Wybór zawodu - droga ku dorosłości

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa  książkowe

 1. Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG96144
 2. Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego / Włodzimierz Chojnacki, Andrzej Balasiewicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2005, sygn. TCz88628
 3. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy / pod red. Henryka Bednarczyka, Ireneusza Woźniaka. - Wyd. 2 popr. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003, sygn. TG85058
 4. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006, sygn. TG88837
 5. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak.- Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2008, sygn.TG96226
 6. Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : "MarMar" ; Urząd Miasta. Wydział Edukacji, 2005, sygn. TG88087
 7. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009, sygn, TG96028
 8. Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : "Garmond", 2005, sygn. TCz88509
 9. Kształcenie zawodowe : wyzwania - priorytety - standardy / Stefan M.Kwiatkowski. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008, sygn. TG93282
 10. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : "eMPi2", 2009, sygn. TG95840
 11. Od zabawy do pracy / Elżbieta Turska. - Katowice : "Śląsk", 2000, sygn. TG83613
 12. Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / Ludmiła Krawczyk, Antoni Kulpa, Małgorzata Maicka. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999, sygn. TG79521, TG80408
 13. O teorii i praktyce poradnictwa : odmiany poradoznawczego dyskursu : podręcznik akademicki / Alicja Kargulowa. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG95155
 14. Od zabawy do pracy / Elżbieta Turska. - Katowice : "Śląsk", 2000,sygn. TG83613
 15. Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / Jean Guichard, Michel Huteau ; [przekł. z fr. Leszek Demkowicz i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG87986
 16. Praca poradni wychowawczo-zawodowej : model empiryczny i różnicowanie się funkcji / Alicja Kargulowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979, sygn. TG36113, TG36114
 17. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Warszawa : C. H. Beck, 2006, sygn.TG88606
 18. Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / Jean Guichard, Michel Huteau ; [przekł. z fr. Leszek Demkowicz i in.]. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG80843
 19. Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego : materiały do studiowania. T. 2 ; pod red. Henryka Skłodowskiego. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1999, sygn. TG80844
 20. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008, sygn. TG93194
 21. Uczeń wybiera zawód : poradnik dla nauczycieli techniki, wychowawców klas 8 i pedagogów szkolnych / Włodzimierz Trzeciak, Grażyna Sołtysińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygn. TG76967
 22. Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002, sygn. TG83965, TG83966
 23. Wybieram szkołę, zawód, pracę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1996, sygn.TG75359

 

Artykuły z czasopism

 1. Aspiracje życiowe młodzieży / Henryk Porożyński //  Edukacja. - 2001, nr 4, s.60-66
 2. Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej / Anna Malec, Małgorata Lipiec //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s.51-53
 3. Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej: (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku) / Danuta Leszczyńska //  Wychowawca. - 2005, nr 1, s.14-15
 4. Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak //  Wychowawca. - 2005, nr 1, s.18-19
 5. Doradztwo zawodowe : koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska //  Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s.27-28
 6. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów UE / Anna Paszkowska-Rogacz //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s.11-13
 7. Droga "ku dorosłości" po latach / Teresa  Skudniewska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s.30-32
 8. Francuski system edukacji i poradnictwa / Janusz Och //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s.19-22
 9. Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu? / Lucyna Słodowa //  Wychowawca. - 2005, nr 1, s.11- 13
 10. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak //  Wychowawca. - 2005, nr 1, s.5-7
 11. Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka / Katarzyna Ramirez //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s.43-49
 12. Orientacja i poradnictwo zawodowe : młodzi Polacy początku wieku i ich oczekiwania wobec doradców / Joanna Minta //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.13-18
 13. Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s.8-13
 14. Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / Marian Janiga //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s.39-41
 15. Orientacja zawodowa : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Barbara Pikulska //  Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s.11-12
 16. Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszewska //  Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s.19-23
 17. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s.42-45
 18. Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Cecylia Pielok //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s.16-20
 19. Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom aspiracji edukacyjnych / Wiesław Sikorski //  Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2-3, s.190-199
 20. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.55-58
 21. Pracownicy socjalni o sobie i swoim zawodzie / Teresa Zbyrad //  Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s.39-55
 22. Pracownik socjalny wobec aktywnej integracji / Joanna Drozdowska //  Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s.68-74
 23. Przedmiot "Przysposobienie do pracy zawodowej" w kształceniu uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym / Wiesława Cerkaska, Maria Olejniczak //  Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s.288-290
 24. Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.43-46
 25. Przykłady dobrej praktyki i ty możesz zostać przedsiębiorcą / Maria Krogulec-Sobowiec //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s.20-23
 26. Przyszłość kształcenia zawodowego - oczekiwania młodzieży / Małgorzata Bogaj //  Edukacja. - 2002, nr 1, s.79-89
 27. Rodzinne uwarunkowania wyboru kierunków studiów / Michał Kwiatkowski //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s.47-49
 28. Samookreślenie zawodowe uczniów klas starszych w warunkach rynku pracy / Kulikowa S.A. //  Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s.76-82
 29. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska //  Remedium. - 2007, nr 8, s.21-23
 30. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Mysior Ryszard //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.46-50
 31. Szkoła wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.39-42
 32. Transformacja a wartości cenione przez młodzież / Walentyna Wróblewska //  Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s.45-47
 33. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska //  Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s.38-48
 34. Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania / Ryszard Parzęcki //  Edukacja. - 2001, nr 4, s.53-60
 35. Wybór zawodu / Jolanta Lenart //  Wychowawca. - 2008, nr 1, s.10-11
 36. Wykształcenie w oczach młodzieży / Daria Becker-Pestka //  Wychowawca. - 2008, nr 1, s.12-13
 37. Zamierzenia zawodowe absolwentów szkół medycznych / Elżbieta Powierza //  Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001 nr 3, s.20-22
 38. Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji / Krystyna Lelińska //  Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s.13-22
 39. Zawody deficytowe w województwie śląskim - analiza trendów zmian w latach 2006-2008 / Rafał Muster //  Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s.15-20

 

Zbiory multimedialne

 1. Jest robota [Film] : wiedza o społeczeństwie : podstawy przedsiębiorczości : telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Justyna Święcicka, Wojciech Staruchowicz, Jarosław Skoczeń ; realiz. Mariusz Malinowski [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004, sygn. TV594
 2. Piramida kariery 2 [Dokument elektroniczny]. - Gdańsk : "Progra", [ok. 2006], sygn. TPŁW137
 3. Spacery po zawodach [Dokument elektroniczny] : administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza. [Cz.] 1. - Gdańsk : "Progra", [ok. 2006], sygn. TPŁW136
 4. Zawodowy list gończy [Film] : bez ograniczeń / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003, sygn. TV531, TV532, TV533
 5. Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 16 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003, sygn. TV534, TV535, TV536
 6. Zawodowy list gończy [Film] : dozwolone od lat 18 / scen. i realiz. Dominika Affek, Marcin Sępiak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2003, sygn. TV537, TV538, TV539

 

Autor: PBW Tarnobrzeg