Zapobieganie problemom wychowawczym

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21
 2. Co wiemy o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 54-57
 3. Fundamenty profilaktyki / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2002, nr 12, s.12-13
 4. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : (projekt metodyczny zajęć) / Iwona Morawska. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-IV
 5. Diagnoza, terapia i profilaktyka uzależnień na terenie średnich miast aglomeracji górnośląskiej / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckowiak // Wychowanie na co Dzień.- 2006, nr 1-2, s.7-10
 6. Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych / Maria Łukowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 3, s.25-31
 7. Gimnazjaliści o programach profilaktycznych / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 12, s.28-31
 8. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29
 9. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 5, s.6-7
 10. Grupa rówieśnicza jako podstawowe środowisko działań profilaktycznych w społeczności lokalnej / Małgorzata Michel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.247-259
 11. Indywidualne ścieżki ryzyka a profilaktyka / Maria Deptuła // Remedium. - 2005, nr 7-8, s.1-3
 12. Jak opracowywać i nadzorować szkolny program profilaktyki : część pierwsza - jak się do tego zabrać? / Józef Pielachowski // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s.9-11
 13. Jak pomagać? / Magda Wójcik // Remedium. - 2003, nr 5, s.20-21
 14. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ? / Maria Deptuła // Remedium.- 2006, nr 3, s.8-9
 15. Jak wspierać szkołę? / Janina Przybylska // Remedium. - 2004, nr 2, s.8-9
 16. Konstruowanie programów profilaktycznych : cz. I / Robert Porzak // Remedium. - 2005, nr 1, s.6-7
 17. Koordynowanie działań profilaktyczno- wychowawczych dotyczących przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i zapobieganiu zjawiskom patologii / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. - 2001, nr 7-8, s.89-92
 18. Młodzież a uzależnienia – mechanizmy i problemy ( uzależnienia jako konsekwencja buntu i nierozwiązanych dylematów tożsamościowyc / Ewa Wysocka // Wychowanie na co Dzień /.- 2006, nr 1-2, s.11-18
 19. Młodzież wobec zagrożeń środowiskowych : III Sympozjum z cyklu "Zdrowa młodzież - zdrowe środowisko" / Joanna Cieśikowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 39-40
 20. Nałóg jak każdy inny / Bartosz Mikołajski. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 59-60 [Zawiera rec. książki: Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski. - Lublin, 2005 ]
 21. Nauczyciel wobec patologii młodzieży / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s.30-35
 22. Nasze działania profilaktyczne/ Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s.49-50
 23. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole / Jan Tatarowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001,nr 5, s.32-38
 24. Niebezpieczeństwo- alkohol / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s.49-54
 25. Nieprawidłowe więzi rodzinne – przyczyną eskalacji zachowań patologicznych dzieci i młodzieży / Elżbieta Łuczak, Bernadetta Stańko // Wychowanie na co Dzień.- 2006, nr 3, s.3-5
 26. Niszczący wpływ pornografii / Dorota Kornas-Biela // Wychowawca.- 2006, nr 5, s.12-15
 27. O potrzebie profesjonalnej profilaktyki w szkole / Grażyna Miłkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 2, s.22-30
 28. Od wychowania do profilaktyki / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 12, s.8-10
 29. Powrót do źródeł - recenzja] / Andrzej Janowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 61-62 [Zawiera rec. książki: Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski. - Kielce, 2004]
 30. Praca z trudnymi zachowaniami / Katarzyna Sawicka // Remedium.- 2006, nr 7-8, s.54-55
 31. Problemy z oceną skuteczności programów terapii uzależnień / Jolanta Rogala-Obłękowska // Remedium. - 2002, nr 10, s.16-17
 32. Profilaktycy pod lupą / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2001, nr 10, s.16-17
 33. Profilaktyka antynikotynowa / Bronisława Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 3, s.164-165
 34. Profilaktyka a różnorodność ryzyka / Halina Sęk // Remedium. - 2003, nr 5, s.13-15
 35. Profilaktyka i resocjalizacja / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s.16-18
 36. Profilaktyka narkomanii – ujecie lokalne / Anna Nowak // Wychowanie na co dzień.- 2006, nr 1-2, s.3-6
 37. Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich /Magda Pietruszka // Remedium. - 2005, nr 9, s.4-5
 38. Profilaktyka szansą dla szkoły / Paulina Szachniuk. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 18-19
 39. Profilaktyka w szkole : rola i zadania pedagoga szkolnego / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s.8-9
 40. Profilaktyka w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 7-11
 41. Profilaktyka w szkole i środowisku / Hanna Rylke // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.12-16
 42. Program Nie! dla przemocy, Tak! dla kultury / Agnieszka Gorlach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 2, s.42-45
 43. Program „Stop przemocy” w gimnazjum / Agnieszka Iłendo-Milewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 4, s.47-48
 44. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5 s.46-52
 45. Programy profilaktyczne a zmiany w zachowaniu społecznym uczniów / Maria Łukawska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s.52-58
 46. Programy profilaktyczne wczoraj, dziś i jutro / Zbigniew B. Gaś // Remedium.- 2003, nr 12, s.1-4
 47. Przeciw godności człowieka / Anna Chwist // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s.11-16
 48. Przeciwdziałać agresji / Zenona Kopańska // Remedium. - 2001, nr 7-8, s.18-19
 49. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15
 50. Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła // Remedium.- 2002, nr 12, s.32-34
 51. Radzenie sobie z lękiem, smutkiem i złością / Maciej Janowski // Chowanna. - 2005, t.1 s. 92-107
 52. Redukcja szkód a profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.32-33
 53. "SOS" dla dziecka agresywnego / Maria Witkowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 338-343
 54. Standardy szkolnych programów profilaktycznych / Joanna Szymańska // Remedium.- 2002, nr 12, s.5-7
 55. Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych / Maria Gacek, Jarosław Rosiński, Dariusz Tchórzewski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 2, s. 12-14
 56. Sympozjum na temat pracy z rodziną dziecka uzależnionego od narkotyków / Agnieszka Słowik. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 35-46
 57. Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz // Wychowawca.- 2006, nr 9, s.18-21
 58. Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych w opinii nauczyciela / Monika Szpringer // Edukacja. - 2003, nr 2, s.58-69
 59. Szkolny program profilaktyki / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s.10-13
 60. Szkolny program profilaktyki w prawie oświatowym / Magdalena Wardyńska-Ziółek // Remedium. - 2003, nr 1, s.22-24
 61. Szkolny system przeciwdziałania przemocy / Jacek Formański // Ergo. - 2006, nr 9, s.9-11
 62. Szkoła bez uzależnień / Anna Trojanowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.20-21
 63. Temat: Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek. // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 22
 64. Sztuka wychowywania / Tadeusz Kluz. // Wychowanie na co Dzień.- 2004, nr 6, s. 29-30 [Zawiera rec. książki: Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce, 2003]
 65. Teorie psychologiczne w praktyce profilaktycznej / Katarzyna Okulicz-Kozaryn // Remedium. - 2003, nr 12, s.36-37
 66. Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof A. Wojciaszek // Remedium.- 2006, nr 9, s.6-7
 67. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży / Jolanta Wiewiurska // Ergo. - 2006, nr 9, s.5-9
 68. Wiodące szkolne strategie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Anna Borucka, Krzysztof Ostaszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s.3-7
 69. Wpływ rodziny na patologiczne zachowania dzieci / Hanna Hernas. - Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina.- 2004, nr 4, s. 37-39
 70. Współczesna profilaktyka problemowa – nowe wyzwania / Mira Prajsner // Remedium.- 2006, nr 9, s.4-5
 71. Współczesny nauczyciel a wyzwania profilaktyki / Zbigniew B. Gaś // Remedium.- 2006, nr 3, s.6-7
 72. Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.41-44
 73. Zapobieganie patologiom społecznym dzieci i młodzieży - problemy alkoholowe / Maria Staworzyńska- Grządziel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s.284-288
 74. Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów : (jako element profilaktyki uzależnień) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s.23-27
 75. Zjawiska patologiczne w szkołach / Janina Rus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 5, s.42-43


Pozycje książkowe

 1. Alkohol, alkoholizm i ja. – Lublin : „Polihymnia”, [2003], sygn.88364
 2. Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan T. Woronowicz.- Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2001, sygn.83645
 3. Bezpieczeństwo dzieci: scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klis-Stańska, Marzena Nowicka.- Kraków: „Impuls”, 2002 sygn. 84227
 4. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek.- Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83751cz
 5. Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003, sygn. 84223
 6. Bunt młodzieńczy : uwarunkowania, formy, skutki / Anna Oleszkowicz. - Warszawa : "Scholar", 2006 sygn. 88868
 7. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz.- Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004, sygn. 86365
 8. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. [z ang.] Anna Mills. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2006 sygn.89395
 9. Empatyczna klasa. Relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson ; [tł. z ang. Danuta Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006 sygn.89420
 10. Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 2002, sygn. 88372
 11. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, sygn. 83204
 12. Gdy dziecko ma problemy w klasie / Angel Morales Gomez ; przekł. [z hiszp.] Sylwia Mazurkiewicz-Petek. - Kraków : "eSPe", 2002, sygn. 84372
 13. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon" , [2003], sygn. 86875
 14. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83573
 15. Media / Joanna Chwaszcz, Małgorzata Pietruszka, Dariusz Sikorski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005, sygn. 88366
 16. Metody pomocy i samopomocy w uzależnieniach / Dorota Zaworska-Nikoniuk.- Toruń: „Akapit”, 2001, sygn. 86658
 17. Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. - Warszawa : "Żak", 1999, sygn. 81066
 18. Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2004, sygn. 88370
 19. Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn.85171
 20. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i pozrozumieć się z klasą ; poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89416
 21. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 sygn.89068
 22. Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne [i in.] ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygn. 85427
 23. Nikotyna, alkohol, narkotyki: profilaktyka uzależnień: krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski.- Kraków: „Rubikon”, 2001, sygn.82397
 24. Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi ; wstęp Mario Marazziti ; przeł. Anna Wieczorek-Niebielska. - Kraków : "Salwator", 2006. - 316, [1] s. - sygn.89309
 25. Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki.- Kielce: „Jedność”, 2001, sygn. 84419
 26. Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 268 s. - sygn. 89454
 27. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003 sygn. 86136
 28. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006. - 255 s. - (Człowiek i Zagrożenia ; z. 1) . - sygn. 89455
 29. Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Adam Marszałek, 2001, sygn. 80839
 30. Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych / Zdzisław Bartkowicz.- Lublin : AWH Antoni Dudek, 2001 sygn. 89292
 31. Powrót do źródeł : o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski ; Fundacja Bene Vobis. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004, sygn. 85594
 32. Poznaję – wybieram: programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Renata Kenz.- Kraków: „Rubikon”, 2003, sygn.84230cz, 84231
 33. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Monika Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89417
 34. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004, sygn. 87181
 35. Profilaktyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88397
 36. Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygn. 71842
 37. Profilaktyka na co dzień : jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania / Aleksandra Karasowska.- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006 sygn. 89353
 38. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003 sygn. 89402
 39. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002, sygn.83110
 40. Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki / Joanna Szymańska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn.83992
 41. Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / pod red. Lucyny Telki.- Katowice : "Śląsk", 2003, sygn.84777cz
 42. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska.- Warszawa; Wydaw. Szkolne PWN, 2001, sygn. 83990
 43. Przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym / pod red. Andrzeja Obrębowskiego i Edwarda Ozimka.- Poznań : „Bonami”, 2004, sygn.85941
 44. Przemoc w relacjach międzyludzkich - opinie młodzieży / Wiesława Walc. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006 sygn. 89331
 45. Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka.- Kraków: „Impuls”, 2000, sygn. 80931
 46. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, sygn.82629, 84161
 47. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera.- Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999, sygn.81026-7
 48. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera.- Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1994, sygn. 75354
 49. Sekty...Dlaczego? / Andrzej Zwoliński. - Warszawa : Siostry Loretanki, 2003 sygn. 89350
 50. Sekty : co każdy powinien wiedzieć / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 1999, sygn. 80525, 88373
 51. Sekty : oblicza werbunku / Piotr Tomasz Nowakowski.- Tychy : „Maternus Media” , 2001, sygn. 83379, 86679, 88374
 52. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003, sygn. 84316
 53. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza J. Koźmińskiego. - Piła : "K&K", 2003, sygn. 87212
 54. Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie.- Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83363, 83752cz
 55. Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne / Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : "Gaja", 2004, sygn. 85789
 56. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn. 89414
 57. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 64 s. - (Kompetentny Nauczyciel)(Pedagogika / GWP) . - sygn. 88790.
 58. Tytoń / Czesław Cekiera. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : „Kaudium”, 2005, sygn. 88365
 59. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005, sygn. 88396
 60. Umowa z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006, sygn.89415
 61. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn.85310
 62. Wobec bycia : filozoficzny problem samobójstwa / Stanisław Kijaczko. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005 sygn.89362
 63. Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg.- Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000, sygn. 82484
 64. Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : "Rubikon", 2003, sygn. 84807
 65. Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", 2002, sygn. 83572-3
 66. Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów – wstęp do działań profilaktycznych szkoły / pod red. Marii John_Borys i Zofii Dołegi.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006 sygn.89344
 67. Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005, sygn. 88395
 68. Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak.- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005, sygn. 87943
 69. Zanim nie jest za późno : zapobieganie uzależnieniom w społecznościach lokalnych: praktyczny podręcznik dla każdego dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / Ernst Servais.- [b.m] : [b.w.], [1994], sygn.77065

 

Materiały audiowizualne

 1. Alkohol i narkotyki [Kaseta video] : pomyśl, zanim będzie za późno / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 1 kas. wiz. [VHS] (18 min) : dźw., kolor. - (Problemy Nastolatków). - Film zawiera fabularyzowane scenki sytuacyjne, prezentuje efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej, nakłaniającej do zażywania środków psychoaktywnych, sygn. V 461
 2. Kokaina i amfetamina a organizm człowieka [Kaseta video] / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 1 kaseta VHS (14 min) : dźw., kolor. - (Problemy Nastolatków). - Program dla młodzieży, wychowawców, psychologów i rodziców nastolatków, sygn. V438
 3. Marihuana a organizm człowieka [Kaseta video] / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 1 kaseta VHS (22 min) : dźw., kolor. - (Problemy Nastolatków). - Program dla młodzieży, psychologów, pedagogów, wychowawców oraz rodziców nastolatków, sygn. 437
 4. Nikotyna [Kaseta video] : legalny narkotyk / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 1 kaseta VHS (28 min) : dźw., kolor + druk : materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców. - (Problemy Nastolatków). - Zawiera : prezentację tragicznych skutków nałogu, sygn. V 447

 

Autor: PBW Tarnobrzeg