Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

 1. Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka ; il. Monika Pollak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 sygn. TG 99641, SG 55876
 2. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : "Akapit", 2009 sygn. TG 97671, SG 53680
 3. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", 2009 sygn. SG 52838, NG 5229
 4. Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. - Warszawa : "Poltext", 2008 sygn. NG 51329, SG 51983, TG 94498
 5. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010 sygn. TG 100920, SG 56194, NG 54365
 6. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010 sygn. TCz 98975
 7. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006 sygn. TG 99261
 8. Dopalacze - demony naszych czasów / Jacek Wrona. - Częstochowa : "Pomoc", 2010 sygn. TG 99444, SG 55266, NG 53879
 9. Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010 sygn. TG 99441-99442, SG 55268-55269, NG 53880
 10. Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010 sygn. TG 99254, SCz 55194, NG 53877
 11. Dorastanie do miłości : scenariusze zajęćwychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - [Wyd. 2]. - Kraków : "Rubikon", 2010 sygn. TG 98501,SG 54148
 12. Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny Kieszkowskiej ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008 sygn. TG 97651
 13. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008 sygn. TG 93104, 95109, SG 51590, NG 52475
 14. Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2011 sygn. TG 100552, 101014, NG 54319
 15. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 sygn. TG 94671, 95398, SG 52936, NG 52621
 16. Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010 sygn. TG 98982
 17. Kościół a profilaktyka demoralizacji młodzieży : w świetle dokumentów Kościoła i badań empirycznych / Janusz Burzawa. - Lublin : "Polihymnia", 2009 sygn. TG 98307
 18. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010 sygn. TG 99352
 19. Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy ? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010 sygn. TG 98763, SG 54946
 20. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009 sygn. SG 53405, TG 96376
 21. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2010 sygn. TG 97530, SG 54031, NG 52999
 22. Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński]. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007 sygn. TG 98038-98039, SG 54380-54381, NG 53425-53426
 23. Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011 sygn. TG 99534, SG 55391, NG 54380
 24. Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 sygn. TG 93457, SG 51523
 25. Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia / Paweł Karpowicz. - Wyd. 3. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2009 sygn. TG 96919, NG 51950, SG 52574
 26. Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009 sygn. TG 96086, SG 53458
 27. Narkotyki? Nie, dziękuję ? / Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008 sygn. TG 96960 
 28. Narkotyki i dopalacze : diagnostyka i procedury postępowania z młodzieżą wraz z aktualną listą narkotyków i dopalaczy / [aut. Małgorzata Łoskot i in.]. - Poznań : "Forum", 2011 sygn. TG 100164, NG 54296, SG 55771
 29. Narkotyki i narkomania : odlot donikąd / Wojciech Wanat. - Warszawa : "Iskry", cop. 2006 sygn. TG 95122, SG 54320 
 30. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 sygn. TG 90519
 31. Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2011 sygn. TCz 100431
 32. Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009 sygn. TG 95464, SG 53226
 33. Na pomoc dzieciom : jak walczyć ze złem, które dotyka dzieci / Alessandro Bertacco ; [przekł. z j. wł. Edyta Tkaczyk-Borówka]. - Kielce : "Jedność", cop. 2009 sygn. SG 54032, 54229
 34. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007 sygn. SG 53406
 35. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 sygn. TG 99324, SG 54110, NG 53161
 36. Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009 sygn. TCz 96571, SG 53930 
 37. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Wyd. 2. - Kraków : "Salwator", 2010 sygn. TG 100902, NG 54733
 38. Palenie i picie / [Paul Mason ; tł. Joanna Bartkowiak]. - Poznań : "Ibis", 2009 sygn. TG 97095
 39. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010 sygn. TG 97640;SG 54034, 54630; NG 53944 
 40. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 sygn. TG 101173, NG 54147
 41. Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm / Anna Słowik-Gabryelska. - Wyd 1, dodruk. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007 sygn. TCz 92982, SCz 51273
 42. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2007 sygn. TG 91870, 97916; SG 50910, NG 50889 
 43. Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009 sygn. G 96024, SG 53983
 44. Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / [red. Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński, Janusz Sierosławski]. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2008 sygn. TG 98040
 45. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. NG 50895; TG 89570, 89964
 46. Postawa 3X wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja : studium psychokulturowe / Dominika Łęcka. - Kraków : "Impuls", 2011 sygn. TG 100735, SG 56278
 47. Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008 sygn. TG 92854
 48. Profesjonalna profilaktyka w szkole : nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji], 2011 sygn. TG 100084
 49. Profilaktyka uzależnień : narkotyki, alkohol, leki, sterydy / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2007 sygn. TG 92408, SG 51186-51188
 50. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009 sygn. TG 98313, SG 54959 
 51. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania / red. nauk. Maria Deptuła. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010 sygn. TG 99104
 52. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. - Jelenia Góra : [nakł. autora], 2008 sygn. TG 97860, 93333; SG 52522
 53. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010 sygn. TG 98992, SG 54960
 54. Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010 sygn. TG 98993, SG 54631
 55. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010 sygn. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2010 sygn. TG 99612
 56. Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. - Kraków : "WAM" : "Ignatianum", 2009 sygn. TG 94797, NG 51980, SG 53671
 57. Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. [z ang.] Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007 sygn. TG 91036, SG 53163, NG 50485
 58. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010 sygn. TG 99328, SG 55750
 59. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007 sygn. TG 91037, TG 94811, SG 50398
 60. Szkoła życia i miłości : dzieci i młodzież pytają, rodzice odpowiadają : cztery rozmowy o ekologii seksualnej / Henri Joyeux ; [przekł. z jęz. franc. Dorota Śliwa]. - Lublin : "Gaudium" 2011 sygn. TG 99990, SG 55485, NG 54811
 61. Teologia narkotyku : o psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu / Artur Sroka. - Warszawa : "Eneteia", 2008 sygn. TG 93261, SG 53064 
 62. Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : "Akapit", 2007 sygn. TG 93029, SG 51436
 63. Uwolnij mózg od uzależnienia : rewolucyjny program wychodzenia z nałogu / Harold C. Urschel ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011 sygn. TG 100124, SG 55762, NG 54823 
 64. Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009 sygn. TG 97808, SG 53715
 65. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008 sygn. TG 95353, NG 52123, SG 52671
 66. Wychowywać ucząc : przewodnik dla realizatora programu/ Ewa Maksymowska, Zofia Sobolewska, Monika Werwicka. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006 sygn. TG 88561
 67. Wygrajmy młodość : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum / pod red. Barbary Charczuk. - Kraków : "Rubikon", 2009 sygn. TG 99734 
 68. Wyrwany z piekła : świadectwo narkomana / Laurent Gay ; przeł. Marta Harat. - Poznań : "W Drodze", 2010 sygn. TG 98035 
 69. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - szkoła bezradna? / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009 sygn. TG 96359, SG 53516
 70. Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007 sygn. TG 91564; NG 50494; SG 51676, 53677 
 71. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007 sygn. TG 96017; TG 90784, SG 50051 (rok wyd. 2006)
 72. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010 sygn. TG 99047, SG 54078 
 73. Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. - Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2009 sygn. TG 95985 
 74. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 sygn. TCz 96998
 75. Zagrożona niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa. - Kraków : "Impuls" ; Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 2007 sygn. TG 97059, SG 51349
 76. Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010 sygn. TG 99556, NG 54259 
 77. (Zbyt) młodzi rodzice / Zbigniew Izdebski, Tomasz Niemiec, Krzysztof Wąż. - Warszawa : "Trio", 2011 sygn. TG 100146, SG 55872
 78. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne : szkoła podstawowa (kl. IV-VI i gimnazjum) / [red. Anna Grochowska-Piróg]. - Kraków : "Rubikon", [2010] sygn. TG 98708, NG 53657, SG 55137 
 79. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2007 sygn. TG 93054, SG 51856

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC profilaktyki / oprac. MAG // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 32-33Program profilaktyczny przeciwdziałania narkomanii, działalność MONARU, normy ISO.
 2. Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 1/2, s. 16-21, bibliogr.
 3. Czego potrzebuje gimnazjalista? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 25, s. 16Gimnazjaliści a zachowania problemowe.
 4. Dlaczego dzieci uciekają z domu? / Dorota Owsianik // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 20-21
 5. Dopalacze jako czkawka / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 4-16
 6. "Dopalacze" w internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27
 7. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2011, nr 6, s. 4-9
 8. Jak reagować na przemoc? / Michał Pozdał ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 49, s. 5 Rozmowa o ofiarach i sprawcach szkolnej agresji z trenerem młodzieży ze Strefy Młodzieży Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, specjalistą ds. resocjalizacji.
 9. Marihuana i co potem...? / Katarzyna Kocoń // Remedium. - 2009, nr 6, s. 30-31 Psychologiczne podłoże używania narkotyków przez młodzież, niezaspokojone potrzeby, używanie konopii indyjskich ( marihuana, haszysz)
 10. "Młodzież a alkohol" - scenariusze zajęć bibliotecznych / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, wkładka, s. III-IVZajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych do przeprowadzenia przez bibliotekarza szkolnego.
 11. Młodzież a narkotyki / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 2, s. 21-28 
 12. Młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 28-31
 13. Młodzież a współczesne zagrożenia / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s.48-52
 14. Mobbing w środowisku szkolnym - ofiary, sprawcy, skutki / Adam Krasnosielski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 60-62
 15. Mobbing wśród uczniów / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 16
 16. Model profilaktyki zintegrowanej / Szymon Grzelak // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 12-15
 17. Motywacja do zmiany u młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych / Katarzyna Rozmarynowska-Borek // Świat Problemów. - 2011, nr 6, s. 16-20
 18. Na co mi to! / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 30-31Program Przeciwdziałania Narkomanii - kampania społeczna "Na co mi to !"
 19. Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel // Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
 20. Narkotyki ciągle groźne / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 29-39, bibliogr.Zawiera bibliografię pt. Zjawisko narkomanii i sposoby przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych.
 21. Nie ma korepetycji z seksu... / Magdalena Kobyłecka // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 44-45 Świadomość seksualna i edukacja seksualna młodzieży.
 22. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29
 23. Po co ten dym? / Alina Leciejewska-Nosal // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 74-77Jak zerwać z paleniem.
 24. Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
 25. Polska młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 5, s. 26-27
 26. Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 58-59Leki uspokajające, nasenne, narkotyki a polska młodzież.
 27. Problemy alkoholowe wśród młodzieży wciąż niedocenione / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów. - 2011, nr 6, s. 10-12
 28. Profilaktyka pedagogiczna / Sylwia Badora // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 21-32
 29. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych dorastającej młodzieży: modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań / Ewelina Flatow // Lider. - 2010, nr 5, s. 25-28
 30. Profilaktyka w szkole - możliwości, bariery i wyzwania / oprac. MJ Sochocki // Remedium. - 2011, nr 1, s. 1-3
 31. Redukować czy wzmacniać? : czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące w profilaktyce / Magdalena Gołek // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 20-21
 32. Seksolatki / Magdalena Kobyłecka // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 32-35Psychologiczne przyczyny rozbujałej seksualności nastolatków.
 33. Style radzenia sobie a ryzyko problemów alkoholowych wśród dorastającej młodzieży / Ryszard Poprawa // Przegląd Psychologiczny. - T. 54, nr 1 (2011), s. 67-86, bibliogr.Działania szkoły w zakresie zapobiegania elektronicznej przemocy.
 34. Szykanowanie elektroniczne - istota problemu profilaktycznego / Jana Hanuliakova, Katarzyna Holla, Erich Petlak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 26-30
 35. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych. Cz. 1 / Maciej Dębski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 60-61Badania dotyczące używania alkoholu, narkotyków i tytoniu przeprowadzone w Gdańsku wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 36. Zachowania ryzykowne młodzieży - badania warszawskich gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 52-53
 37. Zjawisko mobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 19-25
 38. Złodziejaszek / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 49-51Kradzież wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

 

Multimedia

 1. Alkohol [Film]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009]. - 1 płyta wiz. [DVD](30 min) : kolor. 12 cm + współoprawna książka sygn. TDVD 758, NDVD 141
 2. Alkohol i uzależnienia [Film]. - Poznań : "Forum", 2007. - 1 płyta wiz. [DVD] (11 min.) + Broszura. – (Edu. Lekcje wychowawcze na DVD) sygn. TDVD 249, NDVD 37, SDVD 56
  Komplet materiałów dydaktycznych pozwalających nauczycielom w atrakcyjny sposób poprowadzić lekcję wychowawczą.
 3. Bezpieczna miłość [Film] ; Licencja na bezpieczną miłość. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011. - 1 płyta wiz. [DVD](18 ; 19 min) : kolor. - (Nie Zamykaj Oczu!) sygn. TDVD 863
  Film zalecany dla szkół ponadpodstawowych o stosowaniu środków antykoncepcyjnych, o chorobach przenoszonych drogą płciową i innych zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze współżycia seksualnego.
 4. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski i Erling Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011. - 4 dyski optyczne (CD-ROM) : dźw., kolor. sygn. TPŁW 254
 5. Dopalacze [Film]. – Sosnowiec : Projekt - Kom, [2011]. – 1 dysk optyczny (DVD) : dżw., kolor ; 12 cm. – (Nie Zamykaj Oczu!) sygn. TDVD 751, SDVD107
  Film dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne.
 6. Dręczyciele [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2010]. - 1 płyta wiz. [DVD](19 min) : kolor. - (Nie Zamykaj Oczu!) sygn. TDVD 724
  Film o nauczycielach, którzy doświadczyli agresji słownej i czynnej w swojej pracy zawodowej. Skąd biorą się negatywne emocje wśród uczniów, co wywołuje te uczucia i jak sobie z nimi radzić.
 7. Moda na dopalacze [Film] : kolekcjonerzy mocnych wrażeń / reż. Renata Zając. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2011. - 1 płyta wiz. [DVD](18 min) : kolor. – (Uwaga Życie!) sygn. TDVD 803, NDVD 184, SDVD 124
  Film dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
 8. Koledzy [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w klasach IV-VI szkoły podstawowej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011. – 1 płyta wiz. [DVD](10 min) : kolor. ; 12 cm + Konspekt lekcji sygn. TDVD 763
  Wojtek z Tomkiem są najlepszymi kumplami. Od pewnego czasu Wojtek zaczyna się zadawać ze starszymi kolegami i spędza z nimi więcej czasu niż z Tomkiem. Tomek zauważa, że już nie jest jak dawniej. Stara się powrócić do wcześniejszych relacji z Wojtkiem. Jednak żeby „wkupić się” do paczki nowych znajomych Wojtka, musi zacząć się zachowywać tak jak oni, czyli m.in. Zacząć palić papierosy. Czy Tomkowi starczy odwagi, żeby powiedzieć – nie?
 9. Narkotyki [Film]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009].- 1płyta wiz.[DVD](59 min) : kolor. 12 cm + współoprawna książka sygn. TDVD 760, NDVD 143
  Zawiera: film "Narkotyki i Ja". To historia przyjaźni dwóch nastolatków i ich postawy wobec problemu narkotyków. Jest przeznaczony dla młodszej młodzieży - ostatnie klasy szkoły podstawowej i pierwsze klasy gimnazjalne ; film "Ważne wybory" to historia rodziny, w której ojciec bierze narkotyki. Jest przeznaczony dla starszych klas gimnazjalnych i licealnych.
 10. Nikotyna - legalny narkotyk [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.] ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007. - 1 płyta wiz. [DVD] (9 min. + 4 min.) : dźw., kolor. ; 12 cm + Konspekty pracy na podstawie filmów: 28 s. ; 19 cm. – (Lekcje Przestrogi 2) sygn. TDVD 295, SDVD 39, NDVD 28
  Film przeznaczony jest dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Przedstawiona w filme historia przyjaźni dwóch chłopców jest doskonałym tłem dla pokazania wielopłaszczyznowości i złożoności problemu palenia papierosów przez dzieci.
 11. Obietnica [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006 sygn. TDVD 101,152; SDVD 12, 17; NDVD 14
  Fabularna opowieść o młodym człowieku, którego dotyka problem alkoholizmu.
 12. Odpowiedzialna miłość nastolatków [Film] : stop ryzykownym zachowaniom. - Poznań : "Forum", 2009. - 1 płyta wiz. [DVD] (6 min.) : kolor. ; 12 cm + Broszura sygn. TDVD 623, SDVD 73, NDVD 86
  Komplet materiałów dydaktycznych poświęconych podejmowaniu inicjatyw seksualnych przez młodzież.
 13. Oni [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Bartłomiej Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk sygn. TDVD 105, SDVD 18, NDVD 15
  Opowieść o przemocy.
 14. Palenie [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009]. - 1 płyta wiz. [DVD] (19 min.) : kolor. ; 12 cm. – (Nie Zamykaj Oczu!) sygn. TDVD 630, SDVD 83
  Film ukazuje negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywnym przykładem jest Rahim - polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie.
 15. Piłem i brałem [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, [2009]. - 1 płyta wizyjna [DVD] (20 min) : kolor. ; 12 cm. – (Nie Zamykaj Oczu!) sygn. TDVD 603, SDVD 80
  W filmie przedstawiono prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. 
 16. Requiem dla snu [Film] / reż. Darren Aronofsky. - Warszawa : Epelpol Entertainment, 2009. - 2 płyty wiz. [DVD](97 ; 96 min) : dźw., kolor. ; 12 cm sygn. TDVD 747
  Film jest historią grupy młodych ludzi z Brooklynu, która postanawia dorobić się na ulicznym handlu heroiną. 
 17. Szkoła bez dilera [Film] : przenikanie narkotyków do szkół. - Poznań : "Forum", 2007. - 1 płyta wiz. [DVD] (11 min.) + Broszura : 50 s. ; 19 cm. – (Edu. Lekcje wychowawcze na DVD) sygn. TDVD 349, SDVD 57, NDVD 38
  Komplet materiałów dydaktycznych pozwalających nauczycielom w atrakcyjny sposób poprowadzić lekcję wychowawczą. 
 18. Telefon [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w klasach IV-VI szkoły podstawowej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011. - 1 płyta wiz. [DVD] (10 min): kolor. ; 12 cm + Konspekt lekcji sygn. TDVD 764
  O kradzieży i jej konsekwencjach.
 19. TV Story [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006 sygn. TDVD 104, 149; SDVD 14, 19; NDVD 13
  Fabularna opowieść o młodym człowieku, którego dotyka problem uzależnienia od komputera.
 20. Ucieczki z domu [Film]. - Poznań : "Forum", 2008. - 1 płyta wiz. [DVD] (ok. 10 min.) : kolor. + Broszura sygn. TDVD 432, SDVD 59, NDVD 74
  Komplet materiałów dydaktycznych pozwalających nauczycielom w atrakcyjny sposób poprowadzić lekcję wychowawczą. 
 21. W pułapce [Film]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2009]. - 1 płyta wiz.[DVD](25 min) : kolor. 12 cm + współoprawna książka sygn. TDVD 757, NDVD 138
  Film o przemocy w środowisku szkolnym adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych. 
 22. W sidłach [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006 sygn. TDVD 103, 150; SDVD 15, 20; NDVD 12
  Opowieść o tym, że za szczytnymi hasłami o miłości, tolerancji, sensie życia itp. ukrywa się prawdziwy cel działania sekty - pieniądze. 
 23. Wędrując ku dorosłości [Film] : dla klas 1-3 gimnazjum / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik . - Kraków : "Rubikon", 2009. - 2 płyty wiz. [DVD] (106,43 min.) : dźw., kolor. + Konspekty lekcji sygn. TDVD 621
 24. Wędrując ku dorosłości [Film] : dla klas 1-3 liceum, technikum i szkół zawodowych / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik . - Kraków : "Rubikon", 2010. - 2 płyty wiz. [DVD] (142,05 min.) : dźw., kolor. + Konspekty lekcji sygn. TDVD 725
 25. Zagrożenia na imprezach [Film]. - Poznań : "Forum", 2008 sygn. TDVD 459, SDVD 60, NDVD 77
  Zwrócono szczególną uwagę na problemy: Bójki, zaczepki - budowanie regulaminu odpowiednich zachowań ; Narkotyki, tabletki gwałtu - jak nie dać się oszukać ; Jak pomóc koledze, który stracił kontrolę nad swoim zachowaniem ; Rola nauczyciela w uświadamianiu zagrożeń.
 26. Znalezione, nie kradzione [Film] : [pomoc dla nauczyciela w przeprowadzeniu godziny wychowawczej w klasach IV-VI szkoły podstawowej] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011. - 1 płyta wiz. [DVD](10 min) : kolor. ; 12 cm + Konspekt lekcji sygn. TDVD 766
  Historia Marcina skończyła się i dobrze i źle. Ojciec Marcina jest bardzo dumny z syna, który potrafił się przyznać do kłamstwa, przełamując barierę strachu i wstydu. A co stało się z dwoma starszymi chłopakami, którzy wymuszali pieniądze i szantażowali Marcina? Ich sytuacja nie wygląda za dobrze. Policyjna izba dziecka, nadzór kuratora sądowego, problemy w szkole i domu.
 27. Życie pod murem [Film] / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; adap. i reż. Dariusz Regucki ; muz. Dariusz Regucki ; zdj. Andrzej Nakowski, Michał Bożyk. - Kraków : "Rafael", cop. 2006 sygn. TDVD 102, TDVD148; SDVD 16, SDVD 21, NDVD 11
  Opowieść o narkomanii i jej konsekwencjach.

Autor: PBW Tarnobrzeg