Terapia pedagogiczna

Zestawienia bibliograficzne

Pozycje książkowe

 1. Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms ; red. nauk. Stanisław Lis. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
 2. Rozwój człowieka dorosłego / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1990
 3. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / A. Birch, Tony Malim ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001
 4. Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; [red. Anna Brzezińska]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2004
 5. Wiedza z psychologii rozwoju czlowieka w praktyce społecznej / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002
 6. Na krawędzi epoki : rozwój duchowy i działanie człowieka : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Rudniańskiego i Krzysztofa Murawskiego. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985
 7. Bycie sobą jako ideał / Małgorzta Malicka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002
 8. Osobowość : wybrane zagadnienia psychologiczne / Stanisław Gerstmann. - Warszawa : Państ. Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970
 9. Pasja rozwoju / Kazimierz Dąbrowski. - Warszawa : "Alma-Press", 1988
 10. Słownik rozwoju osobistego : pojęcia i teorie samodoskonalenia / Michael Waters ; przeł. Wanda Grajkowska ; przedm. Ewa Foley. - Warszawa : "Medium", 1999
 11. Psychologia rozwojowa / pod red. Petera E. Bryanta i Andrew M. Colmana ; przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 1997
 12. Psychologia rozwojowa / Maria Przetacznikowa, Grażyna Makiełło-Jarża. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 13. Psychologia wychowawcza. T. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
 14. Psychologia wychowawcza. T. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
 15. Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej / pod red. Aleksandry Gały. - Wrocław : Wydaw. Św[iętego] Antoniego, 1994
 16. Psychologia kliniczna / Ondrej Kondas ; tł. z czes. Andrzej Ciechanowicz ; przedm. do wyd. pol. Włodzisław Sanocki]. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984
 17. Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej / Maria Bogumiła Pecyna. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2001
 18. Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. - Wyd.2. - Warszawa : "Scholar", cop. 2003
 19. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży / pod red. Elżbiety Januszewskiej. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1996
 20. Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 4. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983
 21. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd. 2 zm. i poszerz.. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003
 22. Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia : [logopedia] / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
 23. Metodyka nauczania początkowego / Maria Radwiłowiczowa, Zofia Morawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 24. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001
 25. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Maria Szurmiak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
 26. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wychowawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 27. Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych : diagnoza i terapia / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1985
 28. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w szkole / Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola. - Rzeszów : "Fosze", 1998
 29. Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej / Alicja Romanowska. - Płock : "Korepetytor", 2000
 30. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi / Małgorzata Święcicka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN, 1996
 31. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN, 1999

 

Artykuły z czasopism

 1. Co robić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? / Życie Szkoły.- 1999 nr 4 s.259-263
 2. Czy można oduczyć bezradności ? Edukacja i Dialog.- 1999 nr 2 s.51-54
 3. Ćwiczenia korekcyjne stopy / Janusz Galinski i in. / Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2000 nr 2-3 s.63-68
 4. Diagnozowanie trudności w nauce / Łucja Strużyk // Życie Szkoły.- 2002 nr 10 s.610-613
 5. Doskonalimy technikę czytania / Jolanta Wołyńska // Życie Szkoły.- 2004 nr 3 s.156-157
 6. Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu leniwe, niezdolne czy... dyslektyczne? // Życie Szkoły.- 1999 nr 4 s.257-259
 7. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Jargiło // Życie Szkoły.- 2001 nr 7 s.416-420
 8. Kolory w terapii dysortografii / Aleksandra Bobrowiska // Edukacja i Dialog.- 2002 nr 1 s.24-26
 9. Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klasy II // Nauczanie Początkowe.- 1998/99 z.3 s.109-110
 10. Konspekty lekcji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej / Dorota Makowska // Lider.- 2000 nr 6 s.17-24
 11. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak // Życie szkoły.- 2000 nr 6 s.334-338
 12. Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła.- 2001 nr 3 s.138-140
 13. O niektórych trudnościach wychowawczych / Ewa Jagiełlo // Życie Szkoły.- 2004 nr 6 s.417-419
 14. Pobudzanie aktywności twórczej uczniów na lekcjach muzyki / Życie Szkoły.- 1999 nr 1 s.15-17
 15. Pomagajmy w pokonaniu trudności / Kazimiera Atamańczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1992 nr 8 s.345-346
 16. Profilaktyka kręgosłupa i wad postawy / Kinga Klaś // Remedium.- 2004 nr 2 s.13
 17. Proste sposoby rozwijania umiejętności uczniów / Marek Durda// Życie Szkoły.- 2000 nr 10 s.623-625
 18. Przyczyny niepowodzeń szkolnych / Renata Łanik // Życie Szkoły.- 1999 nr 1 s.11-12
 19. Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno-kompensacyjne / Magdalena Krawczonek // Dyrektor szkoły.- 2003 nr 5 s.31-33
 20. Rozpoznawanie trudności w nauce / Maria Pietnium // Życie Szkoły.- 1991 nr 6 s.359-365
 21. Sprawdzam umiejętność liczenia... / Jolanta Żołyńska // Życie Szkoły.- 2003 nr 9 s.548-549
 22. Trudności emocjonalne uczniów / Jan Czchowski // Życie Szkoły.- 2001 nr 7 s.398-401
 23. Trudności uczniów w pisaniu i czytania / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001 nr 10 s.19-23
 24. W jaki sposób dobierać zadania edukacyjne zbieżne z potrzebami i możliwościami uczniów / Agnieszka Molska // Życie Szkoły.- 1999 nr 4 s.253-256
 25. W lewo w prawo, w górę, w dół.. : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasie 3 / Małgorzat Kurys // Życie Szkoły.- 2003 nr 6 s.342-343
 26. W poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania... / Anna Franus // Życie Szkoły.- 2003 nr 5 s.282-284
 27. Wpływ programu psychoedukacyjnego "hej zabawo" na dzieci bierne i zahamowane / Joanna Blaut, Joanna Palacz // Nauczyciel i Szkoła.- 2000 nr 2 s.151-164

Autor: PBW Tarnobrzeg