Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Biblioteczne serwisy WWW / Anna Gorzkowska-Owczarek // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 9 s.18
 2. Biblioteka cyfrowa czy papierowa? / Jacek Gajkiewicz // Dyrektor Szkoły.- 2000 nr 1 s. 21-22
 3. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki .-Warsz. , 2001 .-Rec. Jadwiga Kołodziejska // Bibliotekarz.- 2002 nr 5 s. 24-25
 4. Biblioteka jako centrum szkoły w dobie reformy edukacji / Joanna Tyszka // Poradnik Bibliotekarza. - 2001 nr 12 s.14-15
 5. Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły / Ewa Najduch, Urszula Pałysińska // Bibliotekarz. - 2002 nr 6 s.12-14
 6. Biblioteka szkolna - inaczej, czyli Szkolne Centrum Informacji? / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła.- 1998 nr 5 s. 58-60
 7. Biblioteka szkolna a reklama / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 9 s.10
 8. Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej / Józef Szocki // Poradnik Bibliotekarza. - 2001 nr 10 s.7-10
 9. Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym : refleksje, co najmniej, dyskusyjne / Marcin Drzewiecki // Poradnik Bibliotekarza. - 2001 nr 5 s.7-8
 10. Droga do Szkolnego Centrum Informacyjnego / Irena Iwanicka // Nowa Szkoła.- 1998 nr 9 s. 53-55
 11. Elektroniczne kwerendy : czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Biblioteka w Szkole. - 2005 nr 1 s.8-11
 12. Elektroniczne i tradycyjne metody zamawiania i dostarczania dokumentów / Barbara Kuś // Bibliotekarz. - 2003 nr 7-8 s.20-21
 13. Harmonizacja terminologii w nauce o bibliotece i informacji w perspektywie społeczeństwa informacyjnego : konferencja naukowa (Warszawa, 24 października 2002 r.) [materiały ] / Przegląd Biblioteczny.- 2003 z.1-2 s. 7-166
 14. Internet ? : niekoniecznie / Jan Dębowski // Biblioteka w Szkole. - 2002 nr 3 s.2-3
 15. Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? / Bożena Sowińska // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 6 s.8-10
 16. Kilka uwag o opracowaniu i akcesji czasopism w programie MOL / Iwona Muraszko // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 5 s.22
 17. Komputeryzacja bibliotek szkolnych / Elżbieta Gromadzka // Poradnik Bibliotekarza. - 2000 nr 7-8 s.15-16
 18. Komputeryzacja biblioteki szkolnej : argumenty, propozycja harmonogramu działań / Małgorzata Mroczkowska // Biblioteka w Szkole. - 2000 nr 11 s.24-25
 19. Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy / Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek .-Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja.- 2003 nr 4 s. 38-49
 20. Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku / Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 6 s.11-13
 21. Nie taki diabeł straszny, czyli skontrum z MOL-em / Alicja Wirska // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 9 s.6-7
 22. Nowe technologie informacyjne w edukacji / Agnieszka Pietryka // Poradnik Bibliotekarza. - 2001 nr 2 s.15-17
 23. Poszukiwanie w Internecie - nowa usługa biblioteczna / Alina Sobotka // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 6 s.28
 24. Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna.- 2003 t.1 s. 111-122
 25. Społeczeństwo informacyjne i edukacja medialna / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole .-2004 nr 1 s. 6-9
 26. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w bibliotece szkolnej / Elżbieta Pliszka // Biblioteka w Szkole. - 2001 nr 9 s.11
 27. Wykorzystanie cyfrowego aparatu fotograficznego w szkole / Elżbieta Matyjaszczyk // Edukacja Medialna. - 2002 nr 2 s.44-45
 28. Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych / Mirosława Niemczuk, Marianna Predkiel // Biblioteka w Szkole. - 2003 nr 12 s.17
 29. Wyszukiwanie informacji w systemie komputerowym MOL / Gabriela Jarząbek // Poradnik Bibliotekarza. - 2000 nr 1 s.27-29
 30. Z Internetem na co dzień / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. - 2003 nr 12 s.15-17
 31. Zasady elektronicznego udostępniania danych / Rafał Golat // Bibliotekarz. - 2003 nr 5 s.11-16

 

Pozycje książkowe

 1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : materiały konferencji naukowej Kielce, 3-4 grudnia 1998 / pod red. Henryka Suchojada. - Kielce : Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999 sygn. 80625
 2. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001 sygn. 82722
 3. Biblioteka we współczesnej szkole / Marcin Drzewiecki. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1991 sygn.71650
 4. Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / red. tomu Elżbieta Barbara Zybert; oprac. Tove Pemmer Saetre,Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003 sygn. 84994
 5. Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : "Unus", 2002 sygn. 83984
 6. Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprac. tekstu Dorota Grabowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003 sygn. 85155
 7. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003 sygn. 85154
 8. Edukacja medialna / Janusz Gajda [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003 sygn.86369
 9. Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003 sygn. 84712
 10. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002 sygn. 83385
 11. Internet i Biblioteka / Zdzisław Dobrowolski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1998 sygn. 78839
 12. Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach / [zeszyt oprac. Wojciech Książek i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000 sygn. sygn. 1559/b
 13. Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. - Bydgoszcz : "Branta", 2003 sygn. 84356
 14. Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2003 sygn. 87141
 15. W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy / Zdzisław Dobrowolski, Jerzy Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2000 sygn. 80763
 16. Warsztat pracy samokształceniowej nauczyciela bibliotekarza szkolnego. Cz. 1, Przepisy. Wersja B: szkoły ponadpodstawowe / wybór i oprac. Grażyna Stamirska-Staszek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Nowy Sącz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993 sygn. 2660/I
 17. Warsztaty bibliotekarskie : technika pracy bibliotecznej / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992 sygn. 2757/I
 18. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2004 sygn. 85797

Autor: PBW Tarnobrzeg