Zakończenie roku szkolnego

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Happening na zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej / Anna Dobrowolska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 32
 2. Kabaret Starszych Uczniów : [ program kabaretowy z parafrazami piosenek z Kabaretu Starszych Panów] / Elżbieta Osiak // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 42-47
 3. Koncert życzeń dla nauczycieli i miłośników szkoły : (scenariusz uroczystości zakończenia szkoły) [uroczystość pożegnania szkoły w gimnazjum] / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2008 nr 5 s. 46-50
 4. Kopciuszek : scenariusz inscenizacji szkolnej na zakończenie klas IV szkół średnich / Maria Szczygieł, Barbara Biegus // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s.15-18
 5. Kraina palaczy : [scenariusz przeznaczony na rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego, Ogólnoświatowy Dzień Rzucania Palenia, realizację wychowania ekologicznego w szkole] / Joanna Mencel-Gwizdała // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 15
 6. Między nami – uczniami a profesorami / Danuta Kuncewicz-Dygała // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 5, s. 26-28
 7. Nie ma zwolnienia od myślenia : pożegnanie szkoły : (scenariusz na zakończenie  roku szkolnego / Klemens Stróżyński // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 2001/02, nr 3, s. 33-38
 8. Pożegnanie szkoły : program na zakończenie gimnazjum / Bernarda Skalska. // Wychowawca.  2007, nr 6, s. 28-29
 9. Scenariusz pantomimy na zakończenie roku szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Krzyżanowska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 4, s. 29-31
 10. Szczęście - jakie twoje imię? : scenariusz na uroczystość ukończenia szkoły - gimnazjum lub liceum / Elżbieta Maria Kozłowska. // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 42-43
 11. To przywilej jest uczniowski! : scenariusz uroczystości na zakończenie nauki w gimnazjum / Władysława Czernik // Biblioteka w Szkole. - 2007 nr 5 s. 25-26
 12. Wakacji nadszedł czas : scenariusz na zakończenie roku szkolnego w gimnazjum / Małgorzata Wyjadłowska. // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 24-27
 13. Witajcie wakacje : inscenizacja na uroczyste zakończenie roku szkolnego : [dla młodszych dzieci] / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 4, s. 17-19
 14. Znów minął rok : scenariusz uroczystości na zakończenie roku szkolnego / Teresa Hajduga-Kwapisz, Konrad Alfreda // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s. 28-31
 15. Żegnaj szkoło  / Irena Chylanka // Nauczanie Początkowe. – 1989/90, nr 6, s. 614-622
 16. Żegnamy rok szkolny na wesoło : [scenariusz dla szkoły podstawowej] / Krystyna Kupiec // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 6, s. 30-32

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. s. 64-71, sygn. TCz. 74744, NG 42629
 2. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : „Harmonia”, 2004. – s. 177-189 : Asy z naszej klasy : widowisko na zakończenie roku szkolnego, sygn. TCz. 86523, NG 51825
 3. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym / Elwira Drzał, Iwonna Skibińska-Czechowicz. - Gdańsk : „Harmonia”, 2000. – s. 41-49 : Wakacje, sygn. TCz. 80868, NG 45688, SG 42944
 4. Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych, inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : „Impuls”, 1999. – s. 105-113 : Zakończenie roku szkolnego, sygn. TCz. 80822, SG 42987, NG 45654
 5. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : „Żak”, 1998. – s. 118-125 : Żegnaj szkoło, sygn. TCz. 78079, NG 44125, SG 39762
 6. Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy dla szkół ponadgimnazjalnych / Elżbieta Gałczyńska, Eliza Ogorzała, Elżbieta Szczepańska. - Płock : „Korepetytor”, 2002. – s. 17-22 : Bądź gotowy dziś do drogi, sygn. TCz. 84305
 7. Na akademii i szkolnym apelu : (wybór wierszy i piosenek) / wyboru dokonały Barbara Mida, Ewa Pobratyn. - Kielce : „Puch”, 1993. – s. 103-107 : Żegnamy się ze szkołą, sygn. TG 71427, 71428, 71429
 8. Od września do czerwca : scenariusze imprez szkolnych / Wiesława Kwiek. - Wyd. 2 poszerz. - Sokołów Podlaski : „Wiwa”, 2003. – s. 111-115, sygn. TCz. 86428
 9. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. – Kraków : „Impuls”, 2006. – s. 57-60 Już nauka się skończyła… (Dialog wakacyjny); s. 61-64 Za chwilę wakacje (Fantazja sceniczna), sygn. TG 91406
 10. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. - Kraków : „Impuls”, 2010. – s. 57-69 : Co się dzieje z naszą klasą : scenariusz spektaklu na pożegnanie szkoły, sygn. TCz. 98336, NG 53398, SG 54476
 11. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. – Kraków : „Impuls”, 1998. – s. 95-101 : Koniec roku szkolnego, sygn. TCz. 78039, NG 44298
 12. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : „Rubikon”, 2003. – s. 74-76 : Pomyślnych wiatrów! : pożegnanie klas trzecich gimnazjum, sygn. TG 89296, NG 49521
 13. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : „Żak”, 1995. – s. 30-36 : Żegnaj szkoło, sygn. TCz. 75215, NG 42585, SG 37486
 14. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : „Literatura”, 2008. – s. 155-175 : Torebka, czyli nieoczekiwana zmiana miejsc, sygn. TCz. 95497
 15. Uroczystości : (apele, konkursy, pantomima, teatr) w szkole podstawowej 1-6. T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Wyd. 2 popr. - Toruń : „BEA”, 2004. – s. 121-130 : Uroczystość zakończenia nauki w szkole podstawowej, sygn. TCz. 85638, NG 49958
 16. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wyb. i oprac. Ryszard Przymus. – Łódź : „Juka”, 1994. – s. 145-150 : Do widzenia, szkoło!, sygn. TG 72864, NG 41449, SG 35887
 17. Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole” / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : „Sukurs”, 2007. – s. 180-183 ; Niezwykła podróż : scenariusz inscenizacji, sygn. TCz. 92622, NG 5115, SG 51402

Autor: PBW Tarnobrzeg