„Wsparcie szkoły w kształtowaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności” - relacja z konferencji