Tydzień Bibliotek w BP w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

W tym roku po raz 15 obchodzono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Obchody przebiegały pod hasłem „Dowolność czytania”, mając na celu promocję czytelnictwa i bibliotek oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu włączyła się do tego przedsięwzięcia i zorganizowała szereg atrakcji.  W tym zakresie opracowaliśmy wieloaspektowy  program uwzględniający ciekawe  wykłady i warsztaty dla młodzieży szkolnej:
  • „Wyraz autorski sztuki współczesnej” – warsztaty prowadzone przez Monikę Kwiatkowską;
  • Spotkanie autorskie z Eweliną Dydą podczas którego promowała dwie powieści kryminalne „Zła waluta” oraz "Przychodzę nie w porę";
  • 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz zaprezentowanie sylwetki Hieronim Dekutowski ps. Zapora - żołnierza niezłomnego przez  Piotra Dumę;
  • Polona/Academica – biblioteki wirtualne zasady korzystania ze zbiorów - prelekcja Iwo Hryniewicza pracownika BN.
Oprócz wykładów  uczniowie mogli podziwiać występ Amatorskiego Teatru  TDK „Scene” , podczas którego prezentowano scenki z „Parad” Jana Potockiego.
Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych zorganizowano zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai  oraz  gry biblioteczne.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa fotografia Mateusza Zająca zatytułowana „Don’t forget about me”.
Tydzień Bibliotek  zakończono rajdem rowerowym pod hasłem „Odjazdowy Bibliotekarz”,  uczestnikami byli: bibliotekarze, czytelnicy oraz sympatycy rowerów.
Warsztay
Spotkanie autorskie
biblioteki cyfrowe
Scenki teatralne
Rajd

Autor: S.D-B