Zespół ADHD

Zestawienia bibliograficzne

Zespół ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami  koncentracji uwagi 
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

    ADHD to skrót pochodzący od angielskiej nazwy (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), oznaczającej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zwany również zespołem hiperkinetycznym. ADHD dotyka około 5% dzieci w młodszym wieku szkolnym i szacuje się, że wskaźnik ten może być jeszcze wyższy. Jest to najczęstsze zaburzenie rozwojowe i występuje bez względu na kulturę. Według różnych danych, 2-4 razy częściej diagnozowane jest u chłopców niż u dziewczynek. Pojawia się wcześnie – najczęściej w ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecka, chociaż zwykle trudno jest wychwycić początkowy moment wystąpienia objawów.

Objawy ADHD można podzielić na trzy główne kategorie obejmujące: nadmierną aktywność ruchową, nadmierną impulsywność i zaburzenia w koncentracji uwagi. Charakterystyczne dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej są trudności w wytrwaniu w aktywności wymagającej zaangażowania poznawczego oraz tendencja do porzucania jednego działania na rzecz drugiego bez kończenia ich obu. Nadruchliwością określana jest taka aktywność ruchowa dziecka, która w porównaniu z aktywnością ruchową innych dzieci w tym samym wieku i na tym samym poziomie rozwoju jest znacznie wyższa.

[http://portal.abczdrowie.pl/objawy-adh]

 

Publikacje książkowe

 1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : "Arystoteles", 2010. Sygn. TG 98786, NG 53165
 2. ADHD - nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Ewa Kowalczyk]. - Kielce : "Jedność", cop. 2006. Sygn. TB 2310
 3. ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal. - Warszawa : "Bellona", 2008. Sygn. TG 97924, SG 51973
 4. ADHD - naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : K. E. Liber, 2009. Sygn. TG 96059, SG 53027
 5. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [i in.]. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. Sygn. TG 103958
 6. ADHD / Fintan J. O'Regan. - Warszawa : K. E. Liber, 2005. Sygn. TG 97224, SG 50257
 7. ADHD / Joanna Tylżanowska-Kisiel. - Gliwice : "Helion", 2008. Sygn. TG 96023, SG 53387
 8. ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2009. Sygn. TG 97006, SG 54206
 9. ADHD : polemiki i badania / red. nauk. Wanda Baranowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. Sygn. TG 95315, SG 52672
 10. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Irena Sosin. - Warszawa : "Raabe", 2014. Sygn. SG 58521, NG 56873
 11. ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. Sygn. TG 101555, NG 56403
 12. Baltazar - mój przyjaciel z ADHD / Aleksandra Światowska ; [il. Anita Gertych]. - Gdańsk : "Harmonia", 2011. Sygn. TG 100499
 13. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. Sygn. TG 89033, NG 51786
 14. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006. Sygn. TG 91149, TG 100864, SG 50008
 15. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : "Scholar", 2011. Sygn. SG 56403, NG 54659
 16. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania / Piotr Pawlak. - Kraków : "Impuls", 2013. Sygn. TG 103203, NG 55805
 17. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007. Sygn. TG 101393, SG 50293
 18. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. - Kraków : "Impuls", 2009. Sygn. TG 95920, SG 53435
 19. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007. Sygn. TCz 90941, SG 58645
 20. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [przeł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010. Sygn. TG 104442, SG 55885, NG 53551
 21. Dziecko nadpobudliwe / Cordula Neuhaus ; konsult. nauk. Tadeusz Gałkowski ; z niem. tł. Maria Kaczorowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Sygn. TG 90507, SG 48799, NG 51376
 22. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Sygn. TB 2619, SB 2863, NB 2611
 23. Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011. Sygn. TG 100884, SG 58430
 24. Jak pomóc dziecku z ADHD? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. Sygn. TG 95323
 25. Jak żyć z ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi w świetle najnowszych badań / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007. Sygn. TG 91709, TCz 97247
 26. Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", 2012. Sygn. TG 102189, SG 56872, NG 56451
 27. Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern ; tł. Anna Binder, Marek Binder ; red. nauk. pol. wyd. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygn. TG 105435, SG 59009
 28. Na pomoc! Moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki ktorym przetrwasz / Vincent J. Monastra ; [przekł. z jęz. ang. Paulina Zaborek]. - Kielce : "Jedność", 2012. Sygn. TG 101645, NG 56478
 29. Naucz się opanowania i koncentracji : książka dla dzieci o ADHD / Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Dixon ; tł. z ang. Małgorzata Woźniak. - Warszawa : "Euro-Edukacja", 2006. Sygn. TG 89410, SG 49834
 30. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. - Kraków : "Impuls", 2010. Sygn. TG 98524, NG 53493, SG 54752
 31. Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój i uczenie się dzieci i młodzieży z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem oraz syndromem Aspergera : 8 kwietnia 2006, Warszawa ; [red. nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa] ; org. Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów TM, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP ; Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów (Warszawa). - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, 2006. Sygn. TG 94642
 32. Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. TG 90584, SG 50567
 33. Niezwykłe dzieci naszych czasów : jaki dar i jaką nadzieję przynoszą nam dzieci indygo, dzieci kryształowe, gwiezdne dzieci.../ Meg Blackburn Losey ; przeł. Paweł Listwan. - Konstancin-Jeziorna : "Medium", 2009. Sygn. TG 96469
 34. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. [z niem.] Urszula Szymanderska. - Łódź : "JK", 2006. Sygn. TG 89216, TG 89652, SG 51606, NG 50168
 35. Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się : dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem / [edycja nauk. Anna Regner, Swietłana Masgutowa]. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2006. Sygn. TG 91979
 36. O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic / Katarzyna Herda. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. Sygn. TG 91133, NG 50701, SG 52874
 37. Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności - co psychologia może o nich powiedzieć? / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. Sygn. TG 89688
 38. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wyd. popr. - Warszawa : "Difin", 2006. Sygn. TG 97465, SG 49010
 39. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2011. Sygn. TG 100572, NG 56491
 40. Powodzenia i niepowodzenia szkolne : (źródła, profilaktyka, terapia) / pod red. Agaty Jacewicz. - Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2009. Sygn. TG 98286, SG 54038
 41. Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub w szkole / Anna Marczak. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006. Sygn. TB 2311, SG 49837
 42. Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych : praktyczny przewodnik po terapii / Susan Young, Jessica Bramham ; tł. Małgorzata Guzowska. - Wyd. 1 pol. / red. nauk. Artur Kołakowski, Monika Szaniawska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygn. TG 104352, SG 58203
 43. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków : "Impuls", 2012. Sygn. TG 103077, SG 57309, NG 56541
 44. Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym / Natalia Kajka, Kinga Szymona. - Lublin : "Czelej", 2014. Sygn. TG 105001
 45. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2013. Sygn. TG 104962, SG 58708, NG 56843
 46. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : "Żak", 2009. Sygn. TG 95977, SG 53641
 47. Zrozumieć ADHD / Christopher Green, Kit Y Chee ; przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna. - [Warszawa] : "MT Biznes", 2009. Sygn. TG 97065, SG 53652
 48. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu / Magdalena Kamińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. Sygn. TG 98683, SG 54778
 49. Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców / Bernd Mumbach ; przekł. [z niem.] Magdalena Labiś. - Kraków : "WAM", 2006. Sygn. TG 91395

 

Artykuły z czasopism

 1. ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 10-11
 2. ADHD - wybór bibliografii z lat 1999-2009 / oprac. Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 61-64.
 3. Alergia na bodźce / Małgarzata Karga.// Sygnał. - 2014, nr 4, s. 45-49
 4. Biologiczne podłoże ADHD / Tomasz Hanć.// Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 56-57
 5. Co leczy kot? / Barbara Wujczyk.// Charaktery. - 2014, nr 9, s. 46-47
 6. Czego boi się dziecko nadpobudliwe? / Tomasz Hanć.// Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
 7. Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14
 8. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32
 9. Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym / Barbara Czapiewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 7/8, s. 37-39
 10. Dziecko z zespołem ADHD w szkole / Iwona Turbiarz.// Remedium. - 2005, nr 10, s. 22-23
 11. Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16
 12. Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego / Barbara Czapiewska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 9, s. 37-38
 13. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 42-47
 14. Jak inne dzieci... / Iwona Górka.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 12-13
 15. Jak pomóc dziecku, gdy na drodze stają...rodzice? / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 2/3, wkładka, s. 29-31
 16. Jak rozpoznać ADHD u dziecka? / Joanna Smykaj.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 58-61
 17. Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 1 / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 1, wkładka, s. 13-15
 18. Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2 / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 2/3, wkładka, s. 25-28
 19. Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
 20. Młodzi z pokolenia ADHD / Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Daria Poniedziałek.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 9-12
 21. Nadpobudliwi w pisaniu recept? / Rebecca A. Clay.// Charaktery. - 2013, nr 8, s. 52-55
 22. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22
 23. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak.// Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s.334-338
 24. Nauczanie polisensoryczne / Katarzyna Wójcik.// Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 40-41
 25. Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole / Karolina Hawrylewicz.// Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61
 26. Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD / Joanna Kunert.// Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210-215
 27. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska.// Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s.45-47
 28. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, wkł. s.VII-VIII
 29. Rodzeństwo dziecka z ADHD / Piotr Pawlak.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013/2014, nr 4, s. 54-57
 30. Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 12-13
 31. Zespół hiperkinetyczny (ADHD) u osób dorosłych Kinga Karteczka.// Edukacja Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 113-126 

Autor: PBW Tarnobrzeg