TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Biblioteka czyta dzieciom

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" (Wisława Szymborska)

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Lekcje z internetu

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Wielka Liga Czytelników - zmiana terminu konkursu

W związku z odwołaniem zajęć w szkołach ulegają zmianie terminy zdobywania sprawności w I etapie Wielkiej Ligi Czytelników. Termin zakończenia wpisywania sprawności I etapu ustalony został wstępnie na siódmy dzień roboczy liczony od dnia powrotu do przedszkola

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Webinaria alternatywą dla szkoleń tradycyjnych

SBP zachęca do skorzystania z internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Gry psychologiczne uczniów

11 marca 2020 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych.