Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Czynniki chorób sercowo-naczyniowych : lekcja z zastosowaniem multimediów / Roman Biłos // Biologia w Szkole.-2002 nr 3 s. 171-173
 2. Eksploracja multimedialnej encyklopedii : konspekt lekcji informatyki w klasie V szkoły podstawowej / Henryka Kowalska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 nr 5 s.28
 3. Internet w edukacji- zarys problemów / Bronisław Siemieniecki // Dyrektor Szkoły. - 2000 nr 1 s.10 - 13
 4. Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika multimedialnego / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s.14-21
 5. Jak wykonać prosty rysunek techniczny w komputerze / Witold Bober // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2001 nr 5 s.45-47
 6. Komputer - narzędzie wspomagające proces nauczania rysunku technicznego / Piotr Sadura // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2003 nr 2 s.50-52
 7. Komputer - przyjaciel czy wróg? / Anna Stępień // Edukacja Medialna.- 2002 nr 2 s.36-38
 8. Komputer w dydaktyce / Marek Skalski // Nowa Szkoła.- 2000 nr 4 s.19-20
 9. Komputer w nauczaniu / Henryk Krystkowiak // Nowa Edukacja.- 1999 nr 1 s.11-14
 10. Korelacja międzyprzedmiotowa informatyki z geografią dla klas II gimnazjum - scenariusz zajęć / Alina Pucik // Geografia w Szkole. - 2002 nr 2 s.97-100
 11. Lekcja matematyki w pracowni multimedialnej / Dorota Dendzik // Edukacja Medialna. - 2002 nr 2 s.31-35
 12. Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego "Szkolny atlas Polski" / Danuta Licińska // Geografia w Szkole. - 2002 nr 2 s.85-86
 13. Media edukacyjne w nauczaniu techniki / Henryk Budzeń // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2003 nr 4 s. 8-10
 14. Media w kulturze, nauce i oświacie / Antoni Zając // Wychowywanie Techniczne w Szkole.- 1998 nr 5 s. 308-310
 15. Młodzież - media elektroniczne : nowa przestrzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // Edukacja Medialna. - 2003 nr 1 s.22-26
 16. Multimedia w edukacji / Irena Jankowska // Nowe Książki.- 1996 nr 12 s.76-77
 17. Multimedia w nauczaniu przedmiotowym / Natalia Hatalska / Nowa Szkoła.- 2002 nr 5 s. 53-54
 18. Multimedialne wspomaganie nauczania chemii / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole.- 2000 nr 5 s. 235-245
 19. Multimedialny Leksykon Eksperymentów Przyrodniczych / Hanna Gulińska, Małgorzata Bartoszewicz // Chemia w Szkole.- 2003 nr 1 s. 61-62
 20. Obszary kompetencji technicznych i informatyczno-medialnych ucznia oraz kryteria ich oceny w integrującej się Europie / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003 nr 1 s.9-12
 21. Owady społeczne - lekcja z pomocami multimedialnymi / Urszula Kucia / Biologia w Szkole.- 2001 nr 1 s. 35-38
 22. Popularyzacja fizyki na CD / Jacek Turnau // Fizyka w Szkole. - 2000 nr 5 s.248-249
 23. Praca z komputerem /Anna Barańska // Edukacja i Dialog.- 2003 nr 8 s.43-46
 24. Profile poznawcze w prezentacji multimedialnej / Jacek Jędryczkowski // Edukacja.- 2003 nr 4 s.50-60
 25. Przegląd wybranych programów multimedialnych dla każdego nauczyciela przyrody / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole.- 2001 nr 3 s. 183-185
 26. Przykładowe ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel / Sebastian Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2002 nr 4 s.29-30
 27. Sieciowy system operacyjny / Sebastian Koczy // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 2, s.47-49
 28. Spotkania i nauka z komputerem a potrzeby techniki z komputerem / Maciej Sysło // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2000 nr 1 s.50-55
 29. Techniczne media edukacyjne / Elżbieta Gromadzka // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2001 nr 3 s. 52-54
 30. Technologia informacyjna w edukacji / Joanna Laszkowska // Nowe w Szkole. - 2003 nr 9 s.28
 31. Technologia informacyjna w szkole podstawowej / Alfred Wilk // Nowe w Szkole.- 2000/01 nr 8 s.11-12
 32. Technologie informacyjne cel czy narzędzie? : kształcenie informatyczne pedagogów i nauczycieli / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek // Chowanna .- 2003 t. 1 s. 132-149
 33. Techniki komputerowe w nowoczesnym kształceniu zawodowym / Maria Kozielska // Szkoła Zawodowa. - 2000 nr 3 s.36-40
 34. Utrwalenie dodawania i odejmowania w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera / Renata Lemisiewicz // Edukacja Medialna. - 2000 nr 1 s.38-40
 35. Wdrażanie technologii informacyjnej w szkołach / Daniel Starego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002 nr 1 s.43-44
 36. Wykorzystanie Internetu do uatrakcyjnienia lekcji chemii / Małgorzata Cęckiewicz // Chemia w Szkole. - 2001 nr 2 s.98-100
 37. Wykorzystanie komputerów na lekcji fizyki / Renata Krzymuska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003 nr 1 s.47-49
 38. Wykorzystanie programu Excel do tworzenia testów z geografii : lekcja geografii z komputerem / Jolanta Zajączkowska // Geografia w Szkole. - 2003 nr 4 s.220-225
 39. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych : scenariusz lekcji z informatyki / Halina Konca // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001 nr 5 s.54-56
 40. Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania / Tomasz Filek, Kazimierz Jaracz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000 nr 1 s.56-59

 

Pozycje książkowe

 1. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce : między praktyką a teorią : czego uczyć? / Zdzisław Nowakowski. - Warszawa : "Mikom", 2003 sygn.85313
 2. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce : jak uczyć? / Zdzisław Nowakowski. - Warszawa : "Mikom", 2003 sygn.85314
 3. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002 sygn.86370
 4. Komputer i Internet w szkole : pomysły na lekcje i przewodnik po Sieci / [red. Krzysztof Guzek]. - Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2001 sygn.83009
 5. Kształtowanie kompetencji metodycznych nauczyciela geografii : scenariusze ćwiczeń z dydaktyki geografii / pod red. Marianny Nowak.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 sygn.86481
 6. Matematyka z komputerem : dla liceum i technikum / Andrzej Obecny.- Gliwice : "Helion", 2004 sygn.86323
 7. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja, [Poznań 08-11 kwietnia 2000 r.] / [red. nauk. Wacław Strykowski] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 2000 sygn. 80458 cz
 8. Media i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań : "eMPi2", 2002 sygn.83030cz
 9. Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : "Mikom", 2002 sygn.85796 cz, 86134
 10. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001 sygn.82026
 11. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003 sygn.86391
 12. Technologia a oświata / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002 sygn.83483
 13. Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole : poradnik dla humanistów i innych nauczycieli / Klemens Stróżyński. - Poznań : "eMPi2", 2001 sygn.82171
 14. Technologia informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2002 sygn.83384
 15. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003 sygn.84405
 16. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2004 sygn.85797

 

Ciekawe strony WWW

 1. http://www.ti.bezbarier.w3wl.pl
 2. http://www.kwsz.edu.pl
 3. http://www.mikom.pl/ti
 4. http://ofek.pl/nauczanie
 5. http://www.internetwszkolach.pl
 6. http://www.interklasa.pl
 7. http://www.snti.pl
 8. http://www.ids.net.pl
 9. http://www.ids.edu.pl
 10. http://www.computrain.com.pl
 11. http://www.oeiizk.edu.pl
 12. http://sbs.oeeiizk.edu.pl
 13. http://www.edukom.pl

 

Autor: PBW Tarnobrzeg