Tuwim Julian - życie i twórczość

Zestawienia bibliograficzne

WYDAWNICTWA  ZWARTE

 1. "Filozofia słowa" Juliana Tuwima / Jadwiga Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Sygn. TG   20557, NG   26111
 2. Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. Sygn. TG   6889, NG  4495, SG   671
 3. Julian Tuwim / Józef Ratajczak. - Poznań : "Rebis", 1995. Sygn. NG   42820
 4. Listy / Konstanty Ildefons Gałczyński, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.Sygn. TG   14732, NG   16269
 5. Listy do Tuwima i Lechonia : (1940-1943) / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. Sygn. NG   38018,   SG  29521
 6. Łódzkie pory roku / Irena Tuwim. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1979. Sygn. TG   36349
 7. Malowniczy most do poezji : wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka / Katarzyna Krasoń. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999. Sygn. TG  80350
 8. O Julianie Tuwimie : 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Janusz Stradecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1969. Sygn. TG   14317, SB  889
 9. Pisma prozą / Julian Tuwim ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : "Czytelnik", 1964. Sygn. NG   7222
 10. Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Sygn. NG   1994
 11. Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek. - Kraków : "Impuls", 2000. Sygn. TG  80938, NG   46534, SG   43727
 12. Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski : na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Edyta Manasterska-Wiącek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Sygn. TG   95844
 13. Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. Sygn. TG   38275, NG  32943
 14. Tuwim / Mariusz Urbanek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. Sygn.   SG   52389
 15. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : "W.A.B.", 2008. Sygn.  TG   95064
 16. Warsztat Czarodzieja / Monika Warneńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975. Sygn. SG   14359
 17. Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 4 rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Sygn.  TG   60375, SG   29227
 18. Wspomnienia o Julianie Tuwimie / pod red. Wandy Jedlickiej i Mariana Toporowskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1963. Sygn. NG   6633, SG   1987
 19. Z tysiącem serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953 / Leopold Staff, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. Sygn. TG   18934, NG   24166
 20. Znów mi się oczy Twoje przyśniły : wiersze miłosne / JulianTuwim ; wybor wierszy i posł. Tadeusz Januszewski. - Łomianki : "LTW", 2008. Sygn. TG 92286

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Anioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem - sugestie metodyczne na temat "Choinki" Juliana Tuwima / Zofia LISIECKA // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 81-84
 2. Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima /Edyta GAŁUSZKIEWICZ, Joanna WAWRZYN  // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-45
 3. Bokser jako zbawca? / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 49-50
 4. Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima: konkurs czytelniczy dla klas I-III / Renata Chraniuk // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13-14
 5. Czy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci? : Scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II-III / Barbara  PODNIESIŃSKA // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 27-28
 6. Czytanie Tuwima : wokół wiersza "W lesie"  / Janusz WALIGÓRA // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 108-112
 7. "Dwa wiatry" Juliana Tuwima w klasie IV - cykl jednostek lekcyjnych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/1994, z. 1/2, s. 45-57
 8. "I trwać w uporze" : Julian Tuwim o poecie i poezji  / Katarzyna SZEWCZYK // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103-107
 9. Intertekstualne czytanie Tuwima / Henryk GRADKOWSKI  // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z. 4, s. 30-40
 10. Język listów do przyjaciół - pisarzy Juliana Tuwima  / Romana SINIELNIKOFF // Poradnik Językowy. - 1991, z. 9/10, s. 353-360
 11. Julian Tuwim - setna rocznica urodzin poety / Ewa MOSLER-KOWALCZYK // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 29-30
 12. Julian Tuwim : [bibliografia analityczna podmiotowo - przedmiotowa] / Beata Dorosz // Poradnik Bibliotekarza. - 1984, nr 2, s. 53-58
 13. Liryczne "biedy" w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima /  Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 12-13
 14. "Lokomotywa" Tuwima : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 6-13
 15. "Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 22-24
 16. Lokomotywa - Juliana Tuwima / Gotfryd PYKA  // Życie Szkoły. - 1984, nr 7/8, s . 411-420
 17. Magiczne wiersze Juliana Tuwima : konkurs /  Elżbieta  mWÓJCICKA  // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 15-19
 18. MATYSIUK Irena : Propozycja opracowania wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik" w kl. IV-VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 39-42
 19. Nie tylko Skamander / Anna RYMKIEWICZ // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54-57
 20. O tłumaczeniu "Lokomotywy" na czeski / Jacek Baluch // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 14-21
 21. Opracowanie dwujęzyczne bajki "Rzepka"  / Regina WOŹNIAK  // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 47-50
 22. Opracowanie lektury dla I klasy "Lokomotywa" Juliana Tuwima / Małgorzata NADOLNA  // Życie Szkoły. - 1998, nr 5, s. 281-284
 23. Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka.- 2008, nr 9, s. 30-35
 24. Pasje i namiętności Juliana Tuwima: scenariusz spotkania  / Elżbieta WÓJCICKA  // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 12-14
 25. Propozycja metodycznego opracowania utworu "Dwa wiatry" Juliana Tuwima  / Jolanta WINIARCZYK  // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/94, z. 1/2, s. 58-60
 26. Propozycje pozawerbalnej analizy Antka B. Prusa, Wiosny B. Leśmiana, Przypowieści o maku Cz. Miłosza i Dwóch wiatrów J. Tuwima / Krystyna ŁUGOWSKA  // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 3, s. 42-45
 27. Przepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima  / Elżbieta SKIBA // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 1, s. 26-28
 28. Rzeczy atakują : Meble J. Tuwima i Ukrzesłowienie I A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska // Polonistyka. - 2011, nr 6, s.32-37
 29. "Słoń Trąbalski" Juliana Tuwima / Iwona  LECH, Jolanta WYSOCKA  // Nauczanie Początkowe. - 1993/1994, z. 6, s. 16-18
 30. Strofy o późnym lecie – nie tylko Tuwimowskie / Barbara Bobrowska // Polonistyka.- 1982, nr 5, s. 349-355
 31. Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci / Katarzyna KRASOŃ  // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 6-9
 32. Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Marta  ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 579-586
 33. Świat książek Juliana Tuwima w setną rocznicę urodzin poety / Andrzej KEMPA // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 35-37
 34. Tuwim kontra Ważyk, czyli "Oniegin" w służbie socjalizmu /  Marcin RYCHLEWSKI // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 347-352
 35. Tuwiniana, czyli groch z kapustą /Jan MALICKI  // Guliwer. - 2003, nr 3, s. 22-25
 36. Utwory Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych. Zestawienie bibliograficzne / Danuta Denis, Agnieszka  Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 7/8, s. 45-48
 37. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima "Słówka i sufka" w nauce ortografii - scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 76-83
 38. Z Tuwimem weselej! Propozycja scenariusza imprezy /  Grażyna ŁAKOMY  // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 34-35

Autor: PBW Tarnobrzeg