TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Tydzień Bibliotek w BP w Tarnobrzegu

W tym roku po raz 15 obchodzono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Obchody przebiegały pod hasłem „Dowolność czytania”, mając na celu promocję czytelnictwa i bibliotek
oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

„Uczyć z pasją” - relacja z konferencji

23 lutego 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zorganizowała dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej konferencję zatytułowaną „Uczyć z pasją”.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

„Życie ma tak wiele barw"- wernisaż

„Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo,
ale to bardzo cennym” /Stephen King/

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Czasopisma prenumerowane w 2018 r.

Wykaz tytułów czasopism zaprenumerowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu w 2018 roku

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Marsz Żywych 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Marszu

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

„Nauczyciel-Innowator” – konkurs organizowany przez MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie - „Nauczyciel-Innowator”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie nauczycieli, którzy opracują najlepsze scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych