TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru

Teatr to rodzaj sztuki, która łączy pokolenia, odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka wzbogacając go dźwiękiem, ruchem, słowem, obrazem.