TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Propozycje zmian w wykazie lektur ...

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

„Naszym największym wyzwaniem w tym nowym stuleciu jest przyjęcie idei, która wydaje się abstrakcyjna - zrównoważonego rozwoju” (Kofi Annan)

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Zaproszenie na warsztaty

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zaprasza dzieci na warsztaty organizowane w ramach Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie”

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

NAWA i OPI PIB wspólnie dla polskiej nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie. Jego celem jest realizacja wspólnych projektów, które będą wspierać całe środowisko akademickie i naukowe.

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

"Zdalny nauczyciel= Zdalna szkoła" - przedsięwzięcie grantowe

SZANOWNI PAŃSTWO
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od dnia 1 marca 2021 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalny Nauczyciel=Zdalna Szkoła” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Zaproszenie na konferencję w ramach Tarnobrzeskich Seminariów Pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z Państwową Uczelnią Zawodową w Tarnobrzegu zaprasza nauczycieli na konferencję w ramach Tarnobrzeskich Seminariów Pedagogicznych pt. "Zaloguj do myślenia - bezpieczeństwo w sieci jako wyzwanie współczesnej

Tarnobrzeg

Opis alternatywny

Dzień Matki

„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki” (Wilhelm Raab)