Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska

Zestawienia bibliograficzne

Pozycje książkowe

 1. Arabowie i Żydzi / [red. Irena Lasota ; tł. z ang. M. J., M. L., R. D.]. - Warszawa : "PoMost", 1990, sygn. 68648
 2. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897) : postawy, konflikty, stereotypy / Alina Cała. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, sygn. 67713, 67558
 3. Biłgoraj czyli Raj : rodzina Singerów i świat, którego już nie ma / pod red. Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Bogusława Wróblewskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, sygn. 88109
 4. Czas kamieni / Monika Krajewska ; wstęp Anna Kamieńska. - Warszawa : "Interpress", 1982, sygn. 50705
 5. Dzieje Żydów w Polsce : wybór tekstów źródłowych : 1918 - 1939 / Rafał Żebrowski. - Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 1993, sygn.73598
 6. Dzieje Żydów w Polsce : wybór tekstów źródłowych : XIX wiek / Zofia Borzymińska.- Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 1994, sygn. 73595
 7. Encyklopedia tradycji i legend żydowskich / Alan Unterman ; z ang. przeł. Olga Zienkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994, sygn. 74109cz
 8. Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich : zbiory Maksymiljana Goldsteina / Maksymiljan Goldstein, Karol Dresdner ; z przedmową Majera Bałabana.- Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991, sygn. 73471cz
 9. Kultura Żydów polskich XIX-XX wieku / [red. nauk. Marta Meducka, Regina Renz] ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1992, sygn.71450
 10. Naród - kościół - kultura : szkice z historii Polski / red. Adam Chruszczewski [i in.]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986, sygn. 59187
 11. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku : (rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...) / Artur Sandauer. - Warszawa : "Czytelnik", 1982, sygn.48826
 12. Opowieści biblijne ; Opowieści ewangelistów / Zenon Kosidowski. - Warszawa : "Iskry", 1987, sygn.56733
 13. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Burchard. - Warszawa : [b. w.], 1990 (Warszawa : Zakłady Graficzne "Reprint" Piotr Piotrowski), sygn.69377
 14. Po-lin : kultura Żydów polskich w XX wieku : (zarys) / Rafał Żebrowski, Zofia Borzymińska. - Warszawa : "Amarant", 1993, sygn.71817
 15. Polszczyzna Żydów / Maria Brzezina. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1986, sygn. 59045
 16. Przy szabasowych świecach - wieczór drugi : anegdoty i przysłowia żydowskie / Horacy Safrin ; [il. Stefan Drobner]. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1981, sygn. 47012
 17. Szkice historyczne z życia Żydów w Warszawie od pierwszych śladów pobytu ich w tym mieście do chwili obecnej / skreślił Hilary Nussbaum. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989, sygn. 68499
 18. Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993, sygn. 71751cz, 71689, 71688
 19. Tylko bez cudów : humor żydowski / wybór i oprac. Rajmund Florans ; oprac. graf. Szymon Kobyliński ; słowo wstępne Eryk Lipiński, S. Kobyliński. Warszawa: "Omnipress", 1987, sygn. 59930
 20. Upiorna dekada : trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948 / Jan Tomasz Gross. - Wyd. 2. - Kraków : "Universitas", 2001, sygn. 81991
 21. Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna / Zygmunt Bauman ; przeł. [z ang.] Janina Bauman, przekł. przejrzał Z. Bauman. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995, sygn.74532
 22. Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w. : studia i szkice / Artur Eisenbach. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, sygn. 49719
 23. Z historii i tradycji : szkice z dziejów kultury żydowskiej / Izaak Lewin ; Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1983, sygn.49875
 24. Żyd w zielonym kapeluszu : rzecz o kieleckim pogromie 4 lipca 1946 / Jerzy Daniel. - Kielce : "Scriptum", 1996, sygn.78630, 78631
 25. Żydzi polscy : dzieje i kultura / [aut.] Marian Fuks [i in.]. - Warszawa : "Interpress", 1982, sygn. 48320cz
 26. Żydzi / Andrzej Żbikowski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005, sygn.88137
 27. Żydzi - wiara i życie / Alan Unterman ; przeł. [z ang.] Janusz Zabierowski. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 2005, sygn. 88138
 28. Żydzi na wesoło / Robert Stiller. - Kraków : "vis-a-vis/Etiuda", 2004, sygn. 88111
 29. Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański]. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich , 1991, sygn. 71108
 30. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; wstęp Czesław Miłosz. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2003, sygn.84557
 31. Żydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : "Libra", 2004, sygn. 85864cz

 

Artykuły z czasopism

 1. Dlaczego Żydzi / Tadeusz Zych // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1991, nr 1, 3-5
 2. Dokumenty / Jan Słomka // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1991, nr 1, s.26-27
 3. Moje życie wpisane w historię Żydów w Polsce / Jechiel Jeszaja Trunk .-Warsz., 1997.-Rec. Marek Karpiński // Nowe Książki.-1997, nr 8, s. 53
 4. Nauczyciele i uczniowie pochodzenia żydowskiego w tarnobrzeskim Gimnazjum / Ferdynand Kuraś // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1991, nr 1, s.24-25
 5. Pożydowskie czyli czyje? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2005, nr 6, s.35-40
 6. Rozmowy o dialogu / Waldemar Chrostowski .-Warsz. , 1996 .-Rec. Jan Sochoń // Nowe Książki .-1996, nr 10, s. 61-62
 7. Śladami konińskich Żydów / Izabela Zalewska // Polonistyka. - 2005, nr 4, s.45-49
 8. „Tarnobrzeg – Szalom” / Adam F. Baran/ Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.-1991, nr 1, s.6-11
 9. Uczniowie pochodzenia żydowskiego w Szkole Przemysłowej Uzupełniającej w Tarnobrzegu w latach 1899-1910 / Janina Stadnik // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1991, nr 1, s.17-23
 10. Wiszniewicz opowiedziana .-Warsz. , 1996 .-Rec. Janina Kumaniecka // Nowe Książki.- 1997, nr 6, s. 48
 11. Żydzi w mojej pamięci / Kazimierz Reczek // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne.- 1991, nr 1, s.12-16

 

Materiały multimedialne

 

 1. Dzieci różnych bogów : telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [Kas. 1] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (130 min) : dźw., kolor., sygn. TV 577
 2. Dzieci różnych bogów : telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.[Kas. 2] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (135 min) ; dźw., kolor., sygn. TV 576
 3. Oczywiste nieoczywiste : telewizyjne audycje dla gimnazjów. [Kas.1] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (150 min) : dźw., kolor., sygn. TV 572
 4. Oczywiste nieoczywiste : telewizyjne audycje dla gimnazjów. [Kas. 2] / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska.- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (130 min) : dźw., kolor., sygn. TV 573

 

Strony www

http://www.centrum-anielewicza.uw.edu.pl

http://www.olszowka.most.org.pl/zydzi.htm

http://www.jewishfestival.pl

http://www.hatikvah.pl

http://www.polish-jewish-heritage.org

http://www.geocities.com/abrasza/pl/

 

Autor: PBW Tarnobrzeg