Wiosna i zwyczaje wielkanocne

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

1.Antropologia świąt i świętowania / Halina Mielicka. -
Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2006 sygn.
TG 90504,   SG 49384

2.Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej /
Andrzej Karczmarzewski. - Rzeszów : "Libra" ; Muzeum Okręgowe, 2011, sygn.
TG 100895,  NG 54860

3.O ziemiańskim świętowaniu : tradycje świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiejnocy / aut. Tomasz Adam Pruszak. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2011,sygn. NG 54739

4.Polski rok obrzędowy / Janusz Kamocki, Jacek Kubiena. -
Kraków : "Universitas", 2008             sygn.
TG 97093, NG 52095

5.Polski rok : tradycje i obyczaje / Zenon Żyburtowicz. -
Teresa Kokocińska - tekst. - Warszawa : "Świat Książki", 2009, sygn.
TG 97092

6.Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne / Barbara Ogrodowska.
- Warszawa : "Sport i Turystyka - Muza", 2004   sygn. NG 49174,   TCz
86218,   SCz 47850

7.Polskie świętowanie : adwent, gody, zapusty / Aldona Plucinska.
- Łódź : "Księży Młyn", 2009, sygn. TG 97094

8.Polskie tradycje i obyczaje rodzinne / Barbara Ogrodowska.
- Warszawa : "Sport i Turystyka" : "Muza", 2007                sygn. 50711,   TCz 91387,  
SCz 50609

9.Polskie tradycje rodzinne / Ewa Ferenc. - Poznań : Wydawnictwo
Święty Wojciech, Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha 2010, sygn. TCz 101212

10.Rodzinny przewodnik po świętach / Elżbieta Kopocz. -
Kraków : "WAM", 2010, sygn. SG 54244

11.Rok polski : zwyczaje i obrzędy / Renata Hryń-Kuśmierek.
- Poznań : Publicat, 2005, sygn.SG50614

12.Rok Polski w życiu, w tradycji i obyczajach ludu / Jan
Uryga. -Włocławek : Duszpasterstwo Rolników, 2006  , sygn. TCz 91509

13.Wielkanoc w Kisielicach Małych : opowiastki i przepisy :
wspomnienia babci Antoniny i dziadka Antoniego / spisała Joanna Krzyżek ;
zilustrował Marcin Ciseł. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 2007, sygn.
SG 55261

14.Zwyczaje w polskim domu : księga tradycji / [aut.] Renata
Hryń-Kuśmierek [i in.]. - Poznań : Publicat, 2007 sygn. TG 94613,   SCz 52388

Artykuły z czasopism

15.Bziuki w Koprzywnicy / Wacław Pintal // Tygodnik
Nadwiślański. - 2011, nr 16, s. 4

16.Dekoracje wielkanocne / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie
Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-27

17.Dzieła sztuki na skorupkach / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s.38-41

18.Dzień Wagarowicza : scenariusz imprezy szkolnej /
Katarzyna Wójkiewicz-Huszcza // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s.11

19.Europejska Wielkanoc / Katarzyna Pławecka // Życie
Szkoły. - 2006, nr 4, s.18-27

20.Jak to na Wielkanoc : scenariusz zajęć świetlicowych /
Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.20-22

21.Lekcje ciszy / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie
w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s.41-43

22.Maj / Włodzimierz Stachoń // Przyroda Polska. - 2006, nr
5, s.16-17

23.Między śmiercią a zmartwychwstaniem : scenariusz
wielkopostny wg widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich / Barbara Wanda Jachimczak
// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s.23-25

24.Misterium Zmartwychwstania Pana Jezusa : adaptacja utworu
Mikołaja z Wilkowiecka pt : "Historyja o chwalebnym Zmartwychstaniu
Pańskim" / Jolanta Owczarek // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 25-27

25.Na wielkanocnym stole / Maria Gołębiewska // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2011, nr 4, s.60-61

26.Od marzaneczki do pisaneczki : scenariusz przedstawienia
z okazji Świąt Wielkiej Nocy i rozpoczęcia wiosny / Janina Werner // Biblioteka
w Szkole. - 2007, nr 1, s.21-22

27.Oferta szkolnego programu z okazji świeta Wiosny / Lidia
Groma, Anna Żak // Lider. - 2007, nr 4, s.25-27

28.Niedziela Palmowa, Wiezrbna, Kwietna / Alina Jakubowska
// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.15-19

29.Palmy i koszyczek wielkanocny / Maria Konarzewska,
Jolanta Barszcz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s.26-28

30.Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych / Małgorzata
Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s.48-51

31.Pierwszy Dzień Wiosny : scenariusz imprezy w gimnazjum /
Beata Sporek, Wioleta Płachta, Edyta Biernat // Świetlica w Szkole. - 2009, nr
1, s.29

32.Pisanki podlaskie - księgi niezwykłe / Alina Jakubowska
// Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.36-39

33.Powitanie wiosny / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska //
Wychowawca. - 2009, nr 3, s.30

34.Powitanie Wiosny : scenariusz zajęć świetlicowych /
Bożena Bednarska-Zielińska // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s.26

35.Przedwiośnie / Kazimierz Pańszczyk // Przyroda Polska. -
2006, nr 3, s.12-13

36.Święta Wielkanocne u Lasowiaków / Patrycja Czechura //
Tygodnik Nadwiślański. - 2009, nr 11 (wkładka), s. 1,4

37.Święto Wiosny / Barbara Ciebień, Marlena Malinowska //
Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s.30-42

38.Święto wiosny i radości : scenariusz imprezy na wesoło na
Pierwszy Dzień Wiosny / Anna Matuszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr
2, s. 35-37

39.Tchnienie wiosny / Aleksandra Janas // Dzikovia. - 2010,
nr 41, s.19-20

40.Tradycje Świąt Wielkiej Nocy / Bogusława Rajska // Życie
Szkoły. - 2010, nr 4, s.28-30

41.Uroki wiosny / Edyta Laskowska // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.30-33

42.Wieczór poezji o wiośnie : scenariusz / Grażyna Folga //
Biblioteka w Szkole. - 1993, nr 1-2, s.34-36

43.Wielkanoc / Agata Wszołek // Życie Szkoły. - 2005, nr 3,
s.38-39

44.Wielkanoc na moim osiedlu / Paweł Janicki // Wychowawca.
- 2010, nr 4, s.24-25

45.Wielkanoc u Gąsieniców : zwyczaje wielkanocne Podhala /
Kamila Kukuła // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s.28-31

46.Wielkanoc u Łemków : różne oblicza Podkarpacia / Karina
Bester // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 1, s. 109-112

47.Wielkanocna opowieść / Monika Ograbek // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2010, nr 4, s.45-46

48.Wielkanocne zabawy / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2011, nr 4, s.46-48

49.Wielkanocny alfabet : przygotowujemy z dziećmi grę
planszową związaną z tradycjami i obrzędami świątecznymi / Marzena Madeja,
Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s.21

50.Wiosna na polach / Łukasz Łukasik // Przyroda Polska. -
2006, nr 4, s.10-11

51.Witamy wiosnę / Mirosława Jarmuł // Życie Szkoły. - 2005,
nr 3, s.32-33

52.Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... : czekoladowy smak
żółtych świąt / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.55-59

53.Zbliża się Wielkanoc / Bogusława Kubiak, Lidia Suska //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.48-49

54.Zmartwychwstająca miłość / ks. Marek Dziewiecki //
Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 13

55.Zraniony Pasterz : scenariusz przedstawienia na
rekolekcje wielkopostne (na podstawie książki Daniela Ange "Zraniony
Pasterz") / Moniksa Kosińska // Wychowawca. - 2012, nr 2, s.24-28

56.Zwyczaje wielkanocne / Jolanta Pyziak, Elżbieta Urban //
Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s.34-37

Multimedia

57.Wielkanoc [Dokument elektroniczny] : opowiadanie
multimedialne, gry i zabawy interaktywne / adapt. multimedialna Renata Zając,
Paweł Grudzień ; lektor Lidia Bogaczówna [i in.] ; il. Łukasz Zabdyr. - Kraków
: "WAM", [ok. 2005]                                             sygn.TPŁW 135

Autor: PBW Tarnobrzeg