Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 97132
 2. ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus. - Warszawa : "Bellona", 2008 sygn. TG 95088, 97924
 3. ADHD - naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher. - Warszawa : K. E. Liber, 2009 sygn. TG 96059
 4. AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza ; [il. Agata Fuks]. - Kraków : "Impuls", 2005 sygn. TG 88200
 5. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2008 sygn. TG 93855
 6. Co się dzieje z moim dzieckiem? : zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania / Sabine Pauli, Andrea Kisch. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004 sygn. TG 93912
 7. Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000 sygn. TG 81206
 8. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006 sygn. TG 89033, 89823
 9. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006 sygn. TG 91149, 92916
 10. Diagnoza i terapia w logopedii / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty. -Warszawa : "Elipsa", 2008 sygn. TG 95503
 11. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 96448
 12. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 98497
 13. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy / [aut. Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010 sygn. TG 98498
 14. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś-Nikodem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2007 sygn. TG 91022
 15. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : K. E. Liber, 2007 sygn. TG 90940
 16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : "Liber", 2007 sygn. TG 91198, 91909
 17. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008 sygn. TG 93104, 95109
 18. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010 sygn. TG 97800
 19. Dziecko z ADHD w klasie : planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi / Stephen S. Strichart, Charles T. Mangrum II. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 sygn. TG 94993
 20. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. TG 90508
 21. Dźwięki mowy : program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Alicji Maurer. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 98618
 22. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Marta Wójcik. - Toruń : "Akapit", 2010 sygn. TG 98117
 23. Giełkot : studium przypadku / Wanda Kostecka. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2006 sygn. TG 90421
 24. Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 sygn. TG 91845
 25. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005 sygn. TG 87666
 26. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 89422
 27. Jak pomóc dziecku z ADHD? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009 sygn. TG 95323
 28. Jarmark logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków / Mariola Malkiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 sygn. TG 91763
 29. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009 sygn. TG 98229
 30. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 sygn. TG 90028
 31. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. - Kraków : "Impuls", 2010 sygn. TG 98436
 32. Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania, od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 sygn. TG 92085
 33. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 97662
 34. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009 sygn. TG 98326
 35. Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska. - Kraków : "Impuls", 2002 sygn. TG 84308
 36. Mówię! : wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek sz, ż (rz), cz, dż / Barbara Czarnik. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 98443
 37. Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera : 8 kwietnia 2006, Warszawa ; [red. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa] ; org. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów TM, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ; Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów (Warszawa). - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006 sygn. TG 94642
 38. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter. - Łódź : "JK", 2006 sygn. TG 89216, 89652
 39. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się : dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem / [edycja nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa]. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2006 sygn. TG 91979
 40. O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / Henning Kohler. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 96764
 41. O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : "Żak", 2000 sygn. TG 80391
 42. Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 sygn. TG 97941
 43. Pomóż dziecku z...zaburzeniami mowy i komunikacji językowej : [praktyczny poradnik dla rodziców i pedagogów] / Jill McMinn. - Warszawa : K. E. Liber, 2006 sygn. TG 89169
 44. Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Tomasz Smereka. - Kraków : "Impuls", 2002 sygn. TG 84307
 45. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : "Harmonia", 2008 sygn. TG 97101
 46. Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006 sygn. TG 89353, 90655
 47. Program "Krok za krokiem" : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat / pod red. Marii Piszczek. - Warszawa : "Seventh Sea", 2006 sygn. TG 88393
 48. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Kraków : "Impuls", 2003 sygn. TG 84399
 49. Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety i Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010 sygn. TG 98627
 50. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 sygn. TG 80494, 80575
 51. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2001 sygn. TG 82647
 52. Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007 sygn. TG 98576
 53. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej / Swietłana Masgutowa, Anna Regner. - Wrocław : "Continuo", 2009 sygn. TG 95851
 54. Rymowanki fonologiczne do ćwiczeń słuchu fonemowego / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008 sygn. TG 94555
 55. Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2000 sygn. TG 81204
 56. SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / Laurence B. Leonard. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 sygn. TG 88213, 94323
 57. Socjoterapia w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : "Rubikon", 2007 sygn. TG 92047
 58. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 2003 sygn. TG 84612
 59. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004 sygn. TG 86012
 60. Sudoku logopedyczne do ćwiczenia wymowy głoski R : [84 łamigłówki] / Magdalena Hinz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 sygn. TG 97506
 61. Szedł żuczek do szkoły się uczyć : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska, Krystyna Żmuda-Trzebiatowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 sygn. TG 80581
 62. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009 sygn. TG 96357
 63. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. TG 91318
 64. Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002 sygn. TG 78867
 65. Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. TG 93341
 66. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 88909
 67. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002 sygn. TG 83086, TCz 85234
 68. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć / Bill Rogers. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006 sygn. TG 89414
 69. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009 sygn. TG 95977
 70. Uczę się mówić, czytać i pisać poprawnie : materiały do utrwalania głosek sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz w zdaniach / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2009 sygn. TG 97509
 71. Wąż syczy pod szumiącym drzewem : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000 sygn. TG 80580
 72. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 90146
 73. Wierszyki i zagadki logopedyczne / Agata Kwias. - Warszawa : "Żak", 2009 sygn. TG 97311
 74. Worek rymowanych skarbów : rymowanki do ćwiczeń wymowy głoski r / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009 sygn. TG 98033
 75. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzenna Zaorska. - Toruń : "Akapit", 2009 sygn. TG 97478, 97922
 76. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : "Harmonia", 2008 sygn. TG 93381
 77. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Kraków : "Impuls", 2006 sygn. TG 88913
 78. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006 sygn. TB 2338
 79. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s/, /z/, /c/, /dz : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie, 2002 sygn. TG 84391
 80. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : ś/, /ź/, /ć/, /dź : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie, 2002 sygn. TG 83335
 81. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Kraków : "Impuls", 2009 sygn. TG 96220
 82. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : "Impuls", 2008 sygn. TG 93345
 83. Zintegrowany program terapii osób jąkajacych się / Wanda Kostecka. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004 sygn. TG 87259

 

Artykuły z czasopism

 1. ADHD - wybór bibliografii z lat 1999-2009 / oprac.Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.61-64
 2. Ćwiczenia logopedyczne / Krystyna Rachwał-Łyżwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s.283-296
 3. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne / Jolanta Wilk // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, wkł. s.IV
 4. Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.31-33
 5. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. - 2004, nr 10, s.10-11
 6. Formy pomocy dzieciom ze specjalistycznymi trudnościami w uczeniu się / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s.40-45
 7. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.42-47
 8. Indywidualizacja w terapii pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s.29-33
 9. Jak zachęcić do mówienia? / Barbara Gumularz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.33-36
 10. Logopeda w oświacie / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s.5-9
 11. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s.19-22
 12. Niegrzeczny czy chory na ADHD : problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.60-61
 13. Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.22-26
 14. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s.18-19
 15. O czym należy pamiętać konstruując program wspomagania rozwoju dziecka / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s.6-18
 16. O potrzebie profilaktyki logopedycznej / Agnieszka Bieniek-Nowakowska, Katarzyna Ziomek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.32-34
 17. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak //Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1-2, s.24
 18. Opieka logopedyczna w szkole : stereotypy, fakty, potrzeby / Tomasz Woźniak // Konspekt. - 2001, nr 2, s.37-38
 19. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s.58-64
 20. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s.164-167
 21. Pomoc sześciolatkami z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka-Czerepow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s.31-32
 22. Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s.329-333
 23. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s.41-44
 24. Profilaktyka logopedyczna / Anna Błaszczyk-Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s.56-58
 25. Profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.45-46
 26. Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego / Danuta Emiluta-Rozya // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s.142-154
 27. Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek // Remedium. - 2008, nr 7-8, s.14-15
 28. Rozwijanie umiejętności mówienia / Elżbieta Jaszczyszyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s.15-17
 29. Rozwój języka i mowy u dzieci z zespołem Downa / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s.23-35
 30. Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s,122-127
 31. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.47-51
 32. Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy / Agnieszka Wątorek // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s.67-79
 33. Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.27-28
 34. Terapia logopedyczna i komputer / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s.11-12
 35. Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s.32-34
 36. Trudności w wykonywaniu czynności związanych z czytaniem i sposoby radzenia sobie z nimi / Marlena Kiljan // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s.279-295
 37. Wiem i muszę pomóc / Leokadia Wiatrowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.11-15
 38. Wierszyki logopedyczne / Magdalena Rybak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.48
 39. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.10-15
 40. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Małgorzata Gumińska // Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s. 18-24
 41. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.135-140
 42. Wykorzystanie terapii zabawą w rehabilitacji psychologicznej dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym / Idalia Mazurec // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s.3-20
 43. WWR - twór słaby czy optymalny? / Nela Grzegorczyk-Dłuciak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.141-150
 44. Zaburzenia mowy u dziecka z dyzartią typu choroby obwodowego neuronu ruchowego : studium przypadku / Beata Boksa // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s.14-23
 45. Zajęcia logopedyczne / Grażyna Opler-Kłusek // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.28-34
 46. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s.54-60

 

Multimedia

 1. ADHD - darem czy potępieniem? [Film] / scen. i reż. Alek Madej ; realiz. Studio Alma. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [ok. 2006] sygn. TDVD 252
 2. ADHD - już z tobą nie wytrzymam [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.] ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007 sygn. TG TDVD 299
 3. Bajki terapeutyczne [Dokument dźwiękowy]. CD 1-4 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007 sygn. TPŁC 128
 4. Igraszki logopedyczne Smoka Szczepana [Film]. - [Siemianowice Śląskie] : "Studio Media-Film", cop. 2005 sygn. TDVD 205
 5. Masaż logopedyczny [Film] / scen. i koment. Elżbieta Stecko. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006 sygn. TDVD 233
 6. Nie zamykaj oczu! [Film] : dysleksja. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010] sygn. TDVD 697
 7. Piotrek [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Maciej Słota [i in.] ; zdj. Andrzej Nakowski, Marcin Pazdur. - Kraków : "Rafael", 2007 sygn. TDVD 297

Autor: PBW Tarnobrzeg