Żyj zdrowo - aktywny styl życia

Zestawienia bibliograficzne

Artykuły z czasopism

 1. 12 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu / Jan Gawęcki.// Aura. - 2008, nr 4, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 164, s.3-5
 2. 15 lat programu "Szkoła Promująca Zdrowie" / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2007, nr 10, s. 13-14
 3. 15 lat programu Szkoła Promujące Zdrowie / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 6-7
 4. 15 lat Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich / Wioleta Prylewska.// Lider. - 2009, nr 5, s. 30
 5. A może szkoła promująca zdrowie? / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 16-18
 6. Abyśmy tylko zdrowi byli / Terea Samek.// Konspekt. - 2004, nr 18
 7. Aktywność ruchowa a kultura zdrowotna / Zygmunt Jaworski.// Lider. - 2008, nr 1, s. 5-7
 8. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s.32-35
 9. Aktywność ruchowa ucznia a edukacja komunikacyjna / Filip Bąk.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.59-62
 10. Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Górna-Łukasik, Danuta Groffik, Karel Fromel, Krzysztof Skalik, Wojciech Wąsowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s.11-15
 11. Alergia w Kubusiowym Lesie : scenariusz zajęć dla dzieci trzy-, czeroletnich / Agnieszka Baranowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 44-46
 12. Alfabet życia w małym mieście / Danuta Dramska, Mirosława Białek.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.29-31
 13. Anoreksja jako zaburzenie odżywiania - scenariusz zajęć / Katarzyna Grażka.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. VI-VIII
 14. Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Lider. - 2006, nr 10, s. 29-30
 15. Bliżej pedagogiki zdrowia : część pierwsza / Andrzej Pawłucki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s.4-12
 16. Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak.// Edukacja. -2002, nr 4, s.76-90
 17. Chcemy być szkołą promującą zdrowie / Agata Szlęk-Sitkiewicz, Monika Ślusarczyk.// Lider. - 2002, nr 7-8, s.27-30
 18. Co będzie z edukacją zdrowotną? / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2006, nr 4, s. 6-7, bibliogr.
 19. Co lubi serce? / Renata Kostkiewicz, Alicja Sieniuć.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s.56-57
 20. Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją / Henryk Grabowski.// Kultura Fizyczna. - 2000, nr 1-2, s.5-8
 21. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak.// Lider. - 2009, nr 12, s. 24-25
 22. Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak.// Lider. - 2009, nr 12, s.24-25
 23. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie. S.103-139, Rodzina w procesie wychowania zdrowotnego dzieci w okresie wczesnej edukacji / Czesław Lewicki. - Wyd. 2. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005.
 24. Ćwiczenia oddechowe w leczeniu zachowawczym bocznym skrzywień kręgosłupa / Jacek Wilczyński.// Lider. - 2000, nr 7-8, s.25-27
 25. Ćwiczenia relaksacyjne na lekcjach wf w klasach I-III / Lucyna Trzeciak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.35-36
 26. Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek.// Lider. - 2006, nr 6, s.25-26
 27. Ćwiczenia śródlekcyjne i przerwy międzylekcyjne / Robert Gilarski.// Ergo. - 2005, nr 10, s.31-34
 28. Ćwiczenia w wodzie / Kinga Klaś.// Remedium. - 2002, nr 10, s.13
 29. Ćwiczenia wzmacniające odporność i kondynację - cz. I / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2007, nr 5, s.21
 30. Dbamy o zdrowie - inscenizacja / Selwana Szołek.// Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 36-38
 31. Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć / Ewelina Gutowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s.35-38
 32. Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2005, nr 9, s.8-9
 33. Dla zdrowia i sprawności : styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s.4-9
 34. Dlaczego musimy doprowadzić do innego traktowania kultury fizycznej przez społeczeństwo?; ponieważ my wiemy, a reszta powinna się dowiedzieć / Henryk Papiernik.// Lider. - 2005, nr 6, s.3-4
 35. Dobowy rozkład tętna / Paweł Woźny.//Lider. - 2006, nr 1, s.25-28
 36. Dolegliwości żołądkowe - przyczyny i leczenie / Paulin Moszczyński.// Lider. - 2000, nr 5, s. 3-6
 37. Drugie śniadanie w szkole / Agnieszka Leszcz-Krysiak.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s.61-64
 38. Dyrektorzy szkół podstawowych o wychowaniu fizycznym w klasach nauczania poczatkowego / Seweryn Sulisz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 5, s.204-206
 39. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska.// Lider. - 2005, nr 9,s.10-12
 40. Dzieci dzieciom - klasy VI organizują imprezę sportowo-rekreacyjną dla klas III / Justyna Rybus.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s.15-20
 41. Dziecko i reszta świata / Dorota Sumińska.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2012, nr 2, s. 13-14
 42. Dzień powszedni kręgosłupa / Marek Ziółkowski.// Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.15-21
 43. E-zabawy czyli edukacja techniczna na lekcji wychowania fizycznego / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 16-18
 44. Edukacja dla zdrowia / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2000, nr 3, s.10-12
 45. Edukacja ekologiczno-zdrowotna w klasach 1-3 - zajęcia dodatkowe / Magdalena Mielech, Małgorzata Zawilejska.// Aura. - 2001, nr 2, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 77, s.1-2
 46. Edukacja i relaks / Beata Tłuczek.// Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s.36-44
 47. Edukacja i wychowanie zdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s.29
 48. Edukacja nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki oraz wychowania zdrowotnego w szkole / Kazimierz Denek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s.4-7
 49. Edukacja poprzez sport w Polsce / Krzysztof Zuchora.// Kultura Fizyczna. - 2005, nr 9-10, s.16-17
 50. Edukacja prozdrowotna - program autorski do realizacji w gimnzjum / Agnieszka Barańska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s.36-39
 51. Edukacja prozdrowotna : konspekt zajęć / Anna Jankowska.// Chemia w Szkole. - 2003, nr 3, s.166-168
 52. Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek-Aleksandrowicz.// Lider. - 2008, nr 2, s.21-23
 53. Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.50-52
 54. Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej : cz. 1 / Beata Gonerka.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s.58-60
 55. Edukacja prozdrowotna w gimnazjum.// Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s.40-43
 56. Edukacja prozdrowotna w szkole : materiały informacyjno-metodyczne / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2000, nr 2, s.12-17
 57. Edukacja prozdrowotna w szkole : program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kolegiów nauczycielskich i szkół wyższych : już teraz mogę zadbać o zdrowie swojegonprzyszłego dziecka / Barbara Woynarowska [i in.].// Lider. - 2000, nr 4, s.11-22
 58. Edukacja prozdrowotna w świetlicy / Bernarda Sklorz.// Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.290-291
 59. Edukacja przez ruch w lodowej krainie / Ewa Walczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 40
 60. Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s.15-20
 61. Edukacja zdrowotna - w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Justyna Adamiak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s.12-18
 62. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 1-2, s.25-26
 63. Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2004, nr 2, s.6-7
 64. Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska.// Remedium. - 2009, nr 2, s.1-3
 65. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : Ważne zadania edukacyjne dla biblioteki - szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s.6-9
 66. Edukacja zdrowotna i wychowanie zdrowotne : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 6, s. 56-61
 67. Edukacja zdrowotna jako jeden z priorytetów zreformowanej szkoły / Bożena Zawadzka.// Edukacja. - 2003, nr 2, s.19-28
 68. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz.// Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.67-72
 69. Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak.// Chowanna. - 2009, t.2, s.169-180
 70. Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy przedszkolak" / Ewelina Flatow, Anna Durda.// Lider. - 2009, nr 2, s.7-10
 71. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna Nieleszczuk.// Lider. - 2006, nr 6, s.22-24
 72. Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak.// Lider. - 2007, nr 9, s.28
 73. Edukacja zdrowotna w szkole / Tadeusz Maszczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s.3
 74. Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych - potrzeby i możliwości na przykładzie programu "Metamorfoza" / Dominik Olejniczak.// Lider. - 2008, nr 2, s.19
 75. Edukacja żywieniowa - na lekcji wychowania fizycznego / Ida Laudańska-Krzemińska, Monika Ciekot, Michał Bronikowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s.23-30
 76. Efekt zwrotny / Tomasz Żylicz.// Aura. - 2010, nr 5, s.21
 77. Ekologia w bibliotece szkolnej : program działań podjetych w ramach realizacji XX edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju / Małgorzata Ohirko.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s.14-16
 78. Ekologiczne konteksty edukacji zdrowotnej w szkole / Anna Gaweł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s.22-26
 79. Ekspresja - cz. I / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2007, nr 12, s.24-25
 80. Estetyka i (anty)estetyka ciała / Agnieszka Zalewska-Meler.// Lider. - 2008, nr 1, s.11-12
 81. Europejska strategia dla zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2007, nr 4, s.4-5
 82. Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s.3-7
 83. Filozofia równowagi piękna i zdrowia - spełnienie człowieka w tańcu / Agnieszka Zalewska-Meler.// Lider. - 2009, nr 4, s.8-10
 84. Fitness w promocji zdrowia i edukacjizdrowotnej / Żywilla Brańska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s.8-9
 85. Formułowanie wskaźników, dobór działań oraz ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2011, nr 7-8, s.19
 86. Gdy choroba Cię dopadła... / Marlena Szeląg.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 30-34
 87. Hartuj sie a będziesz zdrów - scenariusz przedstawienia / Anna Fąfara-Iskra.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s.38-40
 88. Hasła o tematyce promocji zdrowia wybrane ze słownika zdrowego stylu życia / Jerzy B. Karski.// Lider. - 2007, nr 4, s.10-15
 89. Higiena kręgosłupa w dzieciństwie - sprawna starość / Mirosława Krause.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8-9, s.16-18
 90. Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia : scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 21
 91. Higiena : scenariusz zajęć / Ewelina Gutowska-Wyrzykowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 3, s.29-32
 92. Infekcje dróg oddechowych - kaszel / Paulin Moszczyński.// Lider. - 2006, nr 1, s.3-7
 93. Informatyka, sport i rekreacja w szkole / Adam Skalska.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s.28-29
 94. Inicjatory i promotory chorobotwórcze / Krystyna Bonenberg.// Aura. - 2010, nr 5, s.34-35
 95. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Bassam Aouil.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 4, s.119-137
 96. Jak dbamy o zdrowie? / Joanna Kawalec.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s.54-57
 97. Jak powstają wrzody żołądka? / Anna Florek, Aleksandra Szneider.// Chemia w Szkole. - 2006, nr 5, s.19-21
 98. Jak tworzę środowisko sprzyjające zdrowiu / Urszula Pilśnik.// Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.566-567
 99. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2002, nr 7-8, s.12-14
 100. Jakość przekazu informacji : w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych zachowań w wodzie / Marcin Kaca, Ewa Dybińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 4, s.14-20
 101. Jedz ryby nie tylko od święta / Wadysław Migdał [i in.].// Aura. - 2010, nr 5, s.28-30
 102. Jestem zdrowy : scenariusz zajęć / Damian Oterman.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s.28-33
 103. Jędrzeja Śniadeckiego "O fizycznym wychowaniu dzieci" - recepcja i znaczenie / Marian Bukowiec.// Kultura Fizyczna. - 2005, nr 9-10, s.1-4
 104. Jogging na lekcji wychowania fizycznego / Paweł Gąsior.// Lider. - 2007, nr 10, s.30
 105. Kategorie codzienności w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler.// Edukacja. - 2006, nr 4, s.66-71
 106. Kąciki promujące zdrowie / Maria Łakomczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s.40-42
 107. Kilka uwag o kształtowaniu postawy ciała / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 6-10
 108. Kolorowy świat mycia zębów po angielsku / Lidia Groma.// Lider. - 2007, nr 5, s.13
 109. Komparatystyka wiedzy gimnazjalistów tarnogórskich i świetokrzyskich na temat zdrowia / Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Gabriela Karkoszka, Jan Ślężyński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, s.31-33
 110. Koncepcja i strategia tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce / Barbara Woynarowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s.72-74
 111. Koncepcje programowe studiów Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego a podstawa programowa edukacji prozdrowotnej / Zygmunt Jaworski.// Lider. - 2000, nr 1, s.6-8
 112. Konspekt lekcji w terenie na śniegu dla klasy V chłopców / Paulina Janowiec.// Lider. - 2008, nr 2, s.29-30
 113. Korzyści z programu Szkoła Promująca Zdrowie / Tomasz Wojtasik.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 76-77
 114. Kosmetyki ekologiczne - nie kaprys, ale konieczność / Barbara Włudyka.// Aura. - 2010, nr 5, s.31-33
 115. Krótko o HIV / Małgorzata Heyka-Kapustka.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.40
 116. Kultura zdrowotna - porozmawiajmy / Zygmunt Jaworski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s.41-43
 117. Kulturotwórcza rola rodziców i nauczycieli w edukacji domowej i szkolnej / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2007, nr 10, s.16
 118. Lekarze dawniej i dziś / Jerzy Podracki.// Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s.14-16
 119. Lekcja gimnastyki - ćwiczenia kształtujące gibkość / Joanna Paterek.// Lider. - 2006, nr 5, s.11-12
 120. Leki roślinne we współczesnej kardiologii / Paulin Moszczyński.// Lider. - 2005, nr 4, s.3-7
 121. Marketing imprez rekreacyjnych jako promocja szkoły / Ewa Fronczek.// Lider. - 2006, nr 12, s.20-21
 122. Marszobieg : projekt edukacyjny : ekologia, historia i zdrowie / Maria Tumiłowicz.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s.22
 123. Medytacja - cz. III / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2007, nr 1, s.21
 124. Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej / Janusz Bielski.// Lider. - 2005, nr 5, s.3-5
 125. Mleko w szkole za darmo.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.14-15
 126. Młodzi w edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2003, nr 5, s.8-9
 127. Mój dekalog zdrowia / Bożena Stankiewicz.// Lider. - 2006, nr 10, s.10-12
 128. Na wyprawę do Afryki : lekcja w pracowni komputerowej dla klasy V / Dorota Prążyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s.18-20
 129. Nadwaga i otyłość - zrób coś z tym! / Zbigniew Cendrowsski.// Lider. - 2007, nr 11, s.4-7
 130. Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) / Tersa Zygmunt.// Lider. - 2006, nr 2, s.17
 131. Najważniejsze to dbać o zdrowie : scenariusz inscenizacji wystawianej w Szkole Podstawowej w Czuryłach / Małgorzata Jakubowska.// Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.54-56
 132. Najwyższa wartość / Kazimierz Denek.// Lider. - 2008, nr 7-8, s.4-9
 133. Narodowy Program Foresight Polska 2010 : Warszawa, czerwiec 2009.// Lider. - 2010, nr 5, s.4-18
 134. Nauczyciel promujący zdrowie w szkole i w rodzinie / Joanna Karczewska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s.15-19
 135. Nauka podstawowych kroków i figur tańca towarzyskiego : cha cha cha / Małgorzata Rybak.// Lider. - 2000, nr 1, s.16-19
 136. Nawyki żywieniowe seniorek - w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Alicja Kaiser, Marek Sokołowski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s.26-31
 137. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s.26-29
 138. Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura.// Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.10-13
 139. Nie jem! Pomóż! / Beata Szurowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s.139-147
 140. Nie lubimy aktywności fizycznej / Bożena Kuras.// Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s.53-55
 141. Nie taki biały fartuch straszny... / Agnieszka Pasternak.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 23-25
 142. Nie tylko uczę ale i wychowuję / Marta Łazar.// Lider. - 2008, nr 7-8, s.11-12
 143. Nie wypalaj traw! : scenariusz zajęć w klasie I / Beata Brzóska, Małgorzata Chudy.// Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s.16-23
 144. Nie wystarczy jeść, trzeba racjonalnie się odżywiać : konspekt lekcji chemii realizowanej w ramach ścieżki prozdrowotnej / Jadwiga Włodarczyk.// Chemia w Szkole. - 2005, nr 3, s.38-40
 145. Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8-9, s.24-28
 146. O chorobie w epoce ponowoczesności / oprac. Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 12, s.22-23
 147. O kondycji fizycznej Polaków / Henryk Grabowski.// Kultura Fizyczna. - 2010, nr 1-4, s.32
 148. O nakrywaniu i zachowaniu się przy stole / Grażyna Zdankiewicz.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s.6-8
 149. O projekcie przedszkola promującego zdrowie / Krystyna Żuchelowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 3-7
 150. O tornistrach szkolnych - badania kontrolne / Barbara Kotowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s.11-14
 151. Ocena stanu wiedzy młodzieży szkolnej w zakresie żywienia oraz zdrowego trybu życia / Urszula Ochała, Emil Ochała.// Lider. - 2005, nr 4, s.26-27
 152. Ocena wdrażania i realizacji edukacji prozdrowotnej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 1999/2000 / Anna Kowalewska, Barbara Woynarowska, Joanna Mazur.// Wychowanie Fizyczne iZdrowotne. - 2001, nr 6/7, s.32-37
 153. Odczucie zaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w środowisku wiejskim / Jacek Dzwolak.// Lider. - 2006, nr 2, s.5-6
 154. Odkrywanie zasobów energii dzieci i młodzieży na rzecz dobra, zdrowia i szczęścia / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s.34-35
 155. Odżywianie się i wizerunek własnego ciała : postrzeganie przez młodzież gimnazjalną / Marta Kowalczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s.20-25
 156. Ogólnopolska akcja "Servier dla Serca" / Dawid Basak, Marlena Zielińska, Marek Szablewski.// Biologia w Szkole. - 2011, nr 1,s.44-47
 157. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole : literatura// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 59-61
 158. Opieka i edukacja zdrowotna w szkole / Małgorzata Hańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 3-11
 159. Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjnej dla pleców płaskich / Alicja Lisowska.// Lider. - 2006, nr 2, s.11-14
 160. Ośrodki promocji zdrowia w Wielkiej Brytanii / Maria Szeflińska-Kowalczyk.// Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s.67-72
 161. Pakiet edukacyjny "Moja sprawność i zdrowie" wychowanie fizyczne inaczej / Bogumiła Przysiężna.// Lider. -2002, nr 12, s.3
 162. Paradygmat promocji zdrowia / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2008, nr 1, s.32
 163. Pielęgniarka szkolna w edukacji zdrowotnej i profilaktyce / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2006, nr 7-8, s.12-13
 164. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s.24-26
 165. Plan wynikowy z wychowania fizycznego w klasie VI na podstawie programu "Ruch to zdrowie" : (DKW 4014-1/99 z dnia 17 marca 1999 R.) / Barbara Anchimowicz.// Lider. - 2006, nr 2, s.19-23
 166. Pleśń przeciw nowotworom - kolejny przypadek źródłem ważnego odkrycia.// Chemia w Szkole. - 2008, nr 4, s.5
 167. Podstawy teoretyczne projektu "trzymaj formę" - poradnik dla nauczycieli.// Lider. - 2007, nr 2, s.4-17
 168. Podsumowanie realizacji programu zdrowia -"śnieżnobiały uśmiech" / Ewa Będkowska.// Lider. - 2000, nr 7-8, s.17-18
 169. Pomoc doraźna w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia / Ewa Strupińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s.69-76
 170. Poradnictwo przed i po teście na HIV : cz. I / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska-Szadkowska.// Remedium. - 2006, nr 4, s.10-11
 171. Porównanie sytuacji zdrowotnej w wybranych krajach : polski model "wychowania do życia w rodzinie" przynosi dobre rezultaty / Antoni Zięba.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s.29-30
 172. Postawy nauczycieli gimnazjum wobec zdrowia / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s.10-15
 173. Potencjalne płaszczyzny oddziaływania prozdrowotnego poprzez wychowanie fizyczne / Andrzej Krawiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.23-27
 174. Potrzeba kształcenia nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych i edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2011, nr 9, s.3-5
 175. Pozytywne postawy wobec zdrowia : podstawy teroretyczne / Paweł Posadzki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s.10-19
 176. Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jakprzyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz.// Lider. - 2007, nr 9, s.10-13
 177. Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska.// Lider. - 2008, nr 1, s.13-15
 178. Problemy zdrowotne uczniów i udział szkoły w ich rozwiązywaniu / Barbara Woynarowska.// Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s.4-9
 179. Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I - VI szkoły podstawowej / Małgorzata Pawlak.// Lider. - 2001, nr 11, s.11-14
 180. Profilaktyka a różnorodność ryzyka / Halina Sęk.// Remedium. - 2003, nr 5, s.13-15
 181. Profilaktyka pedagogiczna jako promocja bezpieczeństwa w procesie wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8-9, s.5-13
 182. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003.
 183. Profilaktyka zdrowotna na przykąłdzie powiatu tarnowskiego / Edmund Juśko, Barbara D. Niziołek.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s.6-9
 184. Prognozowanie wysokości ciała człowieka - metody, mozliwości i znaczenie dla sportu / Ryszard Żarów.// Kultura Fizyczna. - 2005, nr 5-6, s.3-6
 185. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, wkł. s.VII-VIII
 186. Program edukacji prozdrowotnej dla klasy I / Anna Goliszek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s.32-35
 187. Program prewencji pierwotnej w ramach : narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych : (ustanowionego Ustawą z 1lipca 2005 r. przez Sejm RP).// Lider. - 2007, nr 4, s.7
 188. Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej : w przedszkolu publicznym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny2004/2005) / Anna Sobolewska.// Lider. - 2005, nr 2, s.16-18
 189. Program szkoły podstawowej - profilaktyka i wychowanie / Jerzy Barbaj, Janina Zych.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 6-7, s.16-18
 190. Program ścieżki prozdrowotnej w publicznym gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2006, nr 2, s.18
 191. Programy redukcji szkód / Bogusław Habrat.// Remedium. - 2002, nr 7-8, s.34-35
 192. Promocja aktywnego stylu życia w zdrowiu i chorobie / Klukowski Krzysztof.// Lider. - 2009, nr 12, s.19-22
 193. Promocja zdrowego stylu życia - redagowanie gazetki szkolnej : konspekt zajęć / Teresa Dombrowska [i in.].// Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s.18
 194. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 1999.
 195. Promocja zdrowia i profilaktyka w krajowych strategiach i programach / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2005, nr 2, s.8-9
 196. Promocja zdrowia jako ideologia / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2007, nr 1, s.24-25
 197. Promocja zdrowia rodziny - orientacja na wartości / Maria Trawińska.// Lider. - 2006, nr 1, s.18-20
 198. Promocja zdrowia środkami kultury fizycznej / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2007, nr 10, s.6-12
 199. Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s.32-34
 200. Promowanie zdrowego stylu życia / Katarzyna Stępniak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 49-50
 201. Promuj zdrowie! : (scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych) / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.15
 202. Propozycja programu nauczania przedmiotu "Edukacja zdrowotna" / Barbara Woynarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 5, s.29-37
 203. Propozycja programu nauczania przedmiotu "Edukacja zdrowotna" w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli i pedagogów.// Lider. - 2000, nr 12, s.4-8
 204. Próchnica zębów / Grażyna Rowicka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s.47-49
 205. Przedszkole promujące zdrowie : propozycja koncepcji i standardów / Barbara Woynarowska, Agnieszka Kapuścińska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s.5-10
 206. Przesiewowe badania ortopedyczne / Dorota Brożek, Bożena Odowska-Szlachcic.// Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s.34-38
 207. Przygotowanie do treningu - cz. III / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2007, nr 10, s.21
 208. Przygotowanie do treningu - cz.II / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2007, nr 9, s.21
 209. Przygotowanie do treningu - cz.IV / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2007, nr 12, s.21
 210. Przygotowanie do treningu : cz. V / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2008, nr 1, s.21
 211. Przykłady przekazywania i sprawdzania zasobu wiadomości ucznia na różnych poziomach edukacji. / Bogumiła Przysiężna.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, wkł. s.31-36
 212. Przykłady zajęć rekreacyjno-sportowych zelementami edukacji prozdrowotnej i ekologicznej / Alicja Romanowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, wkł. s.23-30
 213. Racjonalne żywienie czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s.397-403
 214. Raduje, czy pogrąża? / Krystyna Bonenberg.// Aura. - 2008, nr 1, s.34-35
 215. Rak szyjki macicy, jako problem zdrowia publicznego / Wioleta Prylewska.// Lider. - 2010, nr 6, s.28-29
 216. Rodzina i szkoła jako obszar dialogu / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2007, nr 12, s.4-6
 217. Rodzinny festyn rekreacyjny : projekt edukacyjny / Maria Tumiłowicz.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s.23
 218. Rola nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji systemowych oddziaływań profilaktycznych / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys.// Remedium. - 2004, nr 12, s.10-11
 219. Rola Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka / Magdalena Giers, Marek Jankowski, Aleksandra Niedzielska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s.9-15
 220. Rola współczesnego wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia : (na podstawie badań wytrzymałości za pomocą testu Coopera uczniów Szkoły Podstawowej w Słupsku) / Robert Bąk.// Lider. - 2005, nr 12, s.9-13
 221. Rozkład materiału z gimnastyki korekcyjnej / Stanisław Lis.// Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s.157-159
 222. Rozwijanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień / Maria Kwasiborska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s.14-15
 223. Rozwój fizyczny wskaźnikiem zdrowia młodzieży : badania w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-Maja w Iławie / Feliks Rochowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s.14-19
 224. Rozwój ruchowy / Małgorzata Kopa.// Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.37-39
 225. Rozwój zrównoważony w programie zajeć koła ekologicznego w gimnazjum / Małgorzata Żak.// Aura. - 2008, nr 7, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 167, s.1-3
 226. Rzeczywiste uczestnictwo dzieci i młodzieży w edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2003, nr 2, s.8-9
 227. Sałatka selerowa warstwowa : scenariusz lekcji techniki dla klasy III gimnazjum / Elżbieta Kowalczyk.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2-3, s.57-58
 228. Scenariusz działań edukacyjnych dla dzieci 6-letnich / Lidia Groma.// Lider. - 2007, nr 3, s.26-27
 229. Scenariusz III miedzyprzedszkolnej spartakiady zdrowia : pod hasłem : "Dbamy o czystość i zdrowie" / Agnieszka Chołek.// Lider. - 2007, nr 4, s.30
 230. Scenariusz lekcji poprowadzonej w V klasie szkoły podstawowej / Barbara Chełmińska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.33-35
 231. Selfizm / Piotr Szczukiewicz.// Remedium. - 2002, nr 10, s.14-15
 232. Serdeczne lekcje w ramach ogólnopolskiej akcji "Servier dla Serca" / Marlena Zielińska, Dawid Basak, Maria Magdalena Dąbrowska.// Biologia w Szkole. - 2011, nr 1, s.48-55
 233. Sieć szkoły dla zdrowia w Europie / Barbara Wojnarowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 4, s.47-49
 234. Słowo czyni człowieka wolnym / Joanna Rawecka.// Remedium. - 2009, nr 7-8, s.44-45
 235. Specjalizacja wartości zdrowia / Jerzy Modrzewski.// Chowanna. - 2009, t. 2, s.13-32
 236. Społeczne i kulturowe uwarunkowania żywienia / Anna Szymańska.// Lider. - 2011, nr 9, s.10-12
 237. Sprawność fizyczna uczniów klas ponadgimnazjalnych z Kłodzka / Katarzyna Barczyk, Magdalena Zalewska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s.14-22
 238. Sprzeczka krótka prosto z ogródka - inscenizacja / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak.// Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 39
 239. Stan zdrowia dzieci w Polsce w roku 2004 wg GUS.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s.10-11
 240. Standardy programów promocji zdrowia i profilaktyki / oprac. JAC.// Remedium. - 2008, nr 6, s.26-28
 241. Stołówki pełne paradoksów / Agata Oleksiak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s.81-84
 242. Struktura sieci Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Stępniak.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 75
 243. Szkolna edukacja zdrowotna / Bożena Kuras.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s.2-5
 244. Szkolna edukacja zdrowotna : szanse i zagrożenia / Małgorzata Ostrowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s.4-6
 245. Szkolna opieka zdrowotna w wybranych warszawskich szkołąch na bielanach i żoliborzu / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska.// Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3-4, s.14-16
 246. Szkolne sposoby na promocję zdrowia / Paulina Gumowska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 78-80
 247. Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej w sieci szkół promujących zdrowie / Bożena Spustek.// Lider. - 2002, nr 3, s.30
 248. Szkoła promujaca zdrowie / Kazimiera Podczaszy.// Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s.29-32
 249. Szkoła promująca zdrowie jest już nastolatkiem / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2005, nr 5, s.6-7
 250. Szkoła zdrowego uśmiechu / Ewa Warczakowska-Wójcik, Urszula Szymańska.// Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s.42-45
 251. Szkoły promujące zdrowie w województwie podkarpackim / Jadwiga Kaźmierczyk.// Oświata Podkarpacka. - 2001, nr 1, s.9-10
 252. Ścieżka edukacyjna: edukacja prozdrowotna / Beata Brodziak.// Lider. - 2001, nr9, s.14-16
 253. Środowisko rodzinne i jego rola w edukacji zdrowotnej / Elżbieta Miazek.// Lider. - 2005, nr 5, s.22
 254. To śmieci tuczą dzieci : (scenariusz przedstawienia promującego zdrową żywność i zdrowy styl życia) / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.4-6
 255. Trangresja -źródło i mechanizm rozwoju / Marta Taracha.// Remedium. - 2003, nr 11, s.16-17
 256. Trudności w korygowaniu pleców wklęsłych wynikające z działania mięśnia biodrowo-lędźwiowego / Sławomir Owczarek.// Wychowanie fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.7-11
 257. Tryptyk pedagogiczny / Krzysztof Zuchora.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s.4-8
 258. Trzylatek myje zęby / Monika Brzezińska [i in.].// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 57-59
 259. Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.17-18
 260. Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s.32-34
 261. Uczymy się wspólnego rozwiązywania problemów - tor przeszkód / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2008, nr 6, s.29-30
 262. Udział rodziców w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży / Tadeusz Maszczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, s.2-3
 263. Umiejętność podejmowania decyzji / Maria Sokołowska.// Remedium. - 2007, nr 10, s.22-23
 264. Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego / Alicja Romanowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 6-7, s.10-16
 265. Uważność na zdrowie / Jonathan Campion.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 31-35
 266. W pułapce stresu / Jadwiga Choroś.// Lider. - 2006, nr 1, s.9-15
 267. W trosce o zdrowie dziecka / Katarzyna Solawa.// Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, s.5-6
 268. W zdrowym ciele, zdrowy duch! - promocja zdrowia w mojej grupie / Beata Jakubiak.// Lider. - 2006, nr 1, s.29
 269. W zdrowym ciele zdrowy duch : turniej wiedzy o zdrowiu ; scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska.// Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 12
 270. Wartość odżywcza produktów spożywczych / Ewa Dmowska.// Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 2, s.27-31
 271. Wchowanie prozdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s.22
 272. Widowisko sportowe : fair play w edukacji do kulturalnego odbioru / Jolanta E. Kowalska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s.11-15
 273. Wiedza a nawyki żywieniowe młodzieży licealnej w Krakowie / Maria Gacek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s.10-12
 274. Wiedza, przekonania i zachowania dotyczące HIV/AIDS w procesie edukacji / Joanna Bulska.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.37-39
 275. Wiedza starszych mieszkańców Częstochowy o aktywności fizycznej w życiu codziennym / Małgorzata Zagórska.// Lider. - 2008, nr 9, s.28-29
 276. Wiedza studentów turystyki i rekreacji na temat prawidłwego żywienia osób aktywnych ruchowo / Dominika Tworek, Barbara Bergier.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 8-9. s.8-11
 277. Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu - analiza porównawcza / Paweł Gąsior, Roman Giełczyński.// Lider. - 2008, nr 1, s.26-29
 278. Witaminy, witaminy... / Agata Tomala.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 48-49 
 279. Włączyłam uczennicę z mojej klasy do czynnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiazania problemu dydaktycznego / Jolanta Żołyńska.// Lider. - 2005, nr 9, s.23-25
 280. Wpływ ćwiczeń hathajogi na integracyjny komponent zdrowia / Monika Michalska.// Lider. - 2004, nr 2, s.20-23
 281. Wpływ rehabilitacji ruchowej i psychologicznej na kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci z wadami postawy / Bożena Wójcicka.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 8-9, s.8-15
 282. Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm człowieka : pomysł na realizację ścieżki prozdrowotnej / Marzena Kurzak.// Lider. - 2007, nr 9, s.7-9
 283. Wpływ środowiska rodzinnego na poziom rozwoju fizycznego 13 - letnich dzieci z Grudziądza i okolic / Rafał Loranc.// Lider. - 2006, nr 5, s.21-22
 284. Wskaźnik WHR jako istotny element postawy prozdrowotnej ucznnic szkoły policealnej Nr 2 w Łodzi / Jolanta E. Kowalska, Magdalena Uszałowicz.// Lider. - 2010, nr 6, s.24-27 
 285. Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka / Iwona Sikorska, Agnieszka Miklewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s.8-14
 286. Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s.17-20
 287. Współpraca Podkarpacia i Zakarpacia w zakresie ochrony zdrowia uczniów / Andrzej Drożdż.// Ergo. - 2006, nr 3, s.10 
 288. Wybór i przygotowanie miejsca zajęć - cz.. I / Kinga Klaś.// Remedium. - 2004, nr 11, s.13
 289. Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska.// Chowanna. - 2009, t.2, s.181-190
 290. Wybrane hasła ze słownika zdrowego stylu  życia / Barbara Woynarowska.// Lider. - 2007, nr 5, s.4-7 
 291. Wybrane problemy higieny zdrowia psychicznego uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s.13-15 
 292. Wybrane wskaźniki zdrowotne młodzieży męskiej - uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy / Alicja Bania, Ryszard Pujszo, Sławomir Dąbrowski.// Lider. - 2011, nr 6, s.26-28
 293. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4,s.9-11
 294. Wybrane zachowania żywieniowe dzieci w wieku 10-13 lat ze środowiska małomiejskiego / Maria Gacek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s.15-17
 295. Wychowanie dla zdrowia / Lidia Pawelec.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s.7-13
 296. Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujace zdrowie w edukacji zdrowotnej / Aleksandra Bulas.// Lider. - 2000, nr 1, s.11-15
 297. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji / Tadeusz Maszczak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s.54-55 
 298. Wychowanie fizyczne poszukujące czyli wychowanie do kultury fizycznej fundamentem dla zdrowego stylu życia / Grażyna Ciszkowska.// Lider. - 2010, nr 7-8, s.21-24
 299. Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko.// Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 5-6 
 300. Wychowanie prozdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Beata Loch.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s.23-24 
 301. Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia - propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s.25-31 
 302. Wychowanie zdrowotne na wf / Aleksander Kumorkiewicz.// Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s.11-13 
 303. Wychowanie zdrowotne w perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia / Marianna Barlak.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.28-32
 304. Wychowanie zdrowotne w przedszkolu / Zofia Kubińska, Małgorzata Lichota.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 1, s.28-30
 305. Wydolność fizyczna - świadomą wartością zdrowia / Feliks Rochowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 6, s.12-17 
 306. Wydolność fizyczna świdoma wartość zdrowia : (z badań w Zespole Szkół im Konstytucji 3-Maja w Iławie) / Feliks Rochowicz.// Lider. - 2008, nr 9, s.25-27 
 307. Zabierzmy dziecko na spacer / Anna Nitecka-Walerych, Czesław Ryżak.// Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.564-565 
 308. Zachorowania na krztusiec wśród dzieci szkolnych / Grażyna Dulny.// Wychowanie Techniczne w szkole. - 2002, nr 3, s.37-39
 309. Zajęcia korekcyjne dzieci z rodzicami / Danuta Blicharska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, s.14-25 
 310. Zarządzanie własnym czasem : umiejętność potrzebna w sporcie i w życiu / Katarzyna Król, Anna Maszorek-Szymala.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s.24-27
 311. Zasady zdrowego żywienia / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 24-28
 312. Zastosowanie niekonwencjonlnych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu płaskostopia / Eligiusz Madejski, Aneta Bac.// Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5-6, s.28-29 
 313. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 5 / Kinga Klaś-Pupar.// Remedium. - 2009, nr 4, s.21 
 314. Zdrowe żywienie w przedszkolu / Barbara Kownacka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s.54-55
 315. Zdrowie - w magazynach poświęconych stylowi życia / Piotr Rymarczyk, Zbigniew Dziubiński, Krzysztof W. Jankowski, Michał Lenartowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s. 11-14 
 316. Zdrowie i choroba w percepcji dzieci sześcioletnich / Teresa Parczewska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 8-14 
 317. Zdrowie jako wartość / Tadeusz Maszczak.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 9-12, s.23-27 
 318. Zdrowie podstawą sukcesu / Renata Ewa Raczyńska.// Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 7-8, s.34-35 
 319. Zdrowie w hierarchii wartości Polaków / Katarzyna Hild.// Remedium. - 2005, nr 10, s.14-15 
 320. Zdrowiej i świadomiej żyć, czyli coś dla ciała, coś dla ducha : warsztaty "Zdrowiej i świadomiej żyć" są adresowane do bibliotekarzy z Lublina i okolic. Od 2006 r. odbyły się juz trzy edycje tych spotykań / Katarzyna Horbowska-Zaranek.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s.5-7 
 321. Zdrowotne funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych / Danuta Darłak.// Ergo. - 2006, nr 10, s.34-39 
 322. Zdrowotne i wychowawcze wartości - sportów i sztuk walki Budo / Jan Harasymowicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s.4-8 
 323. Zielone sale gimnastyczne / Kazimierz Pieńkos, Karolina Sawicka, Marcin Krauze.// Aura. - 2002, nr 5, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 92, s.1-5 
 324. Znaczenie aktywności fizycznej w utrzymaniu naleznej masy ciała i wysokiej jakości życia / Agnieszka Jakubek, Piotr Susik.// Lider. - 2006, nr 10, s.3-6 
 325. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska-Magiera.// Lider. - 2006, nr 6, s.11 
 326. Związek komunikatów podprogowych z naszym  zdrowiem / Gabriela Błażejczyk.// Lider. - 2008, nr 6, s.25
 327. Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów zwolnionych oraz lekarzy / Beata Zaustowska.// Lider. - 2007, nr 11, s.25-27 
 328. Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej / Urszula Durlak.// Lider. - 2010, nr 9, s.19-20 
 329. Życie przyrody w 34 odsłaonach czyli EkoFilm 2010 / Małgorzata Falencka-Jabłońska.// Przyroda Polska. - 2010, nr 7, s.32-33 
 330. Żyć bezpiecznie : inscenizacja / Grażyna Zalewska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s.36-37 
 331. Żyj inaczej - nie ulegaj żadnej presji, baw się, działaj bez agresji : (Samorzadowa szkoła Podstawowa - autorski program prozdrowotny) / Grażyna Dereń-Dublicka, Krystyna Korczak.// Lider. - 2005, nr 2, s.13-15
 332. Żyj zdrowo i bezpiecznie - program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska-Wójcik, Małgorzata Pawłowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.28-32
 333. Żyj zdrowo i bezpiecznie / Waldemar Westerlich.// Lider. - 2007, nr 10, s.28-29
 334. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz.// Lider. - 2005, nr 2, s.12

Autor: PBW Tarnobrzeg