Wycieczki szkolne

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Autokarem z Krakowa do Przemyśla / Katarzyna Kiper-Wacek, Sławomir Piskkorz //  Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s.33-4
 2. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł //  Lider. - 2007, nr 7-8, s.28-30
 3. Bliżej przyrody / Salomea Broda //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s.156-157
 4. Błękitna wycieczka do Rzyczanowskiego Jaru / Alina Czerwińska //  Aura. - 2001, nr 6, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 81, s.5
 5. Być w terenie / Anna Mańkowska //  Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s.36-38
 6. Chcieliśmy wiosnę zobaczyć, chcieliśmy wiosnę usłyszeć... / Grażyna Kwiatkowska, Alicja Kucharska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s.155-156
 7. Co warto zobaczyć w Białowieskim Parku Narodowym? / Mateusz Szymura //  Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s.59-61
 8. Co zabaczymy na spacerze / Hanna Zdzitowiecka //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s.43-44
 9. Cudaczek - Wyśmiewaczek w "zielonym przedszkolu" / Beata Ząbek, Elżbieta Kołodziejczyk //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s.26-29
 10. Cudze chwalicie, swego nie znacie... / Ewa Krymowska, Joanna Seremak //  Geografia w Szkole. - 2003, nr 2, s.85-86
 11. Czy jesteśmy w puszczy? / Dominik Marszał //  Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s.31-34
 12. Dlaczego rośliny rosną? : wycieczka przedszkolaków do ekologicznego gospodarstwa ogrodniczego / Marianna Wieczorkowska //  Przyroda Polska. - 2002, nr 2, dod. Biuletyn Eko - edukacyjny nr 2, s.1,11
 13. Dydaktyczno-wychowawcze aspekty Ogrodu Dendrologicznego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu / Beata Wlizło, Andrzej Kusztelak //  Biologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.35-46
 14. Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne / Dorota Lato, Marek Latao //  Lider. - 2006, nr 10, s.27-28
 15. Jeszcze o organizacji wycieczek szkolnych / Anna Błaż //  Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s.35-37
 16. Język francuski zawodowy - turystyka / Anna Paplińska //  Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s.196-199
 17. Kalwaria Piekarska : propozycja zajęć w terenie / Adam Szczepańczyk //  Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s.43-49
 18. Konkursy, wycieczki, własne badania / Krystyna Maciejewska //  Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s.12-13
 19. Krajobraz i jego przeobrażenia : scenariusz lekcji geografii w terenie w klasie II gimnazjum / Maria Figa // . - 2007, nr 5, s.39-42
 20. Krajobraz i jego przeobrażenia : scenariusz lekcji geografii w terenie w klasie II gimnazjum / Maria Figa // . - 2007, nr 5, s.39-42
 21. Las celem naszych wycieczek / Janina Łowiecka //  Przyroda Polska. - 2002, nr 8, Dod. Biuletyn Eko-edukacyjny nr 8, s.1,5
 22. Lekcje w terenie. Skuteczna forma kształcenia geograficznego : Joanna Angiel //  Geografia w Szkole. - 2007, nr 4, s.5-11
 23. Metodyka organizowania wycieczek szkolnych / Janusz Bielski //  Lider. - 2007, nr 7-8, s.24-27
 24. Miasto Kopernika / Katarzyna Brzóskniewicz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s.37-38
 25. Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym / Renata Cudziło //  Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s.31-34
 26. Na trasie kolejowej Kraków - Wrocław : obserwacje, informacje i zadania / Marcin Bacik, Sławomir Piskorz //  Geografia w Szkole. - 2007, nr 5, s.27-38
 27. Nie święci garnki lepią / Bronisława Michalska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s.232-233
 28. Nowy przyjaciel - wycieczka do wiejskiego przedszkola / Agata Bartczak, Maria Dobosz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s.435-437
 29. Odłosy lasu / Anna Poroszewska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s.28-29
 30. Opowieść ruchowa "Wycieczka w góry" : scenariusz w ujęciu czynnościowym / Andrzej Kaczorowski //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s.47-50
 31. Pod strachem polnym - warsztaty plastyczne przedszkolaków / Teresa Zabrzeska //  Wychowanie w Przed szkolu. - 2001, nr 2, s.111
 32. Poznajemy kręgowce - wycieczka do muzeum przyrodniczego / Wojciech Jeszka //  Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s.57-58
 33. Propozycja scenariusza zajęć dla klasy II / Anna Szkolak //  Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s.88-97
 34. Przedszkolak poznaje świat / Danuta Kaźmierczak //  Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s.8-9
 35. Przedszkolak z plecakiem / Anna Tarasiewicz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s.5-13
 36. Puszcza pierwotna / Dominik Marszał //  Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s.35-39
 37. Relacja z "Podróży marzeń" : młodzież z Łańcuta o wycieczce na Bornholm //  Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s.51-59
 38. Rodowód ścieżki przyrodniczej / Tomasz Kowalik //  Aura. - 2006, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 137, s.6-7
 39. Rola wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Janusz Bielski, Ewa Ściubeł //  Lider. - 2008, nr 2, s.10-14
 40. Rola wycieczki, podstawowej formy działalności krajoznawczo-turystycznej, w nauczaniu i wychowaniu / Jolanta Pergół //  Lider. - 2002, nr 7-8, s.7
 41. Roślinne podróże, czyli jak wykorzystać jesienną wycieczkę po ogrodzie botanicznym / Mariola Kukier-Wyrwicka //  Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s.55-57
 42. Rzymskie wakacje / Piotr Laskowski //  Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s.51-53
 43. Spacer po Sandomierzu / Mariola Jąder //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s.22-26
 44. W sady pojedziemy : wycieczka edukacyjna / Dominik Marszał //  Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s.42-43
 45. Warszawa - moje miasto / Ewa Walczak //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s.27-30
 46. Wychowanie patriotyczne na Podkarpaciu (list) / Maciej Karasiński //  Wychowawca. - 2008, nr 11, s.18
 47. Wycieczka do lasu : scenariusz imprezy integracyjnej / Halina Furtak //  Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s.17-19
 48. Wycieczka do Sromowa / Agnieszka Musiał //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s.433-434
 49. Wycieczka w edukacji / Andrzej Lange //  Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s.14-15
 50. Wycieczki integracyjne / Janusz Wróbel //  Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s.47-48
 51. Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Gabriela Błażejczyk //  Lider. - 2008, nr 7-8, s.13-21
 52. Wycieczki, które uczą i wychowują / Kazimierz Denek //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s.4-14
 53. Wyjazd do Londynu : przygotowanie do świadomego zwiedzania w klasie III gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi / Ewa Gatnar //  Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.120-12
 54. Wyjazd studyjny do Holandii / Dorota Kamińska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s.23-25
 55. "Zielona szkoła" : wszechstronna szansa / Marzena Winiarska //  Nowe w Szkole. - 2003, nr 7-8, s.35-37
 56. Zielone szkoły / Kazimierz Denek //  Lider. - 2007, nr 6, s.9-12
 57. Zwiedzamy okolice - plan wycieczki : scenariusz lekcji bibliotecznej w kl. I gimnazjum / Jolanta Prokopowicz //  Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s.11

 

Książki

 1. Czar polskich Kresów / Tomasz Ławecki, Tadeusz Olszewski. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007 sygn. 91179
 2. Europa magiczna / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2007 sygn. 91178
 3. Jak organizować szkolną turystykę? / Beata Domorecka. - Warszawa : "Municipium", 2008 sygn. 93211
 4. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005 sygn. 88977
 5. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2006 sygn.  88978
 6. Zielone Szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży / Justyna Kościelnik. - Warszawa : "AlmaMer", 2008  sygn. 93053

Autor: PBW Tarnobrzeg