Wykaz archiwalnych zestawień bibliograficznych

Zestawienia bibliograficzne

 1. Bezpieczeństwo w szkole : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2008 sygn. 767-z
 2. Dziedzictwo kulturowe w regionie: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2001 sygn. 715-z
 3. Edukacja ekologiczna : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn. 731-z
 4. Golgota Wschodu : zestawienie bibliograficzne.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn. 732-z
 5. Gry psychologiczne uczniów : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2004 sygn. 738-z
 6. Integracja europejska : wybór literatury.- Tarnobrzeg: BP, 2000 sygn. 701-z
 7. Kapuściński Ryszard : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2007 sygn. 762-z
 8. Komunikacja społeczna : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2008 sygn. 765-z
 9. Literatura biblijna w nauczaniu przedmiotów humanistycznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2004 sygn. 739-z
 10. Media w edukacji: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2007 sygn. 757-z
 11. Miłość do Ojczyzny w przedmiotach humanistycznych: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg: BP, 2007 sygn. 764-z
 12. Moja mała ojczyzna w historii i literaturze : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2006 sygn. 752-z
 13. Monografia Jana Słomki autora „Pamiętników włościanina”.- Tarnobrzeg  : BP , 2001 sygn. 720-z
 14. Multimedia w społeczeństwie informacyjnym : wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 709-z
 15. Nadzór pedagogiczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn.728-z
 16. Nauczanie biologii w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym.- Tarnobrzeg: BP, 2002 sygn. 723-z
 17. Nauczanie chemii w gimnazjum – zagadnienia ogólne: wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 707-z
 18. Nauczanie języka angielskiego – zagadnienia ogólne : wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 706-z
 19. Nowe metody pracy w przedszkolu : wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2001 sygn. 710-z
 20. Ochrona i kształtowanie środowiska : wybór artykułów z czasopism.- Tarnobrzeg : BP, 2001 sygn. 713-z
 21. Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2007 sygn. 760-z
 22. Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2004 sygn. 740-z
 23. Problemy dojrzewania osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem ich seksualności : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2004 sygn. 743-z
 24. Profilaktyka uzależnień: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg: BP, 2002 sygn. 730-z
 25. Profilaktyka zachowań dysfunkcyjnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2006 sygn. 753-z
 26. Przemiany w edukacji – zagadnienia ogólne : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 703-z
 27. Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej „edukacja czytelnicza i medialna”: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 700-z
 28. Rola nauczyciela w nowej szkole ponadgimnazjalnej: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg: BP, 2002 sygn. 729-z
 29. Równouprawnienie kobiet : zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane w oparciu o zasoby Internetu i materiały Biblioteki.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn. 727-z
 30. Sekta: grupa czy instytucja?: wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 702-z
 31. Spotkania z Unią Europejską : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2001 sygn. 714-z
 32. Stan wojenny : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2003 sygn. 735-z
 33. Swoboda i przymus w wychowaniu : materiały bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 704-z
 34. Sytuacje stresowe w szkole – zapobieganie i zwalczanie : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2003 sygn. 737-z
 35. Trening umiejętności wychowawczych – komunikacja nauczyciel – uczeń.- Tarnobrzeg: BP, 2004 sygn. 741-z
 36. Twórczy nauczyciel : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2006 sygn. 756-z
 37. Unia Europejska : zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn. 724-z
 38. Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością – wczesne wspomaganie rozwoju : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Konferencja naukowa Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu.- Tarnobrzeg: BP, 2009 sygn. 775-z
 39. Wychowanie fizyczne we współczesnych przemianach edukacyjnych: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg: BP, 2001 sygn. 722-z
 40. Wychowanie patriotyczne w edukacji szkolnej: zestawienie bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg: BP, 2008 sygn. 766-z
 41. Wychowanie przedszkolne – zagadnienia ogólne : materiały bibliograficzne w wyborze.- Tarnobrzeg : BP, 2000 sygn. 705-z
 42. Wykaz materiałów opracowanych na Ogólnopolską Konferencję – Współpraca Bibliotek na Rzecz Przyjaznego Społeczeństwa Informacyjnego.- Tarnobrzeg : BP, 2001 sygn. 716-z
 43. Zbrodnie komunistyczne w nauczaniu historii: wybór literatury.- Tarnobrzeg : BP, 2002 sygn. 725-z
 44. Ziemia tarnobrzeska – znana i nieznana : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Konferencja nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.- Tarnobrzeg : BP, 2009 sygn. 776-z

  Powyższe zestawienia dostępne w CZYTELNI

 

Autor: PBW Tarnobrzeg