TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Spotkanie ministrów edukacji Polski i Litwy

Podpisanie deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Dariusz Piontkowski Ministrem Edukacji Narodowej

15 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej.

Aktualności

Opis alternatywny

„Szkoła do hymnu”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu”