TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Konferencja w sprawie przyszłości Europy - zaproszenie do współpracy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to spontaniczne demokratyczne przedsięwzięcie Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej pozwalające obywatelom kształtować przyszłość Europy. Konferencja ta jest cyklem debat, paneli

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Narodowe Czytanie 2021

"Moralność pani Dulskiej" - Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

"JACHOWICZ DZIECIOM"

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Libri przystępuje do realizacji projektu „Jachowicz dzieciom” finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego .

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

ZAPRASZAMY DO LETNIEJ CZYTELNII

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  [Wisława Szymborska]

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na rzecz działań interwencyjnych i profilaktycznych dotyczących problematyki narkomanii.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

PROGRAM "Nie zagubić talentu"

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do składania wniosków o stypendia i nagrody pieniężne w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

„Digitalizacja na życzenie”

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania sugestii digitalizacji potrzebnych im materiałów – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. BN wykonuje usługę nieodpłatnie.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

23 czerwca – Dzień Ojca

„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość ojca ma się bez zdobywania i bez zasług” - Herman Auerbach

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty,