Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury

Zestawienia bibliograficzne

I. Historia Tarnobrzega i okolic

Pozycje książkowe

 1. Dwa symbole Tarnobrzega : 1904-2004 / oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2004, sygn. 86827
 2. Gdy bój się już skończy ... : upamiętnione miejsca działalności tajnej organizacji "Odwet-Jędrusie" 1939 / Eugeniusz Dąbrowski. - Warszawa : [Wydział Kultury, Nauki i Oświaty PAX], 1989, sygn.67543, 67544cz
 3. „Jędruś” - legenda i rzeczywistość / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : nakł. autora, 1995, sygn.74473cz
 4. Kawalerowie Virtuti Militari ziemi tarnobrzeskiej / Bogusław Szwedo. - Tarnobrzeg : Wydaw. Diecezjalne, 2001, sygn.81940
 5. Konfederacja Dzikowska Stanisław Leszczyński - król Dzikowian / Stefan Truchim. ; Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega, 1997, sygn.77723cz
 6. Konfederacya Generalna Stanow Koronnych y Wielkiego Xsięstwa Litewskiego na Walnym Zieźdźie w Dźikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V. miesiąca listopada roku panskiego MDCC. XXXIV / [przygot. do dr. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994sygn.74034cz
 7. Miechocin - kolebka Tarnobrzega / Józef i Wojciech Rawscy. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1994, sygn.73766, 73767
 8. Odwet - Jędrusie : legenda Ziemi Tarnobrzeskiej / [oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1993, sygn.1147/b
 9. Odwet - Jędrusie : próba monografii / Włodzimierz Gruszczyński. - Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 1995 sygn.78239cz
 10. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu : monografia szkoły : 1990 - 2000 : 10 lat / oprac. Maria. - Tarnobrzeg : "Synogarlica", 2000, sygn.1748/b
 11. [Pięćdziesiąt]50 lat Szkoły Rolniczej w Dzikowie - Tarnobrzegu : od Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Dzikowie do Zespołu Szkół Rolniczych w Tarnobrzegu / Tadeusz Gaj, Józef Myjak, Tadeusz Rodzeń. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 1995, sygn.74727cz
 12. Piękniejsza niż księżyc jaśniejsza od gwiazd : stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej 1904-2004 / Adam Wójcik-Łużycki, Aleksandra Janas. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2004, sygn.85740
 13. Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956 / red. Zbigniew Nawrocki, Tadeusz Zych ; wstęp Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne, 2005, sygn.87529cz
 14. Republika Tarnobrzeska : w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu / Józef Rawski. - Tarnobrzeg : [s. n.], 1993, sygn.72634cz, 72652
 15. Republika Tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów : materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej 60-leciu Republiki Tarnobrzeskiej / Urząd Miejski w Tarnobrzegu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982, sygn.65070-71
 16. Rocznik Tarnobrzeski 1996. T. 1, / [zespół red. Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Tadeusz Zych]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1996, sygn.76688cz
 17. Rocznik Tarnobrzeski 1997. T. 2, / [zespół red. Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Tadeusz Zych]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1997 sygn.78043cz
 18. Rocznik Tarnobrzeski 1998. T. 3, / [red. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg: Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999, sygn.80150cz
 19. Rys historyczny szkolnictwa w Suchorzowie w stulecie nauczania / oprac. Anna Kuśnierz we współpr. z Eugeniuszem Durda. - [B. m.] : nakł. aut., 2005, sygn. 2289/b
 20. Szkoła przy zasłoniętych oknach : z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego województwa tarnobrzeskiego / pod red. Andrzeja Meissnera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Tarnobrzegu. - Rzeszów : Zespół Szkół Gospodarczych, 1992, sygn. 75131
 21. Szlakiem "Jędrusiów" / Eugeniusz Dąbrowski. - Kraków : "Text", 1992, sygn. 70718, 70719cz
 22. Tajna organizacja "Odwet" : krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem początkowego okresu działalności / Eugeniusz Dąbrowski. - Wrocław : [b.w.], 1990, sygn. 77683
 23. Tapima / Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969, sygn.87039
 24. Tarnobrzeg - gród Leliwitów / Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1999,sygn.81053
 25. Tarnobrzeg / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno : "Roksana" , 2004, sygn.86080cz
 26. Tarnobrzeg / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg : Fundacja "ARS", [1993],sygn.72122
 27. Tarnobrzeg : dzieje miasta 1593-1939 : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka ; [oprac. i przygotowanie tekstów do druku Aleksandra Janas i Adam Wójcik-Łużycki]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2005, sygn.87613cz
 28. Tarnobrzeg : historia rozwoju przestrzennego / Kazimierz Kuśnierz ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1998, sygn.78305cz, 78306
 29. Tarnobrzeg - kościół i klasztor dominikański : woj. Tarnobrzeg / [tekst i red. Jerzy Zub]. - Tarnobrzeg : "Profil", 1996, sygn.78033cz
 30. Tarnobrzeg : ślady czterech wieków / Adam Wójcik, Krzysztof Garbacz ; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. - Tarnobrzeg : "Museion", 1992, sygn. 71624
 31. Tarnobrzeg - województwo / [oprac. informacji Wiesława Lelińska, Teresa Serwan]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1994,sygn.73253
 32. Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak ; [oprac. tekstów Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn.87765
 33. Tarnobrzeg 1593-1993 : kalendarium ważniejszych wydarzeń / Edward Antończyk. - Radom : "Ston I", 1993, sygn.71625cz
 34. Tarnobrzeg i okolice / Artur Bata, Hanna Lawera. - Krosno : "Roksana", 1998, sygn.46039
 35. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997, sygn.78301cz, 78302
 36. W służbie dla ojczyzny. Cz. 1, Wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg / Kazimierz Bogacz. - [B.m.] : [b.w.], 1992, sygn.72121
 37. W służbie dla ojczyzny. Cz. 2, Relacje i wspomnienia z wydarzeń w latach 1939-1946 / Kazimierz Bogacz. - [B.m.] : [b.w.], 1993 (Tarnobrzeg : Drukarnia Wydawnictwa Samorządowego), sygn.72178
 38. Wielowieś : zarys dziejów / Tadeusz Rutyna ; [oprac. tekstu i przygot. do dr. Aleksandra Janas i Adam Wójcik]. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994,sygn.73424cz
 39. Z dziejów harcerstwa tarnobrzeskiego : 1912-1949 / Adam F. Baran. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995, sygn.74090cz
 40. Z dziejów Tarnobrzega, Dzikowa, Miechocina, Wielowsi i Mokrzyszowa : przegląd wydarzeń / oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, [1993], sygn.1145/b
 41. Zamek Tarnowskich w Dzikowie / Aleksandra Janas, Adam Wójcik. - Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn.74473cz

 

Artykuły z czasopism

 1. Akt lokacyjny miasta Tarnobrzega // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1993, nr 6, s.3-5
 2. Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega / Monika Kotasiak-Wójcik // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.9-10
 3. 410 [Czterysta Dziesięć] lat Tarnobrzega / Rafał Staszewski // Tygodnik Nadwiślański. - 2003, nr 23, s.11
 4. Dar dla papieża / Marian Antończyk // Dzikovia. - 2005, nr 22,s.6
 5. Dominikańska chorągiew : zabytki i tradycje Tarnobrzega / Adam Wójcik // Dzikovia. - 2000, nr 10, s.19-20
 6. Dwa tygodnie w Dzikowie w październiku 1914 : pamiętnik śp. Marii Zbigniewowej Horodyńskiej pisany w czasie wojny światowej (ustęp) // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2004, nr 24, s.75-80
 7. Dworzec kolejowy / Adam Wójcik // Dzikovia. - 2000, nr 9, s.17-18
 8. Dyaryusz Dzikowski i jego autor / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2004, nr 24, s.14-18
 9. Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu / ks. Tomasz Gunia // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20 s.10-21
 10. "Dzikowianie" do lamusa? / Małgorzata Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 14, s.10
 11. Dzików w niebezpieczeństwie / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 50, s.8
 12. Godło narodowe Polaków / Aleksandra Janas // Dzikovia. - 2001, nr 13, s.13-14
 13. Historia Tarnobrzega / Anna Pałacka // Tygodnik Nadwiślański. - 2002, nr 14, dod. nr 2, s.II
 14. Jak powstała nazwa Tarnobrzeg / Paulina Zielińska // Dzikovia. - 2001, nr 14, s.13-14
 15. Jedną nogą na bruku / Małgorzata Rokoszewska // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 12, s.1,5
 16. Kościół w Miechocinie : zabytki i tradycje Tarnobrzega / Adam Wójcik // Dzikovia. - 2000, nr 7, s.13-14
 17. Legenda o powstaniu nazwy Tarnobrzega / Krzysztof Obara // Dzikovia. - 2002, nr 15, s.12
 18. Ludzie tarnobrzeskiego sportu : Alfred Freyer (1901 -1927) / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.27-2
 19. Ludzie tarnobrzeskiego sportu : Bronisław Freyer (1906-1944) / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.28-29
 20. Medale Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega / Adam Wójcik // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.10-11
 21. Na 70-lecie szkoły / Józef Jakubowicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20, s.42 – 49
 22. Nie ma ulicy Zielonej / Czesław Schabowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1972, sygn. 17662cz
 23. O powstaniu nazwy Tarnobrzeg / Maria Rogozińska // Dzikovia. - 2002, nr 15, s.13
 24. Ostatnia Pani na Dzikowie / Adam Wójcik-Łużycki // Dzikovia. - 2005, nr 23, s.14-15
 25. Ostatnie pięciolecie TPT / Aleksandra Janas // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.21-24
 26. 15 [Piętnasto] lecieTowarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Tarnobrzegu / Jan Rawski // Dzikovia. - 2004, nr 18, s.19-23
 27. Początki "Gniazda Sokolego" w Machowie / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s24-26
 28. Początki "Gniazda Sokolego" w Machowie / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s24-26
 29. Pomnik "Jędrusiów" w Tarnobrzegu / Adam Wójcik // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.11-12
 30. Plutonowy Feliks Ramos "Rybak" (1916-1995) / Bogusław Szwedo . - (Kawalerowie Virtuti) // Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 27, s.1
 31. Początki Towarzystwa Miłośników Ziemi Tarnobrzeskiej / Jan Rawski // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.3-6
 32. Pomnik Marszałaka J. Piłsudskiego w Tarnobrzegu / Piotr Duma // Dzikovia. - 2005, nr 22, s.23
 33. Popieranie dziedzictwa / Borzęcki J. A // Tygodnik Nadwiślański .-1993, nr 5, s.4
 34. Pożegnanie z "Jędrusiami" / Edward Antończyk // Dzikovia. - 2001, nr 13, s.5-6
 35. Pożegnanie z "Siarką" / Adam Wójcick // Dzikovia. - 2002, nr 15, s.17-18
 36. Pułkownik Jan Szypowski "Lesnik" (1889-1950) / Bogusław Szwedo . - (Kawalerowie Virtuti)// Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 6, s.11
 37. Skarby dzikowskiego zamku / Aleksandra Janas // Dzikovia. - 2001, nr 12, s.6-8
 38. Spichlerz dworski na Wymysłowie // Dzikovia. - 2000, nr 10, s.20-22
 39. Sport w przedwojennym Tarnobrzegu / (sk) // Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 47, s.10
 40. Spotkanie z "Panem Tadeuszem" / J.S. // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 27, s.10
 41. "Stan wojenny w dokumentach" / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 52, s.
 42. Symbol miasta / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 1999, nr 20, s.6-9
 43. Tarnobrzeg jaki pamiętam / Halina Werner // Dzikovia. - 2005, nr 21, s.15-17
 44. Tarnobrzeg w XX wieku / Wacław Łużycki // Dzikovia. - 2000, nr 10, s.3
 45. Tarnobrzescy żołnierze wolności / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2004, nr 24, s.51-5
 46. Tarnobrzeska synagoga : zabytki i tradycje Tarnobrzega / Krystyna Błasiak // Dzikovia. - 2001, nr 11, s.9 -11
 47. Tarnobrzeski ślad na wawelskim murze / Piotr Duma // Dzikovia. - 2002, nr 15, s.11
 48. Tarnobrzeski teatr / Wiktoria Ordyk // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1998, nr 18, s.43-46
 49. Tarnobrzeżanin wieku / (mr) // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 2, s.11
 50. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tarnobrzegu / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.12-23
 51. Trzydzieści lat TPT próba bilansu i zarys programu / Edward Antończyk // Dzikovia. - 2001, nr 13, s.7-8
 52. Tu jest Kajmów / Stanisław Szlęzak // Dzikovia. - 2005, nr 23, s.19-22
 53. W rodowej siedzibie / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. - 2000, nr 34, s.10
 54. Wójt z Dzikowa : "Tarnobrzeg - stare i nowe" / Aschenbrenner M. // Siarka.- 1988, nr 46, s.7
 55. Z dziejów tarnobrzeskiego sportu / Stanisław Szymański // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2000, nr 21, s.3-
 56. Zatrzymane w kadrze / (wp) // Tygodnik Nadwiślański. - 2001, nr 21, s.10
 57. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Tarnobrzegu w latach 1989-1992 / Baran Adam, F. // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1993, nr 5, s.32-34

 

II. Zasłużeni artyści i twórcy ziemi tarnobrzeskiej

Pozycje książkowe

 1. Bęczkowska Krystyna
  Barwy mojego czasu : wiersze / Krystyna Bęczkowska. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej "Myjakpress", 1998, sygn. 78651
  Bęczkowska Krystyna
 2. Dzieci i świat / Krystyna Bęczkowska ; il. Irena Nyczaj. - Kielce : "Ston 2", 1998, sygn. 78281-2
  Bęczkowska Krystyna
 3. Głos żywych kamieni : (poezja - proza - wspomnienia) / Krystyna Bęczkowska. - Kielce : "Ston 2", 1996, sygn. 76458
  Bęczkowska Krystyna
 4. Oblicza młodości : współczesna proza dla nastolatków i jej recepcja / Krystyna Bęczkowska. - Kielce : "Ston 2", 2001, sygn. 82030
  Bęczkowska Krystyna
 5. Pejzaże poetyckie / Krystyna Bęczkowska. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1993, sygn. 71640
  Bęczkowska Krystyna
 6. Rytmy serca / Krystyna Bęczkowska. - Tarnobrzeg : nakł. autora, 1995, sygn. 74688
  Bęczkowska Krystyna
 7. Szukanie światła / Krystyna Bęczkowska. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2000, sygn. 80604
  Bęczkowska Krystyna
 8. Tęsknota : wiersze i opowiadania / Krystyna Bęczkowska. - Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2002, sygn. 83856
  Bęczkowska Krystyna
 9. Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci / Krystyna Bęczkowska. - Kielce : "Ston 2", 2000, sygn. 80177
  Bęczkowska Krystyna
 10. Współczesna poezja dla dzieci i jej wartości / Krystyna Bęczkowska. - Kielce : "Ston 2", 2004, sygn. 85549
  Bęczkowska Krystyna
 11. Wynurzenia / Krystyna Bęczkowska. – Tarnobrzeg; nakł., autora, 1992, sygn. 70386
  Garboś Bolesław
 12. Bez poczucia posłannictwa / Bolesław Garboś. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1988, sygn.80621
  Garboś Bolesław
 13. Gdy pogoń staje się ucieczką / Bolesław Garboś. - Kraków : "Miniatura", 1991, sygn. 80622
  Garboś Bolesław
 14. Nikt nie jest bezpieczny / Bolesław Garboś. - Kraków : "Miniatura", 1991, sygn.80623
  Garboś Bolesław
 15. W zawikłanym krajobrazie świata : wybór poezji / Bolesław Garboś, Stanisław Nyczaj, Stanisław Rogala ; oprac. Stanisław Żak. - Kielce : "Marka", 1997, sygn. 77137
  Garboś Bolesław
 16. Wiersze o Sandomierzu / wybór i oprac. Bolesław Garboś; słowo wstępne Józef Ozga-Michalski.- Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1980, sygn. 43614, 43615
  Garboś Bolesław
 17. Wiersze wybrane / Bolesław Garboś. - Kraków : "Miniatura", 1999, sygn.79837
  Garboś Bolesław
 18. Wybór poezji / Bolesław Garboś. - Radom : "Ston", 1993, sygn. 73311
  Iwaszkiewicz Jarosław
 19. Książka moich wspomnień / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1983, sygn. 50587
  Iwaszkiewicz Jarosław
 20. Rozmowy o książkach / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983, sygn.50941
  Lasowiacy : materiały do monografii etnograficznej / Krzysztof Ruszel. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1994 sygn. 77125cz
 21. Marczak Michał
  Bibliotekarz z Dzikowa – dr Michał Marczak (1886-1945) / Adam F. Baran.- Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1996, sygn. 76691cz, 76671
  Myśliwski Wiesław
 22. Widnokrąg / Wiesław Myśliwski. - Warszawa : "Muza", 1997, sygn. 77721
  Ocalić od zapomnienia – kultura lasowiacka [Dokument elektroniczny]/ A. Borkowska-Siudak, E. Reguła, D. Nowicka, J. Cudak, J. Słuchocka, J. Chamera [i in.]. – Tarnobrzeg: Szkoła Podstawowa nr 10, 2004 [1 płyta wizyjna]
 23. Pisarze regionu świętokrzyskiego / pod red. Jana Pacławskiego ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Kielce : Kieleckie Tow. Naukowe.. 1995, sygn. 74682cz
 24. Przez ciernie żywota : wspomnienia i wiersze / Ferdynand Kuraś; oprac. i wybór Aleksandra Janas i Adam Wójcik.- Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1998, sygn.78303cz
  Słomka Jan
 25. Pamiętniki włościanina : od pańszczyzny do dni dzisiejszych / Jan Słomka.- Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 1994, sygn.73425cz
  Tarnobrzeg : z dziejów miasta i powiatu / Michał Marczak ; [oprac., tekstów Aleksandra Janas i Adam Wójcik].- Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2000, sygn. 87765
 26. Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury : tradycja i współczesność : praca zbiorowa / [aut.] Kazimierz Błasiak [i in.]. - Bydgoszcz : "Journal", 1997 sygn. 78301 cz , 78302

Artykuły z czasopism

 1. Autorzy barokowego wystroju kościoła miechocińskiego / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne .- 2005, nr 25, s.12
 2. Czarownice” mają 25 lat // Tyg. Nadwiślański.- 2001, nr 51, s.8
 3. Droga artystyczna Kazimierza Smuczaka i jego działalność na terenie Tarnobrzega / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.64-72
  10 lat minęło /Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.3-4
 4. Garboś Bolesław
  Poezja myśli niespokojnej / Jan Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański .- 1987, nr 32, s.6-7,8-9
 5. Garboś Bolesław
  Pozostały wiersze / Jan Borzęcki // Tygodnik Nadwiślański .- 1999, nr 25, s.8
 6. Gisges Jan Maria
  Rodowód pisarza / Jerzy, Ryszard Milik // Tygodnik Nadwiślański.- 1987, nr 28, s.8
 7. Gisges Jan Maria
  Ziemia tarnobrzeska najbliższa sercu / rozm. przepr. Jerzy, Ryszard Milik // Tygodnik Nadwiślański.- 1986, nr 34, s.8
 8. Gisges Jan Maria
  Jan Maria Gisges / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański.- 1986, nr 14, s.8-9
 9. Jachowicz Stanisław
  Stanisław Jachowicz (1796-1857) pedagog, poeta i redaktor / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza.- 1995, nr11-12, s.42-44
 10. Jachowicz Stanisław
  Stanisław Jachowicz – biografie związane z regionem / J. Myjak // Tygodnik Nadwiślański .- 1990, nr 32, s.6
 11. Jachowicz Stanisław
  Twórca poezji dla dzieci / Janina Stadnik // Tygodnik Nadwiślański .- 1986, nr 42, s.8-9
 12. Kalinowski Karol
  Karol Kalinowski / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.86-87
 13. Kozłowa Maria
  Maria Kozłowa (1910-1999) / Waldemar Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.7-21
 14. Kto to są Lasowiacy? / Franciszek Kotula // Tyg. Nadwiślański.- 1982 nr 25 s.7; nr 26 s.7; nr 27 s.6; nr 28 s.7; nr 44 s.6-7;
 15. Kto to są Lasowiacy? / Franciszek Kotula // Tyg. Nadwiślański.- 1983 nr 2 s.8; nr 4 s.8; nr 10 s.8; nr 13 s.7; nr 15 s.7; nr 18 s.7 nr 23 s.7; nr 27 s.7
 16. Kubicki Michał
  Michał Kubicki „pielgrzym” rzeźbiarz z Siedleszczan / Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.79-85
 17. Kuraś Ferdynand
  Ferdynand Kuraś (1871- 1929) / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.58-59
 18. Kuraś Ferdynand
  Ciernista droga Kurasiowego pamiętnika : poeta z Wielowsi / Dorota Kozioł // Siarka 1986, nr 13, s.4
 19. Lasowiacy zajmowali Westfalię // Tyg. Nadwiślański.- 2001 nr 26 s.11
 20. „Lasowiaczek 2001” // Tyg. Nadwiślański.- 2001 nr 51 s.8
 21. Lasowiaczki //Siarka.- 1992 nr 7 s.3
 22. Latawiec Bronisław
  Bronisław Latawiec - autor Tarnobrzeskich karykatur / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.73-75
 23. Literatura ludowa ziemi tarnobrzeskiej / Donald Niewiadomski // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.5-6
 24. Między Republika a Niepodległością / T. Zych // Tygodnik Nadwiślański.- 1991 nr 45 s.7
 25. Motas Wincenty
  Wincenty Motas (1860-1918) / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.48-57
 26. Mrozowski Ryszard
  Ryszard Mrozowski ? Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.76-78
 27. Mróz Rozalia
  Rozalia Mróz / Anna Kasiarz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.93-113
 28. Najlepsi ambasadorzy : wiceminister kultury Chin zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” na występy do Państwa Środka // Tyg. Nadwiślański.- 2001 nr 1 s.11
 29. Nieradka Józef
  Józef Nieradka (1897-1987) / Janina Stadnik // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.90-9
 30. Ordyk Wiktoria
  Pani Wiktoria / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.114
 31. Ordyk Wiktoria
  Pani Wisia / Janina Skalska // Tygodnik Nadwiślański.- 1999, nr 17, s.8
 32. Orzeł Stanisław
  Profesor i literat / Dorota Kozioł // Siarka.- 1999, nr 26, s.4
 33. Pawlasowa Janina
  „Dobra Dusza” / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.59-63
 34. Piętak Stanisław
  Stanisław Piętak – poeta ziemi / Grzegorz Kociuba // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1998, nr 18,s.24-29
 35. Piętak Stanisław
  Stanisław Piętak czyli dramat niezakorzenienia / Grzegorz Kociuba // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.79-86
 36. Piętak Stanisław
  Ze wspomnień o Stanisławie Piętaku (lata szkolne 1925-26) / Michał Paź // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.87-89
 37. Pracowity rok „Lasowiaków” // Tyg. Nadwiślański.- 2002 nr 19 s.3
 38. Ruzamski Marian Antoni
  Marian Antoni Ruzamski / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.13-24
 39. Ruzamski Marian Antoni
  Marian Ruzamski – książę malarstwa z Tarnobrzega / Alicja Onisko, Zbigniew Onisko // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.-1998, nr18, s.30-42
 40. Słomka Jan
  Dom wójta Słomki / Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański.- 1985 nr 49 s.8
 41. Słomka Jan
  Klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa /Józef Myjak // Tygodnik Nadwiślański.- 1992, nr 7, s.8
 42. Słomka Jan
  Dzikowski wójt / D. Kozioł // Siarka.- 1992 nr 14 s.4
 43. Słomka Jan
  Pamiętniki włościanina Jana Słomki jako dokument etnograficzny / S. Prokop // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2001 nr 22 s.22-47
 44. Słomka Jan
  Wójt z Dzikowa / E. Dąbrowski // Tygodnik Nadwiślański.- 1982 nr 19 s.7
 45. Słomka Jan
  Wójt z Dzikowa / M. Aschenbrenner // Siarka .- 1988 nr 47 s.7
 46. Tracz Stanisław
  Stanisław Tracz zapomniany rzeźbiarz z Miechocina / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.25-36
 47. Tracz Stanisław
  Stanisław Tracz o rzeźbie i rzeźbiarstwie / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.37-39
 48. Wiącek Wojciech
  Dorobek pisarski Wojciecha Wiącka (1869-1944) / Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2001, nr 22, s.74-78
 49. Związani z Tarnobrzegiem [Władysław Tomczyk, Jakub Gurdak] / Marek Flis // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.88-95
 50. Związki Tarnobrzega z Krakowską Akademia Sztuk Pięknych / Sławomir Stępak // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.47-58
 51. Żechowski Stefan
  Stefan Żechowski / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 2005, nr 25, s.40-46

Autor: PBW Tarnobrzeg