Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej / Irena Obuchowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s.3-11
 2. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2007, nr 12, s.8
 3. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje / oprac. Bernadeta Szymańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55
 4. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
 5. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
 6. Drugie życie w wychowaniu zbiorowym dzieci i młodzieży / Adam Szecówka.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 31-37
 7. Działania arteterapeutyczne w resocjalizacji / Janina Florczykiewicz.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 49-55
 8. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35
 9. Geneza zachowań agresywnych / Wiesława May.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12
 10. Inicjacja uzależnień świętokrzyskiej młodzieży : (badania - wyniki - wnioski) / Jan Śledzianowski.// Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 2, s.12-17
 11. Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu / Maria Meyer.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s.13-16
 12. Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
 13. Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych / Krzysztof Gogacz.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 43-48
 14. Nastolatki - kryzys w czasach kryzysu i ... kompleks homara / Jagoda Siwiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 8-12
 15. Nie bij, żebym nie biła! / Elżbieta Palej.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s.33-35
 16. Nieproszony gość, czyli agresja wśród przedszkolaków / Lucyna Pacan.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 40-43
 17. Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość / Romuald Sadowski.// Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. 31-47
 18. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s.36-44
 19. O miłości i agresji / Krzysztof Zajdel.// Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s.16-17
 20. Odrzucenie rówieśnicze : etiologia i zasady terapii / Bronisław Urban.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 41-56
 21. Oswajanie strachów / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2009, nr 2, s.15
 22. Podkultury młodzieżowe w szkole : o konieczności działań profilaktycznych i naprawczych / Aneta Baranowska.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 21-28
 23. Pozostawieni sami sobie. / Iwona A. Oliwińska.// Remedium. - 2006, nr 12, s. 4-5
 24. Prawdy i mity o młodzieży przestępczej i innej - prawnie poprawnej / Iwona Klonowska-Senderska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. 20-24
 25. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 3/4, s. 15-18
 26. Profilaktyka agresji / Kamila Kubiak, Barbara Szyksznian.// Nowe w Szkole. - 2003, nr 12, s.19-20
 27. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s.9-15
 28. Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyki sądowej w latach 2000-2008 / Monika Noszczyk-Bernasiewicz.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3-4, s. 20-27
 29. Przyczyny współczesnej agresji / Marcin Hume, Daniel Wiśniewski.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s.28-30
 30. Przyczyny współczesnej agresji / Marcin Hume, Daniel Wiśniewski.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s.28-30
 31. Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 20-26
 32. Rodzina - przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.35
 33. Rozmiary i rodzaje zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży / Ewa Sowa.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 50-52
 34. Rozwiązywanie konfliktów w klasie / Maria Gawryś.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s.35-39
 35. Sport jako ważny element profilaktyki dzieci i młodzieży / Błażej Gawroński.// Świat Problemów. - 2007, nr 6, s. 7-11
 36. Spójrz inaczej - rozwój kompetencji emocjonalnych / Marta Połotniuk.// Remedium. - 2010, nr 2, s.8-9
 37. Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 22-24
 38. Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy / Jana Hanuliakova, Katarina Holla.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s.7-8
 39. Środowisko rodzinne a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży / Andrzej Bałandynowicz.// Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 1, s. 4-12
 40. Środowisko rodzinne w kształtowaniu wzorów autodestrukcyjnych / Marta Latoszewska.// Remedium. - 2011, nr 12, s.10-11
 41. Trening Zastepowania Agresji / Elżbieta Potemska, Andrzej Kołodziejczyk.// Remedium. - 2002, nr 1, s.8-10
 42. Twórcze oddziaływania wobec młodzieży zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Grabowska-Dąbek.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 16-19
 43. Ucieczki dziewcząt z zakładu poprawczego oraz problemy powracania z przepustek i urlopów / Małgorzata Kobryń [ i in.].// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 46-52
 44. Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci / Marta Komorowska.// Remedium. - 2008, nr 10, s.6-7
 45. Ukryte krzywdy uczniów / Marta Melka.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 68-74
 46. Uczniowie szkół podstawowych a spożywanie alkoholu / Krzysztof Zajdel.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s.28-31
 47. W dążeniu do doskonałości / Kamila Mazurek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s.20-22
 48. W stronę autodestrukcji / Marzena Pasek.// Remedium. - 2005, nr 5, s.18-19
 49. Wiedza gimnazjalistów na temat zachowań ryzykownych / Anita Famuła-Jurczak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 10/11, s. 28-31
 50. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s.39-44
 51. Wychowanie ku zaangażowaniu społecznemu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży / Ewa Tłuczek-Tadla.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 17-21
 52. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych przemocą : formy wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania / Agnieszka Moroz.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 98-108
 53. Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz.// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 44-49
 54. Zabójczy impas w nas / Izabela Wożyńska-Więch.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 86-89
 55. Zachowania autodestruktywne u dzieci / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2012, nr 4, s. 6-7
 56. Zachowania dewiacyjne i aktywność prospołeczna młodzieży a poczucie alienacji / Przemysław Piotrowski.// Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s.16-27
 57. Zjawisko agresji i lęku w szkole / Anna Rożnowska.// Edukacja. - 2001, nr 4, s.76-85
 58. Zjawisko przemocy uczniowskiej ( wświetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s.31-36
 59. Złość myśleniu nie szkodzi / Joseph P. Forgas.// Charaktery. - 2012, nr 9, s. 48-49
 60. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s.26-28

 

Publikacje książkowe

 1. Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : "MiND", 2013, sygn. SG 57654
 2. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge ; [przekł. z niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : "Jedność", cop. 2007,sygn. TG 92319, TG 95480,SG 51049
 3. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007, sygn. TG 91126, SG 50410, NG 51218
 4. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012, sygn. TG 104115
 5. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007, sygn. TG 91127, TG 91985, SG 50411, NG 50670
 6. Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001, sygn. NG 46805, SG 45409, SG 44247
 7. Agresja, socjalizacja, edukacja : refleksje i inspiracje / pod red. Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012, sygn. TG 103130
 8. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : "Akapit", 2009 sygn. TG 97671, SG 53680
 9. Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001, sygn. TG 86538, TG 92626, SG 47642, NG 49835
 10. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005 sygn. TG 88812, NG 49471, SG 54610
 11. Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013, sygn. SG 57830
 12. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, sygn. SG 56869
 13. Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. nauk. Ewy Wysockiej. - Warszawa : "Żak", 2012, sygn. TG 102559, SG 56994, NG 55534
 14. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012, sygn. SG 56870, NG 55862
 15. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - "w" i "pomimo" czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, sygn. SG 56869
 16. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska i Elżbieta Hornowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Scholar", 2007, sygn. TG 92878, SG 54611
 17. Gniewne dziecko / Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin ; przeł. Joanna Majdecka. - Poznań : "Rebis", 2011sygn. TG 100456, SG 55991
 18. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Dodr. do wyd.1. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011, sygn. TG 101786
 19. Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną / pod red. Zofii Palak, Moniki Piątek, Anny Róg, Beaty Zięby-Kołodziej. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011, sygn. SG 56547
 20. Kompetencje komunikacyjne nieletnich / Anna Wojnarska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, sygn. SG 57774, TG 103788
 21. Krzyk młodych / Guy Gilbert ; przeł. [z fr.] Elżbieta Burakowska. - Warszawa : "Pax", 2005, sygn. TG 87131
 22. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010,sygn. TG 99352
 23. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy ? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010, sygn. TG 98763, SG 54946
 24. Młodzież - dorośli : zjawiska społeczne : wybrane problemy / red. nauk. Teresa Sołtysiak, Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010, sygn. TG 98128, SG 56747
 25. Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 1999, sygn. NG 45822, SG 42494
 26. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003, sygn. TG 84684, NG 48827, SG 47908
 27. Młodzież o podkulturach / Teresa Sołtysiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993 sygn. TG 77288, NG 43464
 28. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010, sygn. TCz 98310
 29. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010, sygn. TG 99612, SG 57192
 30. SAPER czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2004, sygn. TG 85584, SG 48214
 31. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : "Comandor", 2011, sygn. TG 100777
 32. Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie / Ross W. Greene, J. Stuart Ablon ; tł. [z ang.] Marta Stasińska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2008, sygn. NG 51085
 33. Trening empatii, zastępowania agresji, rozwijanie społecznych, emocjonalnych i naukowych umiejętności. - Warszawa : "Karan", 2007, sygn. TG 92090
 34. Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla. - Toruń : "Akapit", 2009, sygn.TG 96806, SG 54686, NG 53281
 35. Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : "Jedność", 2006, sygn. TG 89609, SG 49963, NG 50800
 36. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010, sygn. TG 99556, NG 54259
 37. Złość u młodzieży : jak sobie z nią radzić / Nick Luxmoore ; przeł. Roman Zawadzki. - Warszawa : "Bellona", 2009, sygn. TG 97127, SG 54714
 38. Życzliwość i agresja w jezyku i kulturze / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005, sygn. TCz 89689
 39. Żyć w radości : ćwiczenia zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2007, sygn. TG 91203
 40. Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / Joanna Domagała, Wiesława Kuban, Maria Nowicka. - Toruń : "BEA", 2006, sygn. TG 91204

Autor: PBW Tarnobrzeg