Wychowanie patriotyczne

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Chwila wytchnienia od lekcji / Jerzy Sińczak //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.10-11
 2. Czy można uczyć historii w przedszkolu? / Ewa Knap //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.46-47
 3. Dobry Doktor : inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka / Kazimiera Cetera, Barbara Sitek //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.36-38
 4. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska //  Wychowawca. - 2010, nr 11, s.26-27
 5. Katyń Golgota Wschodu : montaż słowno-muzyczny 70. rocznica zbrodni katyńskiej / Jadwiga Wrońska //  Wychowawca. - 2010, nr 4, s.22-23
 6. Komu potrzebny jest patron / Urszula Klusek //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.9
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych w procesie wychowawczym szkoły / Edward Konicki //  Przysposobienie Obronne. - 2000, nr 2, s.85-87
 8. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji jezyka polskiego lub lekcji wychowawczej w klasie VI szk. podstawowej lub gimnazjum / Anna Chojnacka //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.22-2
 9. Lekcja patriotyzmu / Monika Rosłan //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s.54-55
 10. Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła //  Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s.7-16
 11. Muzyka opozycyjna w PRL i jej rola w kształtowaniu postaw młodzieży / Agnieszka Jankowiak-Maik //  Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s.5-10
 12. O patriotyczne wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.6-7
 13. O wychowaniu patriotycznym inaczej / Janina Osewska //  Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s.23-25
 14. Ograniczenie edukacji historycznej / Jerzy Lackowski //  Wychowawca. - 2010, nr 11, s.8-9
 15. Patriotyzm (zestawienie bibliograficzne) / Ewelina Czajkowska //  Wychowawca. - 2010, nr 11, s.31
 16. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman //  Wychowawca. - 2010, nr 11, s.6-7
 17. Patron jednoczy / Józef Z. Ostrowski //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.8-9
 18. Patron szkoły postać wybitna / Edmund Juśko //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.5
 19. Piórem, dłutem i batutą służyć ojczyźnie : scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Ewa Grzesiak //  Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s.13-15
 20. Polacy o Polakach i zgodzie narodowej : scenariusz słowno-muzyczny przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej / Barbara Wanda Jachimczak //  Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s.24-25
 21. Polska jest naprawdę! / Jarosław Szarek //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.5
 22. Powstańcy Warszawy : scenariusz akademii ku czci Patrona szkoły / Katarzyna Frączek, Małgorzata Przeniosło //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.39-41
 23. Pozostanie pamięć : scenariusz wystawy poświęconej polskim cmentarzom / Galina Jackowska, Jadwiga Krasucka, Teresa Leszczyńska-Koziak //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.16-17
 24. Przez wychowanie do naprawy Rzeczypospolitej / Wojciech Hausner //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.8-9
 25. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialności obywatelskiej / Marzena Kędra //  Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s.60-61
 26. Publicystyka jako źródło historyczne / Katarzyna Dominik //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.12-13
 27. Radość uczenia się i współbycia : inspiracje do cyklu lekcji o ojczyźnie w gimnazjum / Bronisława Dymara //  Polski w Praktyce. - 2010, nr 1, s.24-27
 28. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis //  Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s.16-26
 29. Strofy o Ojczyźnie : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej (starsze klasy) i gimnazjum / Agata Korzeń //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.21
 30. Szkolna poetyka patriotyzmu / Wiesława Tomczyk-Mroczek //  Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s.6-8
 31. Szkolna poetyka patriotyzmu / Wiesława Tomczyk-Mroczek //  Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s.6-8
 32. Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.19
 33. Tradycja i ceremoniał szkolny / Edward Liszka //  Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s.4-6
 34. W Ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak //  Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s.22-24
 35. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.20-21
 36. Wspomnienie o śp. Marii Andres : (10 IX 1924 - 16 VI 2008) / Maria Tota //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.14-15
 37. Wychowanie patriotyczne na Podkarpaciu (list) / Maciej Karasiński //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.18
 38. Wychowanie poprzez autorytety : program innowacji wychowawczej dla klas I-III / Elżbieta Jaworska-Sęk //  Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s.4-6
 39. Wychowywać, czyli kształtować określone postawy / Renata Zadanecka //  Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.38-40
 40. Wzór do naśladowania / Małgorzata Bagińska //  Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s.6
 41. Zamawiamy sztandar szkoły / Wojciech Szczerba //  Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s.7-9

 

Wydawnictwa książkowe

 1. Ceremoniał szkolny : poradnik z propozycjami scenariuszy uroczystości szkolnych / Aleksander Łynka, Krystyna Łynka. - Warszawa : "Studio Koloru", 2008, sygn. TG 98896, TG 99005, NG 53697, SG 54986
 2. Co wiem o swojej ojczyźnie? : wychowanie patriotyczne / oprac. Grzegorz Hetman ; red. Anna Heina ; il. Janusz Baszczak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2005, sygn. TG 92804
 3. Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. - Kraków : "Rubikon", 2007, sygn. TG 92188, NG 51357, SG 50777
 4. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2009, sygn. TG 96154, NG 53046, SG 53732
 5. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010, sygn. TG 98298, SG 54647
 6. Kocham i sławię cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Stefania Pietrowiak, Alicja Wysocka. - Warszawa : "Adam", 2008, sygn. TG 94494, NG 51255
 7. Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [i in.] ; pod red. Jerzego Sadowskiego. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009, sygn. TG95955, NG52522
 8. Patriotyczne przesłanie w sztuce i edukacji / red. Mirosława Knapik, Anna Łobos. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Administracji, 2007, sygn. TG 93072
 9. Patriotyzm dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań : "W Drodze", 2005, sygn. TG 89436, TCz 98265
 10. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. - Dębogóra : "Dębogóra", 2010, sygn.TG 97265, NG 53012
 11. Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008, sygn. TG 98103
 12. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008, sygn. TG 93808
 13. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : "Jedność", 2006, sygn. TG 89146, TG 89407, SCz 49364
 14. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2007., sygn. TCz 91679, TG 92798
 15. Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1944-1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000, sygn. SG 46583
 16. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski] ; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008, sygn. TG 93808

Autor: PBW Tarnobrzeg